"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

BrightPensioen komt met een nabestaandenverzekering voor zzp’ers

BrightPensioen presenteert een speciale nabestaandenverzekering. Die zorgt dat nabestaanden altijd het totale pensioenbedrag ontvangen dat op de einddatum in de pensioenpot zou zitten.

Zo’n nabestaandenverzekering was een wens van de deelnemers van BrightPensioen, zegt directeur Sjaak Zonneveld. Alle zzp’ers, dga’s en andere deelnemers die pensioen opbouwen via Bright zijn ook mede-eigenaar van het bedrijf via de deelnemerscoöperatie.

“Bij inventarisatie tijdens de Algemene Ledenvergadering van de deelnemerscoöperatie, gaf een meerderheid aan hierin geïnteresseerd te zijn”, zegt Zonneveld.

Opgebouwd pensioen of doelbedrag

Met de nieuwe verzekering kan een deelnemer zorgen dat zijn nabestaanden altijd het totale pensioenbedrag ontvangen dat op de einddatum in de pensioenpot zou zitten. De Bright Nabestaandenverzekering is ontwikkeld in samenwerking met Dazure en Allianz.

Het is nu ook al zo dat het opgebouwde pensioen bij overlijden van de deelnemer naar de nabestaanden gaat. Dit geldt voor vrijwel alle verzekeringen voor zelfstandig ondernemers. Daar is geen extra verzekering voor nodig.

Deelnemers die een nabestaandenverzekering afsluiten bij BrightPensioen, zorgen dat hun nabestaanden het doelkapitaal krijgen als zij voortijdig overlijden. Het bedrag dat een deelnemer moet bijverzekeren wordt kleiner naarmate zijn pensioenpot groeit. Hoe dichterbij het doelbedrag, hoe lager de premie van de nabestaandenverzekering.

Pensioen voor zzp’ers

De pensioenrekening van BrightPensioen is een beleggingslijfrente. Volgens de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 van CBS/TNO maakt 22% van de ‘zzp’ers eigen arbeid’ gebruik van een dergelijke regeling als onderdeel van zijn pensioenplan.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie