"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Er is niets mis met driehoeksrelaties, zeker niet bij detachering’

De intermediaire markt moet meer gereguleerd worden, zo stellen arbeidsmarktonderzoekers in de aanloop naar het politieke debat. Maikel Pals, voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), ziet dat anders. “Meer regulering? Overheid, kijk eerst eens kritisch naar jezelf.”

Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over de werking van de arbeidsmarkt. Belangrijke input daarvoor is natuurlijk het rapport van de commissie Borstlap (al komt het Kabinet pas na de zomer met een reactie daarop), maar ook het recent gepubliceerde rapport over Driehoeksrelaties (zie hier) is voer voor discussie. Conclusie van dit kritische rapport is dat er ‘meer regulering van de ondoorzichtige intermediaire markt nodig is’. Dat roept uiteraard reacties op in de flexmarkt, ook bij Maikel Pals.

Detacheren is juist de oplossing

“Het interessante is dat dit rapport erkent dat de behoefte aan flexibiliteit niet weg gaat, die blijft”, zegt Pals. In een interview met ZiPconomy zegt Peter Donker van Heel, medeauteur van het rapport Driehoeksrelaties dat ‘flexibilisering op de arbeidsmarkt het grotere probleem’ is, maar tegelijkertijd dat ‘er in de moderne economie behoefte aan flexibiliteit is bij bedrijven’ waardoor er ‘een wisselwerking is ontstaan tussen bedrijven en intermediairs’.

“Wat er dus moet gebeuren is dat er op een bestendige manier invulling wordt gegeven aan die behoefte aan flex. En dat gebeurt ook, er is goed gereguleerde flex. En er is niets mis met driehoeksrelaties”, zo reageert Pals. Zeker niet bij detachering. “Deze driehoeksrelatie geeft invulling aan de behoefte aan flexibele inzet van specialisten bij bedrijven. Als je daar aan gaat sleutelen, verleg je die flexibiliteit naar werknemers.” Detachering is volgens Pals juist een mooie oplossing om werk- en baanonzekerheid bij werknemers te voorkomen. “Detacheerders bieden fatsoenlijke contracten, investeren in duurzame inzetbaarheid en opleiding van werknemers en tonen al jarenlang aan keurige werkgevers te zijn waar je carrière kunt maken.”

Wetgeving is er al

De conclusie van het rapport dat er meer regulering van de intermediaire markt moet komen, deelt Pals dan ook helemaal niet. “Er is wetgeving voor fatsoenlijk werkgeverschap, ook voor intermediairs. De WAADI schrijft voor dat intermediairs de inlenersbeloning moeten toepassen. Dat uitzenders en detacheerders zich daar aan houden is ook in hun eigen belang.” (Overigens staat de VvDN wel wijzigingen van de Waadi voor omdat deze wetgeving volgens hen wringt met het detacheringsmodel.)

Het probleem op de flexmarkt zit volgens Pals veel meer in de laksheid van de overheid. “De overheid heeft payrolling volledig uit de hand laten lopen en de VAR nooit gehandhaafd. Daardoor is flex in een kwaad daglicht komen te staan. Daar zijn goede intermediairs en dienstverleners zoals detacheerders de dupe van. De overheid moet eerst eens kritisch naar zichzelf kijken voordat zij het kind met het badwater weggooit.”

De behoefte aan flexibiliteit blijft. Dus als je aan driehoeksverhoudingen gaat sleutelen, komt de rekening bij werknemers te liggen.

Werknemersmarkt

De afgelopen jaren is de ontwikkeling van de moderne arbeidsmarkt snel gegaan. Dat er daarbij uitwassen zijn ontstaan – mede door gebrek aan handhaving – is kwalijk, stelt Pals. “Dit moet niet ten koste van de werkende gaan.” Aan de andere kant moet dit ook niet worden overdreven, vindt hij. “We zitten in een werknemersmarkt. Het is een illusie te denken dat mensen zich op deze krappe arbeidsmarkt laten misbruiken, zeker in de specialistische arbeidsmarkt waarin detacheerders zich bevinden. Dan kan helemaal niet. Als een werkgever zich niet fatsoenlijk gedraagt, gaat de werknemer weg.”

Discussie over arbeidsmarkt

Toch ziet ook Pals wel problemen op de arbeidsmarkt op dit moment. “Als je bijvoorbeeld ziet dat tijdens de coronacrisis de overheid moet bijspringen omdat zzp’ers anders het hoofd niet boven water kunnen houden, moet je je afvragen wat dat betekent, voor het sociale stelsel bijvoorbeeld? Hoe gaan we daarmee om?”

Het is volgens Pals duidelijk dat er een vorm van zekerheid voor alle werkenden moet zijn. Maar daarvoor is volgens hem geen nieuwe wetgeving nodig. “Zo ingewikkeld is het niet. Het gaat om de contracten en eisen die je daaraan moet stellen. Daarover zou de discussie moeten gaan.”