SLUIT MENU

Kabinet: levensvatbaarheidstoets blijft uitgangspunt coronasteun zelfstandigen

Levensvatbaarheidstoets en kostendelersnorm blijven in Bbz, zo schrijft Minister Carola Schouten aan de Kamer. Ze reageert op vragen van VVD en D66 Kamerleden die de huidige regeling ‘niet gepast en ongewenst’ noemden.

Inkomstenondersteuning moet terecht komen bij zelfstandigen van wie verwacht mag worden dat ze na het wegvallen van de beperkingen hun onderneming succesvol voort kunnen zetten. Is de onderneming niet levensvatbaar, dan is hulp bij heroriëntatie passender. Dat schrijft minister Carola Schouten (CU, Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in antwoord op Kamervragen van VVD en D66 over belemmeringen van zzp’ers bij aanvraag coronasteunmaatregelen.

Ook blijft het inkomen van partners en andere huisgenoten meetellen bij de beoordeling of een zelfstandige recht heeft op een uitkering op bijstandsniveau.

Stopzetten Tozo leidt tot extra toets

Na het verdwijnen van de Tozo zijn zelfstandigen die in financiële problemen zitten weer aangewezen op de Bbz-regelingen die door gemeenten worden uitgevoerd. De voorwaarde om die regeling te krijgen is wel iets versoepeld, maar – anders dan bij de Tozo – kijken gemeenten nu wel naar de levensvatbaarheid van bedrijven.

Dat zorgt ervoor dat zelfstandigen veel extra informatie moeten aanleveren, er mogelijke vertragingen optreden en dat er tussen gemeenten verschillen in beoordeling en behandeling ontstaan.

Niet terug naar de Tozo

’Is het niet logisch om terug naar de Tozo te gaan?’, wilden de Kamerleden weten. ‘Nee’, schrijft Schouten. Ze erkent dat sommige gemeenten (te)veel informatie uitvragen. “Daar is onderzoek naar gedaan en in een enkel geval bleek er teveel onnodige informatie door een gemeente te zijn uitgevraagd. In die gevallen is de VNG gevraagd contact met de betreffende gemeente op te nemen om hierover te communiceren”, zo laat Schouten de Kamer weten. Ze heeft gemeenten opgeroepen om “alleen die informatie uit te vragen die noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag van het vereenvoudigde Bbz.”

Levensvatbaarheid centraal

Schouten stelt dat de wetgeving gemeenten de ruimte biedt om coulant om te gaan met de situatie van ondernemers en ‘soepelheid te betrachten’ bij de levensvatbaarheidstoets van ondernemingen. Maar afstappen van die toets en van de kostendelersnorm (waarbij het inkomen van de partner wordt meegerekend om te zien of iemand onder het sociaal minimum komt), dat ziet de minister niet zitten.

“Het kabinet heeft samen met de VNG geconcludeerd dat voortzetting van het vereenvoudigde Bbz zonder de vermogenstoets, maar met de levensvatbaarheidstoets en kostendelersnorm, het beste past bij de huidige situatie waarin ondernemers die steun krijgen die het best bij hen en bij de huidige situatie past”, aldus Schouten.

“Ook ondernemers zelf zijn niet gebaat bij een niet-levensvatbaar bedrijf”, vindt de minister. “Voor zelfstandigen van wie de onderneming niet levensvatbaar is, worden er naast inkomensondersteuning met voorwaarde van bedrijfsbeëindiging vanuit gemeenten mogelijkheden geboden tot heroriëntatie richting andere (bedrijfs)activiteiten.”

Rechtszaak

Roos Wouters van de Werkvereniging is stevig teleurgesteld in het antwoord van de minister. “Helaas houdt het kabinet vast aan een ongelijke behandeling van werkenden. Met vage antwoorden gaat de minister ook de hele discussie uit de weg waarom er met zelfstandigen zo anders wordt omgegaan dan met bedrijven. Die bedrijven krijgen twee jaar NOW – met een bijna volledige vergoeding van de loonkosten – zonder dat iemand naar de levensvatbaarheid kijkt. Zelfstandigen teren twee jaar in op hun vermogen en dan ga ze wel naar de levensvatbaarheid kijken.”

Het belangenplatform zet daarom de aangekondigde rechtszaak (zie hier) tegen de staat door. Via een crowdfundingsactie wist de Werkvereniging vorige week de benodigde € 25.000 euro op te halen om die rechtszaak te kunnen voeren.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. Ook ik ga vandaag naar KvK om mijn bedrijf uit te schrijven. Volgens overheid “niet levensvatbaar” (werkelijke reden: ik maak niet snel genoeg winst), iets waar ik het geheel niet mee eens ben. Maar ik trek het niet meer om zonder inkomen in privé de kosten voor instandhouding te moeten betalen, maar als ik (weer) winst maak volop belasting te betalen. Zo zijn we wat mij betreft niet getrouwd. Zicht op zeer royale inkomsten wordt nu de prullenbak ingegooid. Mijn tonnen hoge investering is in één klap waardeloos. Ik ben niet meer gemotiveerd nog langer zo door te gaan. Ik ga op de bank hangen en doe voorlopig niets meer tot mijn geld op is. Ondernemer-af. Ik pas er voor nog langer voor de Belastingdienst te werken. Ik ben ondernemer geworden om vrij te kunnen ondernemen, op mijn eigen tempo. Ik bepaal zelf wel of mijn onderneming op termijn levensvatbaar is. Adieu.

  • Diep triest Johannes!
   Voor de verdere onderbouwing van onze rechtszaak zijn wij op zoek naar zogenaamde “maatmannen”. Dit zijn zelfstandigen (mannen en vrouwen) die getroffen zijn door de noodmaatregelen en die noodsteun nodig hadden/hebben. Deze maatmannen worden in onze rechtzaak opgevoerd als ‘voorbeeld’ van de getroffenen namens wie wij deze rehtszaak aanspannen. Zou jij wellicht bereid zijn om opgevoerd te worden als maarman in onze rechtszaak?
   roos@werkvereniging. nl

   • Ik heb een bedrijf dat begin 2020 nog in de start-up fase zat. Nu nog steeds…..
    in de jaren daarvoor ruim 200K geïnvesteerd, maar nog geen winst gemaakt. Overigens, volgens verwachtingen businessplan. De overheid wordt geadviseerd door accountants en banken die alleen terug kunnen kijken. Dus in het nabije verleden (nog geen) winst = niet levensvatbaar. De overheid snapt duidelijk niets van ondernemen.

    -Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst-
    Een verplichte vermelding vanuit de overheid voor alle producten die in de toekomst rendement moeten geven. Voor de levensvatbaarheid toets geldt echter
    -resultaten uit het verleden bepalen je toekomst_

 2. er staat:
  Ze erkent dat sommige gemeenten (te)veel informatie uitvragen. “Daar is onderzoek naar gedaan en in een enkel geval bleek er teveel onnodige informatie door een gemeente te zijn uitgevraagd. In die gevallen is de VNG gevraagd contact met de betreffende gemeente op te nemen om hierover te communiceren”, zo laat Schouten de Kamer weten. Ze heeft gemeenten opgeroepen om “alleen die informatie uit te vragen die noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag van het vereenvoudigde Bbz.”

  Ik moest in mijn gemeente voor goedkeuring BBZ nov-dec 2021 een brief schrijven dat ik het accepteerde dat ik onder het bestaansminimum leef zolang. ik mijn bedrijf niet opdoek. Oftewel… in 2022 geen BBZ meer.