"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kapers op de kust. ABN AMRO voorziet grenzen aan groei adviesbureaus.

ABN AMRO voorziet een verzadiging in de markt voor adviesbureaus. “Het grootste probleem voor de branche worden de kapers op de kust die op het succes afkomen: branchevreemde partijen die advies gaan aanbieden, klanten die interne adviesdiensten gaan opzetten en een sterke groei van zzp’ers die de prijs drukken.”

Adviesbureaus hebben de afgelopen jaren optimaal kunnen profiteren van de economische hoogconjunctuur. De economische groei van de afgelopen jaren heeft geresulteerd in hogere omzetten, een sterke groei van bedrijven en een toename van het aantal werkenden in de branche.

De vraag is of deze groei voort kan duren, zo vraagt Kasper Buiting, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO, zich in dit nieuwe rapport af.  De hoogconjunctuur van de afgelopen jaren heeft voor een extra sterke groei van de sector zakelijke dienstverlening gezorgd. Binnen de sector zakelijke dienstverlening heeft de branche van adviesbureaus bovengemiddeld geprofiteerd van de hoogconjunctuur. “Op de korte termijn koelt het economisch klimaat af en daar krijgen ook de adviesbureaus vroeg of laat mee te maken. Doorgaans loopt de advies branche een jaar achter op de conjunctuur en het is daarom niet verwonderlijk dat de huidige groeivertraging van de economie nog niet is terug te zien in de omzetgroei van de adviesbureaus. Sterker nog, in het eerste kwartaal van dit jaar lag deze maar liefst op bijna 10 procent op jaarbasis en in het tweede kwartaal op 8,4 procent.”

Verzadiging

Op de lange termijn lijkt de branche volgens Buiting echter tegen zijn grenzen aan te zitten. “Er zijn kansen voor verdere groei, maar door verzadiging lijkt de branche het huidige hoge tempo niet vast te kunnen houden.”

In een “maatschappij in beweging” komen er volgens Buiting de “nodige maatschappelijke vraagstukken en knelpunten op de samenleving af die de komende jaren in importantie toenemen en de vraag naar advies doen stijgen.” Hij werkt in zijn rapport vier trends uit: Digitalisering, verduurzaming economie, veranderende arbeidsmarkt en internationale ontwikkelingen. 

Toch zou het wel eens zo kunnen zijn dat aan de groei van de adviesbranche een einde komt, zo denkt Buiting. “In Nederland is de branche namelijk al behoorlijk groot in vergelijking met de meeste andere Europese landen. Zo ligt de verhouding tussen de toegevoerde waarde en het bruto binnenlands product (bbp) voor de Nederlandse adviesbranche op 1,45 procent. Van de ons omringende landen is dat aandeel alleen in het Verenigd Koninkrijk en België hoger”.

“Het grootste probleem voor de branche worden de kapers op de kust die op het succes afkomen: branchevreemde partijen die advies gaan aanbieden, klanten die interne adviesdiensten gaan opzetten en een sterke groei van zzp’ers die de prijs drukken.”

Kansen

Buiting ziet implementatie van advies en het oppakken van complexere vragen als mogelijkheden voor groei.  “Multidisciplinaire inventarisatie en uitwerking van klantproblemen worden daarbij steeds belangrijker. Dat betekent aan de ene kant meer vraag naar richtinggevend advies, maar anderzijds dat specialismen meer van belang worden. Procesbegeleiders en projectleiders – traditioneel belangrijke rollen van consultants – blijven van belang, maar het adviesbureau dat een totaalpakket biedt, heeft een streepje voor. Dat betekent dat de grote partijen in het voordeel zijn. Aan de andere kant kunnen kleine, in niches gespecialiseerde bureaus gebruik maken van toenemende vraag naar specifiek advies. De middelgrote bureaus krijgen het moeilijker en zullen de samenwerking moeten zoeken met grote bureaus en zzp’ers.”

 

Het volledige rapport van ABN AMRO is hier te vinden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie