"Exploring the future of work & the freelance economy"

‘Flattening the curve’ van de arbeidsmarkt!

Een wendbare arbeidsmarkt en weerbare werkenden vraagt om een stevig sociaal investeringspakket, stelt ABU directeur Jurriën Koops. “Want de coronacrisis op de arbeidsmarkt breekt pas echt los na NOW 1 en 2”.

‘Flattening the curve’ was het devies midden in de coronacrisis. De crisis die we niet zagen aankomen. Die oproep is evenzeer bruikbaar voor de dreigende explosie van de werkloosheid. De crisis die we wel zien aankomen en zich reeds aankondigt via de sombere voorspellingen van het CPB en de vele reorganisaties.

‘Investerend de crisis uit’, dat is steeds de boodschap geweest van ons kabinet. Komende dagen zullen we zien met welk pakket maatregelen het kabinet komt voor de cruciale maanden na 1 oktober.

De ABU heeft in een brief aan minister Koolmees gepleit voor een stevig sociaal investeringspakket voor twee jaar, gericht op de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft voor het huidige steunpakket voor bedrijven en werkenden ongeveer 17,5 miljard euro uitgetrokken. Dat is vooral gericht geweest op werkbehoud. In de fase na 1 oktober komt het aan op het faciliteren van de aanpassing van bedrijven en de transities op de arbeidsmarkt. Naar verwachting komen er zo’n 400.000 werkzoekenden bij. Een investering van zo’n 2,5 miljard euro is nodig.

Het sociaal investeringspakket moet bijdragen aan een wendbare arbeidsmarkt en weerbare werkenden en bevat de volgende voorstellen:

  • Stimuleer de werkgelegenheid met fiscale maatregelen, zoals een tijdelijke verruiming van  het loonkostenvoordeel voor ouderen en het lage-inkomensvoordeel voor jongeren. Geef werkgevers toegang tot de lage Awf-premie als ze iemand uit de bijstand of de WW in dienst nemen.
  • Maak meer mobiliteit tussen sectoren mogelijk, bijvoorbeeld via het in beeld brengen van logische overstapberoepen, regionale samenwerking tussen O&O-fondsen en de introductie van het loonkostenvoordeel van-werk-naar-werk voor werkgevers die ‘werkenden’ uit andere sectoren in dienst nemen zonder tussenkomst van WW/bijstand.
  • Zorg net als in de gezondheidszorg, ook op de arbeidsmarkt voor ‘triage’. Dus UWV, gemeenten én intermediairs sla de handen ineen. Werk samen volgens het principe ‘de kandidaat centraal’ waarbij niet een inkomensregeling leidend is, maar de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat en zet fors in op het realiseren van arbeidsmarktprofielen als basis voor de bemiddeling.
  • Geen werk? Tijd voor scholing. Investeer in opleidingsvouchers voor werkzoekenden die een overstap willen maken naar een ander kansrijk vak, beroep of sector. Verdubbel de subsidie voor praktijkleren, want de combinatie van leren en werken is dé weg naar een duurzame transitie. Wees ruimhartig in het scholen met behoud van WW.
  • Maak de WW tijdelijk flexibeler en toegankelijker, want de eerste maanden van corona hebben geleerd dat we meer mensen een sociaal vangnet moeten bieden. Verlaag de toegangsdrempel tot de WW en introduceer deeltijd-WW.

‘We hebben diepe zakken en we investeren ons de crisis uit’, zei het kabinet eerder. Die belofte vraagt nu om een stevig sociaal investeringspakket. Want na NOW-1 en NOW-2 breekt de coronacrisis op de arbeidsmarkt pas echt los. De uitzendbranche is graag bereid een bijdrage te leveren aan de enorme uitdaging waar we op de arbeidsmarkt voor staan.

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops