"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Steeds minder ‘bankzitters’ voor detacheerders. Omzet per gedetacheerde stijgt met 6,8%.

Nieuwe marktmonitor VvDN laat zien dat leegloop-percentage is gehalveerd.

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is positief over de marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal. De omzet over het tweede kwartaal van dit jaar is in vergelijking tot hetzelfde kwartaal een jaar eerder gestegen met 1,4%. De omzet per gedetacheerde is daarentegen met maar liefst 6,8% gestegen. Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook verder gedaald. Ten opzichte van een jaar daarvoor is dit aantal zogenaamde ‘bankzitters’ met ruim de helft is afgenomen tot 3,7%. Dat blijkt uit de
MarktMonitor die de branchevereniging vandaag publiceert.

Dat de ‘leegloop’ zo fors is gedaald ten opzichte van vorig jaar komt vooral doordat er voor professionals in dienst weer meer opdrachten zijn. In een halfjaar is de ‘leegloop’ gehalveerd en is de productiviteit flink gestegen. De omzet per werkende is echter wel deels te verklaren doordat er door de aanhoudende reisbeperkingen minder vakantie wordt opgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het derde kwartaal zal wel een daling laten zien daar er de afgelopen maand wel meer gereisd is.

VvDN: Detacheringsector maakt zich op voor een sprint

De omzet in het sociale domein en de omzet in zorg en medisch zijn – in vergelijking met een jaar eerder – gestegen met respectievelijk 27% en 213%. Dit heeft alles te maken met de huidige corona-situatie. De arbeidsmarkt is ‘overheids-gedreven’ en dat laat zich gelden. De VvDN gaat er echter wel van uit dat de komende maanden ook andere sectoren zich verder herstellen.

Fred Boevé, bestuurder VvDN: ‘Onze sector maakt zich op voor een sprint. Waar er toch vorig jaar sprake was van wat terughoudendheid zien we nu het tij keren. De laatste maanden zien we al behoorlijk wat opdrachtgevers die gestart zijn met het zoeken van medewerkers. Het gevolg is dat de komende kwartalen de werkgelegenheid bij detacheerders ook flink zal toenemen en dit zich vertaald in een verder stijgende omzet voor de gehele sector. Waarbij moet worden aangetekend dat er op dit moment een fikse toename is van het aantal detacheringsbureaus. De omzet zal dus verdeeld worden over meerdere partijen.’

‘ZZP-opdrachten’ groeien sterk

Omdat de detacheringssector ook steeds meer samenwerkt met zzp’ers rapporteert de VvDN deze omzet voortaan apart. De omzet van gedetacheerden gecombineerd met het bemiddelen van zzp’ers is gestegen met 19%. Deze stijging is goed te verklaren door het feit dat er een stijgende vraag is naar (schaarse) specialisten gecombineerd met meer zzp’ers op de markt. Detacheringsbureaus zitten zo verweven in de arbeidsmarkt dat zzp’ers graag gebruik maken van hun netwerk en bemiddeling.

‘SER-advies wat te rigide’

‘De positieve ontwikkelingen in de markt staan wat ons betreft wat haaks op het recente SER-advies. Zij zijn van mening dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Waarbij andere contractvormen beter moeten worden gereguleerd zodat meer werk- en inkomenszekerheid ontstaat en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen. Met meer dan 100.000 werknemers in dienst bij detacheringsbureaus, hebben wij als geen ander laten zien dat we er voor zorgen dat gedetacheerden een stabiel inkomen hebben wat gepaard gaat met zekerheid en flexibiliteit. Waarbij onze sector in vergelijking tot de rest van corporate Nederland veruit het meeste investeert in opleiding en ontwikkeling. Wat dat betreft is het SER-advies wat te rigide en zou daar genuanceerder naar moeten worden gekeken‘, aldus Boevé.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie