"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Flinke foutmarges bij interne controle van uitkomsten webmodule

Het ministerie liet drie experts een stapel uitkomsten uit de webmodule bekijken. Ze waren het lang niet altijd eens met de uitkomst.

In slechts 6 op de 10 gevallen konden drie experts zich volmondig vinden in de uitkomsten die de webmodule gaf nadat een zzp-casus werd ingevoerd. In bijna 10% van de dossiers waren de experts het er unaniem over eens dat het afgegeven oordeel onjuist was. Dat blijkt uit de Kamerbrief die minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief over de webmodule gestuurd hebben.

De webmodule is een online vragenlijst waarmee (zakelijke) opdrachtgevers straks duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. De vragenlijst en wegingsfactoren zijn aan de Kamer aangeboden. In het najaar wil het kabinet een pilot met de webmodule starten. Dan zullen deskundigen nogmaals hun oordeel kunnen vellen over de webmodule. Maar bij de eigen interne controle door het blijkt dus nu al dat de foutmarges flink zijn.

84 dossiers werden aan drie onafhankelijke deskundigen voorgelegd. 21 keer was er een ‘opdrachtgeversverklaring’ afgegeven door de webmodule, 40 keer een ‘indicatie geen dienstbetrekking’. Naar het dossier waarbij de webmodule ‘geen oordeel mogelijk’ gaf, hebben de experts blijkbaar niet gekeken.

 • Bij 57% van de afgegeven ‘opdrachtgeversverklaringen’, konden de drie experts zich volmondig in het oordeel vinden. Bij 29% was er enige twijfel. In 14% van de gevallen kwamen de drie experts er onderling niet uit. In 5% van de gevallen waren ze het unaniem eens dat het oordeel van de webmodule onjuist was.

 

 • Bij de afgegeven ‘indicatie geen dienstbetrekking’ was het oordeel van de drie experts in 60% van de gevallen: geheel juist. Bij 25%: enige twijfel. 15%: experts onderling oneens. Bij 12% van de uitspraken vond men unaniem dat het oordeel van de webmodule onjuist was.

 

In de brief wordt (eufemistisch) melding gemaakt van een “zekere mate van discrepantie tussen de uitkomsten op basis van de weging en de uitkomsten op basis van de beoordeling door de deskundigen”. Maar bij een instrument dat stevig de contouren van de zzp-markt voor de komende jaren gaat bepalen, zijn dit toch wel verontrustende foutmarges. Dat de drie experts in een op de zes gevallen er onderling niet uit kwamen, is ook veelzeggend. Dat valt met geen slimme tool op te lossen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

5 reacties op dit bericht

 1. Als je kiest voor zoiets als een webmodule, dan moeten de vragen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) zijn.

  Er zou dan ook direct definitief uitsluitsel gegeven kunnen worden, in plaats van (wederom) vage indicaties als “waarschijnlijk” met daaraan toegevoegd “maar we bepalen pas definitief wat de uitkomst is als we er (ooit) nog een keer naar gaan kijken”.

  Als de webmodule niet SMART wordt opgezet, dan heeft het totaal geen zin. Verspilde moeite.

 2. Eens Johannes….

  Ze weten t gewoon niet….
  Ze zitten op t verkeerde spoor….

  Feitelijkheden is waar alles omdraait….dit is een casino model…..onverantwoord en geen meerwaarde…..

  Creëer een pragmatische afrekenbare situatie….
  Ja zzpers…moeten a la medewerkers mee betalen aan het sociale stelsel….maar afrekenen op non issues creëert een slagveld….in een arbeidsmarkt waarin we in alle branches nu al tienduizenden mensen te kort komen……

  “Den Haag” staat o zover af van de realiteit……geen ondernemersmentalitiet, geen besef van wat er speelt in de maatschappij, geen wil om te veranderen, en te vasthoudend aan het oude denken….
  Borstlap wordt omarmt terwijl we door dit rapport mijlenver worden teruggeworpen in de tijd…..

 3. Ik ben bang dat deze Minister en Staatssecretaris een ander agenda en doel voor ogen hebben. Wat zijn de extra administratieve lasten bij het hanteren van een minimum tarief en de out-put tarief. De betaalde facturen laten dit toch duidelijk zien. En deze Web-module creëert in mijn ogen een veel te hoge administratieve last.
  Kortom weer op een dood spoor en mocht dit het wel worden dat voel ik me ernstig in mijn vrijheid aangetast en ik denk vele (60%) met mij.

 4. Een webmodule moet gewoon vooraf zekerheid geven. Minstens voor 1 jaar of af ts spreken periode. Dat geeft zekerheid en minder transitiekosten en dus een beter werkende economie. Rulings kunnen toch ook niet herroepen worden?

  Verder is het hele systeem rot. Uiteindelijk moeten sociale lasten niet gekoppeld worden aan een contractsvorm maar aan een natuurlijk persoon. Dat is de kern van het feirt waarom dit niet werkt. Het slaat nergens op. Maar iedereen zit vast in belangen en het verleden.

  • @peter, uiteindelijk zal de webmodule (bij akkoord) een ‘opdrachtgeversverklaring’ afgeven die rechtszekerheid geeft (indien gewerkt wordt conform hetgeen is ingevuld). Voor de duur van de opdrachten (die langer mag zijn dan 2 jaar).