"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Te veel uitzendbureaus en te veel malafiditeit”. ABU wil kwaliteitsimpuls uitzendbranche.

Brancheorganisatie komt met voorstellen voor een stevige kwaliteitsimpuls uitzendbranche.

Er zijn te veel uitzendbureaus en er is te veel malafiditeit. Dat zijn de grote problemen waar de uitzendbranche mee kampt, zo zegt ABU-directeur Jurriën Koops in een interview op de website van de brancheorganisatie. De ABU komt met zes concrete voorstellen om de uitzendbranche een kwalitatieve impuls te geven. “We moeten toe naar een sluitende aanpak”.

  • Luister ook deze podcast : Jurrien Koops bij BNR over dit onderwerp.


“Binnen de uitzendbranche hebben we een aantal urgente problemen die om een oplossing vragen,” stelt Koops. “Allereerst moeten we vaststellen dat er te veel uitzendbureaus bij zijn gekomen. Toen in 1998 de uitzendvergunning werd afgeschaft, was het doel om de marktwerking te verbeteren en de administratieve lasten te verlagen. Maar het doel was niet om ruim veertienduizend uitzendbureaus te laten ontstaan. Die groei is doorgeschoten.”

Een tweede probleem is volgens Koops dat ook het aantal malafide uitzendbureaus – als gevolg van de groei van de branche – sterk is toegenomen. “Tot slot moet je concluderen dat de handhaving volstrekt tekortschiet en opdrachtgevers onvoldoende geprikkeld worden om zaken te doen met bonafide uitzenders. We moeten dus toe naar een sluitende aanpak en een stevige kwaliteitsimpuls voor de branche.”

Maatregelen

Maar wat is nu het antwoord op deze problemen? “Wij sluiten op voorhand geen enkele maatregel uit. Het probleem is groot en wij willen over de aanpak graag met de minister en anderen in gesprek. Wij zien ook dat het probleem vooral zit in het gebrek aan handhaving, meer dan in de regels ,” maakt Koops duidelijk. “Daar willen wij als ABU vol op inzetten.” Want door het gebrek aan handhaving kun je bijna straffeloos malafide zijn, stelt Koops. “De pakkans is laag, er is te weinig controle en de sancties zijn onvoldoende. Daardoor kan er een groep van veelplegers bestaan die we maar niet uit de markt krijgen.”

Voor Koops is de publiek-private samenwerking de basis om op door te bouwen. “Een gedeelde verantwoordelijkheid van branche en overheid. Daarbij moeten wij kijken naar hoe we SNA nog beter en meer onderscheidend kunnen maken. Samenwerking tussen SNCU en SNA enerzijds en de Inspectie SZW en de Belastingdienst aan de andere kant blijft voor de ABU cruciaal. Want de markt kan het niet alleen, maar de overheid kan het ook niet alleen.”

Voorgestelde ABU-maatregelen in het kort

Koops wil de volgende serie maatregelen:

  • Een waarborgsom van ten minste 100.000 euro bij de start een uitzendonderneming.
  • Een persoonsgerichte aanpak voor malafide veelplegers, inclusief een bestuursrechtelijk verbod.
  • Een 100%-controle voor huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.
  • Verplicht gebruik van een G-rekening voor niet-SNA-gecertificeerden.
  • Meldingsplicht voor opdrachtgevers die werken met niet-gecertificeerde uitzendondernemingen.
  • Vergroten handhavingscapaciteit bij ISZW

Dit pakket aan maatregelen moet er volgens Koops toe leiden dat de branche een flinke kwaliteitsimpuls krijgt. Het zorgt ervoor dat de groei van het aantal uitzendondernemingen wordt afgeremd, de aanpak van malafide uitzendbureaus effectiever wordt, de handhavingscapaciteit wordt uitgebreid en de keuze voor bonafide uitzenders wordt gestimuleerd. Koops: “Ik ben ervan overtuigd dat dit een sluitende aanpak is waarmee je de branche weer gezond kunt maken en malafiditeit een serieuze slag kunt toebrengen.”

Zie hier voor het volledige interview, met meer toelichting op de voorstellen. 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie