"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onderhandeling over verplichte aov in eindfase. Deel zzp-organisaties heeft alternatief plan.

Visies over verzekeringsplicht voor zelfstandigen lopen nog uiteen. Voorstel moet binnenkort naar kabinet. Coalitie zzp-organisaties komt met alternatief plan.

De Stichting van de Arbeid praat vandaag wederom met vertegenwoordigers van zzp-organisaties. Doel is tot een afrondend advies aan het kabinet te komen.

“Wij zijn een eind op streek, maar nog niet klaar”, zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO. PZO maakt, met FNV Zelfstandigen, deel uit van de werkgroep, waarin verder werkgevers- en werknemersorganisaties zitten. Een coalitie van andere zzp-organisatie komt vandaag met een alternatief plan.

Overleg

De werkgroep SZZ-Plus van de Stichting van de Arbeid, onder voorzitterschap van Leo Hartveld, heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Eind november werden naast PZO en FNV Zelfstandigen een grote groep vertegenwoordigers van andere zzp-organisaties uitgenodigd om mee te denken. Ook vandaag zullen ze aanwezig zijn bij het overleg.

“Wij zijn een eind op streek, maar nog niet klaar”, zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO voorafgaande aan dit overleg. “We zijn nu op een punt beland dat we over een aantal zaken knopen moeten doorhakken over bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering en wie niet onder de verplichting zouden hoeven vallen. We hebben echter het volste vertrouwen dat we met een goed en gedragen voorstel naar de minister kunnen.”

PZO en ZZP Nederland, hebben eerder in 2019 hun gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd op basis van het Manifest Moderne Arbeidsmarkt. Deze uitgangspunten zijn ook door PZO ingebracht in het onderhandelingsproces. “Zodra er een onderhandelingsresultaat is bereikt, zullen wij dit voorleggen aan onze leden”, aldus Drijvers.

Alternatief

De Werkvereniging en ONL komen namens ruim twintig organisaties van zelfstandigen en ‘modern werkenden’ vandaag ook met een alternatief plan naar buiten. Deze organisaties zien niets in de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Daar is volgens hen geen draagvlak voor, het is niet te betalen en het past niet bij de moderne arbeidsmarkt.

Ze stellen daarom aan minister Koolmees voor om “Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten” (IVA), de werknemersverzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid, open te stellen voor zelfstandigen en af te zien van een aparte regeling voor zzp’ers.

“Mensen wisselen steeds vaker van werk- en contractvorm. Het wordt tijd dat ons sociale zekerheidsstelsel de werkenden als uitgangspunt neemt en niet de arbeidsvorm. Vandaar onze wens om te komen tot één stelsel met een basisvangnet voor onoverzienbare risico’s. Door de IVA open te stellen voor alle werkenden bij arbeidsongeschiktheid zetten we een eerste stap naar een sociaal zekerheidsstelsel dat past bij de hedendaagse arbeidsmarkt”, aldus Roos Wouters van de Werkvereniging.

“Niemand die met werken in zijn levensonderhoud voorziet, kan zelf het financiële risico dragen bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid”, aldus voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Maar veel zzp’ers kunnen zich daarvoor niet verzekeren. Daarom willen wij de IVA uitbouwen tot een basisregeling voor alle werkenden, waaraan iedereen die meer dan 1225 uur per jaar werkt verplicht deelneemt.”

Voor mensen in loondienst betalen de werkgevers – net als nu – de premie. Voor zelfstandigen wordt dat de opdrachtgever. “Ook zou de overheid voor de financiering dat deel van de zelfstandigenaftrek kunnen gebruiken dat nu al wordt gekort”, aldus Lex Tabak van SoloPartners, voor zzp’ers in de zorg.

Het voorstel (zie hier voor een volledige versie) komt in hoofdlijnen neer op:

  1. Een financieel vangnet bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden;
  2. Een verplichte deelname van iedere werkende die in een kalenderjaar minimaal 1225 uur heeft gewerkt;
  3. De bruto-uitkering is 75% van het WIA-maandinkomen en wordt toegekend aan alle werkenden die na een wachttijd van 2 jaar nog steeds 80% tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn;
  4. Een regeling waarbij het UWV de uitvoerder is;
  5. Zzp’ers die al een AOV-verzekering hebben, moeten de mogelijkheid krijgen om het verzekerde bedrag te verlagen met de hoogte van de IVA-uitkering.
  6. De regeling wordt betaald door de werk-/opdrachtgever en/of door de overheid. De overheid kan dat deel van de zelfstandigenaftrek dat reeds gekort is, gebruiken voor de financiering.

De vaste leden van de werkgroep van de Stichting van de Arbeid hebben nog niet gereageerd op dit alternatieve plan.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

4 reacties op dit bericht

  1. Alternatief plan lijkt zeer interessant. Hoe iet de positie van broodfondsleden er in dit plan uit?

    • @rene, IVA is voor ‘Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten’, daar is een broodfonds in de regel nu juist niet voor (wel voor ziekte, korter dan twee jaar). Dus ligt in verlengde van elkaar.

  2. Prima om bij de IVA aan te sluiten, maar we gaan toch niet serieus aan opdrachtgevers/klanten vragen om dit te financieren? En hoe gaat dat dan als ik een winkel heb, of als ik coach ben, of yoga instructeur…… ga ik al mijn klanten individueel vragen om bij elke aankoop iets bij te sponsoren voor mijn AOV? Raar voorstel, ondernemers kunnen dit prima in hun marges verwerken, zeker als het verplicht is (en daarmee geen oneerlijke concurrentie) dus laat de zelfstandige dit zelf betalen