"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Maximum interimtarief overheid met 3,5 procent omhoog

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe maximumbedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2022 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende-norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals bijvoorbeeld interim-managers.

In 2013 trad de Wet normering topinkomens (WNT) in werking. Met de WNT zijn de salarissen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. Deze wet geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, zoals interim-managers. Concreet houdt dit in dat ook voor zelfstandigen,  vanaf de eerste dag van de opdracht, regels gelden ten aanzien van het maximumtarief.

Normen WNT 2022

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de contractuele loonkosten voor de overheid. Voor 2022 gelden voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking de volgende normen:

  • Tijdens de eerste zes maanden van de opdracht mag een maandvergoeding niet hoger zijn dan € 28.600.
  • Na die zes maanden geldt een maximum van € 21.700 per maand.
  • Na 12 maanden vallen interim-managers onder de ‘normale’ WNT norm van maximaal € 216.000 per jaar.
  • Een uurtarief mag daarnaast niet hoger zijn dan € 206.

Evaluatie WNT

Overigens is de WNT in 2020 geëvalueerd. De Raad voor Interim Management (netwerkorganisatie voor interim-managementbureaus) werd geconsulteerd en pleitte voor aanpassing van twee pijnpunten. Of dat ook gaat gebeuren, blijft de vraag. Het uitgebreide evaluatierapport van de wet is in december 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie komt (opnieuw) de complexiteit van de WNT naar voren. Het kabinet ziet mogelijkheden voor verduidelijking en verbetering. Het onderwerp is echter controversieel verklaard en behandeling daarvan is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Meer uitleg over de WNT voor interim-managers en een rekenvoorbeeld treft u aan op deze kennispagina van de Raad voor Interim Management.

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non-profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Joke Twigt