"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Alle zelfstandigen een eigen vangnet”

Nieuwe stichting wil er voor gaan zorgen dat elke zelfstandige ondernemer straks zijn eigen vangnet heeft waarop hij/zij kan terugvallen als het inkomen door ziekte of tegenslag wegvalt.

Elke zelfstandig ondernemer heeft straks zijn eigen vangnet waarop hij kan terugvallen als zijn inkomen door ziekte of tegenslag wegvalt. Dat is het doel dat de nieuwe Stichting Zelfstandige Professionals voor ogen staat.

De stichting, opgericht voor en door zelfstandige ondernemers, wil dat bereiken door ondernemers bewuster te maken van de risico’s die zij lopen en van de noodzaak iets voor zichzelf te regelen. En door informatie te geven over de betaalbare mogelijkheden die er zijn om de risico’s af te dekken.

Stichting Zelfstandige Professionals is onafhankelijk en biedt zelf geen diensten of producten aan. De stichting is een initiatief van Zelfstandigen Bouw, belangenorganisatie voor zelfstandige ondernemers in de bouw, en het daaraan gelieerde Zelfstandig Ondernemers voor zelfstandigen in alle andere sectoren.

Vangnet

“Zelfstandig ondernemers moeten zelf zorgen dat zij ook nog inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn of als het zakelijk tegenzit. Zij moeten ook zelf sparen voor pensioen. De praktijk leert dat zij dit vaak niet of niet goed regelen”, zegt tv-presentator Fris Sissing, ambassadeur van de Stichting Zelfstandige Professionals. “Wij willen hen bewuster maken van de gevolgen die dat kan hebben en voorlichten over de betaalbare oplossingen die er inmiddels bestaan.”

Zelf is Sissing geen ondernemer maar werknemer. “Dus voor mij is alles goed geregeld. Maar de cameramensen en technici met wie ik samenwerk, zijn vaak zzp’er. Zij moeten dus zelf regelen dat zij een vangnet hebben. Een vangnet dat er in ieder geval voor zorgt dat zij bij arbeidsongeschiktheid een inkomen hebben en een financiële buffer als het even tegen zit. De coronacrisis heeft wel aangetoond dat dat laatste geen overbodige luxe is”

Natuurlijk weten zelfstandig ondernemers dat er geen geld binnen komt als zij door ziekte niet kunnen werken. Toch sluit 80% geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de hoge premie en het wantrouwen in verzekeraars. Sissing: “Zij nemen dan maar het risico dat zij arbeidsongeschikt raken voor lief zonder dat zij echt de consequenties kunnen overzien.”

Voorlichting

Door goede voorlichting wil Stichting Zelfstandige Professionals de risico’s inzichtelijk maken. Op haar website geeft zij ook informatie over de mogelijkheden die er zijn om de risico’s af te dekken. Zo is op het gebied van arbeidsongeschiktheid de markt volop in beweging. Naast de traditionele verzekeringen zijn er inmiddels vele, en vaak ook goed betaalbare, opties om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken.

Stichting Zelfstandige Professionals is onafhankelijk en biedt zelf geen diensten of producten aan. De stichting is een initiatief van Zelfstandigen Bouw, belangenorganisatie voor zelfstandige ondernemers in de bouw, en het daaraan gelieerde Zelfstandig Ondernemers voor zelfstandigen in alle andere sectoren.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Ik krijg niet de indruk dat dit een onafhankelijke stichting is. Het bestuur bestaat uit bestuursleden/medewerkers van ‘Zelfstandigen Bouw’ en de genoemde ‘totaaloplossing’ wordt slechts geboden door datzelfde ‘Zelfstandigen Bouw’ en door ‘Zelfstandig Ondernemers’ (voorheen ‘Zelfstandigen Professionals’, zonder ‘stichting’). De oplossingen zijn gelijk aan die van Zelfstandigen Bouw. Het AOV-vangnet is exact even groot als dat van ‘Zelfstandigen Bouw’ en bestaat dus uit dezelfde mensen. Niet transparant en enigszins misleidend ook wel. Daarnaast vergeten ze even dat er ook een andere partij is die een totaaloplossing biedt namelijk BrightPensioen (in samenwerking met SharePeople). Door op hun site Broodfonds, SharePeople en ambassadeur/werknemer (!?) Frits Sissing te noemen hoopt men op meer SEO verkeer richting de producten van Zelfstandigen Bouw. Hmm.