SLUIT MENU

CDA’ers op de twee sleutelposities in het zzp-dossier

De politieke kleur van bewindslieden kan veel impact hebben op de uitvoering van het zzp-beleid.

Het CDA gaat zowel de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als de staatssecretaris ‘Fiscaliteit’ op het Ministerie van Financiën leveren in het nieuwe kabinet. De partij neemt zo de twee sleutelposities in het zzp-dossier over van het D66 duo Koolmees/Vijlbrief. Dat is vandaag bekend geworden.

De politieke kleur van wie deze posities invult is relevant, ook al omdat het coalitieakkoord op een aantal belangrijke onderdelen in het zzp-dossier nog weinig concreet is. Dat geeft de nieuwe bewindslieden de nodige ruimte.

Het CDA zit – met de ChristenUnie – voor wat betreft bijvoorbeeld het ‘Wet DBA’-dossier duidelijk op een andere koers dan de VVD/D66. De ideologische verschillen tussen het sociaal conservatieve gedachtegoed van het CDA en de meer liberale lijn van D66 werden onder meer zichtbaar in een gesprek (zie hier) waarin Minister Koolmees en toenmalig staatssecretaris Keijzer flink van mening verschilden. Onder meer omtrent de ruimte die mensen wel of niet moeten krijgen om zelf te kiezen in welke contractvorm ze willen werken. “Ik wil geen mensen tegen hun zin gelukkig maken’ stelde Koolmees toen, in reactie van het standpunt van Keijzer om juist veel strenger te zijn : “Er zullen huidige huisjes aan gaan. We gaat er te veel vanuit dat je zo maar als zelfstandige kan werken.”

Waar het CDA (en CU) zich flink verbonden heeft met onder meer het ‘werknemer tenzij’ principe van de Commissie Borstlap (een CDA’er), had D66 in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er “minder druk op de juridische kwalificatie van de arbeidsrelatie (moet komen), waardoor de keuze van de werkende in welke arbeidsrelatie hij wil werken meer centraal kan staan.”

VVD pleitte in haar programma voor een aparte rechtspositie voor zzp’ers om zo een einde te maken aan de onduidelijkheid van hun fiscale status. Interessant is dat een JA21 motie om te komen tot een ‘wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap die de rechtspositie van zzp’ers in alle relevante aspecten vastlegt’ in september nog een ruime Kamermeerderheid kreeg (zie hier). Maar het CDA stemde tegen.

Begin januari wordt duidelijk wie op de posten gaat komen.

UPDATE: zie hier profiel van Van Gennip & Van Rij, de twee CDA’ers die deze posten gaan invullen

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

3 reacties op dit bericht

  1. Dat belooft wat, veel marktplaatsen voor externe inhuur en aanbestedingen lijken al hierop voor te sorteren. De aanbesteding van Den Haag is hiervan een duidelijk voorbeeld, maar ook diverse marktplaatsen die schermen met ‘een gezagsverhouding / bemiddeling is onvoldoende’. Hierdoor worden zowel ZZP-ers als bemiddelingsbureaus uitgesloten van opdrachten en worden grote adviesbureaus bevoordeeld. Wanneer er vragen worden gesteld over de mogelijkheid om uit te gaan van modelcontracten ivm tussenkomst wordt er niet op gereageerd of wordt er kort geantwoord dat dit ook niet mag. Wordt tussenkomst bewust genegeerd of is het een mogelijkheid die niet bekend is bij de aanbestedende diensten?

  2. “het coalitieakkoord op een aantal belangrijke onderdelen in het zzp-dossier nog weinig concreet is” ben bang dat er dan de komende 4 jaar niets terecht komt.
    “Dat geeft de nieuwe bewindslieden de nodige ruimte.” of net niet, al naar gelang wat de coalitiepartners er op dat moment van denken.

  3. Op 2 januari maakte CDA bekend dat Karien van Gennep (oud staatssecretaris EZ en bestuursvoorzitter VGZ) de Minister SZW wordt. Interim partijvoorzitter (en fiscaal-jurist) Marnix van Rij wordt de staatssecretaris Fiscaliteit (en daarmee verantwoordelijk voor oa wel/niet doorzetten van de Webmodule).