"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minister Van Ark: niet alle zzp’ers in de zorg krijgen bonus

Zelfstandigen in de zorg krijgen geen zorgbonus als ze rechtstreeks voor particulieren werken. Dit heeft Tamara van Ark laten weten, minister voor Medische Zorg en Sport. Onterecht en oneerlijk, vindt FNV Zelfstandigen.

Minister Van Ark informeerde de Tweede Kamer onlangs hoe de zorgbonus zou worden verdeeld. Zzp’ers die zelfstandig zorg verlenen en niet ingehuurd worden door een zorgverlener, komen van een koude kermis thuis: geen zorgbonus. “En belangrijker, geen waardering” zo vindt FNV Zelfstandigen, die het niet eens is met de uitleg van de minister.

Net als in 2020, reikt het kabinet ook dit jaar uit waardering voor de uitzonderlijke prestaties van zorgmedewerkers in de strijd tegen corona een zorgbonus uit. Zorgpersoneel heeft de afgelopen tijd overuren gedraaid. Erkenning volgt in de vorm van de zorgbonus 2021, ongeveer € 200 tot € 240 per persoon, afhankelijk van het totaal aantal aanvragen. Maar een deel van de zorgprofessionals kan geen aanspraak maken op de bonus. Zzp’ers kunnen dit namelijk niet zelf, dit moet de zorgverlener doen. Een deel van de zzp’ers in de zorg werkt echter direct voor particulieren en komt niet in aanmerking.

Verzoek: zorgbonus ook voor zzp’ers

FNV Zelfstandigen schreef minister Van Ark een brief met het dringende verzoek om de regeling aan te passen, zodat zelfstandigen de zorgbonus ook zelf kunnen aanvragen. De Tweede Kamer heeft een kopie van de brief ontvangen.

Reactie minister Van Ark

Minister Van Ark heeft in een reactie op de brief van FNV Zelfstandigen nogmaals aangegeven hoe de regeling is opgebouwd. Ze geeft aan dat wanneer zzp-zorgpersoneel werkt voor een zorgaanbieder of wordt betaald vanuit een PGB (persoonsgebonden budget), er wél een aanvraag voor de zorgbonus kan worden ingediend. Van Ark schrijft dat er geen mogelijkheid komt voor zelfstandig om een bonus voor zichzelf aan te vragen, omdat zij niet onafhankelijk kunnen beoordelen of er een uitzonderlijke prestatie is geleverd. Hiermee valt nog steeds een deel van de zzp’ers buiten de boot.

FNV Zelfstandigen is er nog niet klaar mee

FNV Zelfstandigen betreurt het dat veel zzp’ers niet worden gezien en hun inspanningen tijdens de crisis niet met de zorgbonus worden erkend. Henk van der Schaft, bestuurder FNV Zelfstandigen, legt uit: “FNV Zelfstandigen is nog niet klaar met dit dossier. Het kan niet zo zijn dat de arbeidsrechtelijke status van zorgpersoneel een zorgbonus in de weg staat. Er moet worden gekeken naar de geleverde prestatie. Wij onderzoeken de mogelijkheid om de minister hier toch toe te bewegen.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie