"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

WAB gaat werkgevers geld kosten, de meesten weten dat nog niet

De WAB maakt payroll-constructies, uitzendkrachten en nuluren-contracten duurder. Uitzendbureaus berekenen de kosten door aan werkgevers, waarschuwt Manpower. Hierdoor worden zzp-constructies mogelijk aantrekkelijker.

Over twee maanden gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in en dat heeft gevolgen voor alle werkgevers. Wie werkt met payroll-constructies, uitzendkrachten en nuluren-contracten moet vanaf 1 januari aan andere regels voldoen. Flexibele contracten worden duurder en de meeste werkgevers zijn daar niet van op de hoogte, waarschuwt uitzendbureau Manpower.

30 procent heeft nooit van de WAB gehoord

Een derde van het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog nooit van de WAB gehoord, blijkt uit onderzoek van CG Research in opdracht van Manpower onder 517 werkgevers en HR-verantwoordelijken. Van de bedrijven die wel van de WAB hebben gehoord, kent 25 procent de inhoud niet of nauwelijks. Slechts 32 procent van alle respondenten weet welke gevolgen de WAB heeft voor hun bedrijf.

Bovendien weet slechts de helft van alle ondervraagde HR-verantwoordelijken dat de wet over twee maanden ingaat. Van de bedrijven die wel van de WAB hebben gehoord, kent 60 procent de hoofdlijnen en 14 procent weet details. En dat is onvoldoende, vindt Manpower.

Andere en strengere regels

Behalve strengere regels voor oproepkrachten, veranderen de regels rondom de transitievergoeding, payrolling en WW-premie. Met deze veranderingen is respectievelijk 25 procent (transitievergoeding), 33 procent (payroll) en 28 procent (WW-premie) van de HR-verantwoordelijken niet of nauwelijks bekend.

Bij ieder onderdeel geeft minimaal 75 procent van de HR-experts aan informatie over te hebben opgezocht of dit in de toekomst te gaan doen.

‘Flex wordt duurder’

Alle veranderingen betekenen dat flexwerk duurder wordt, berekende Manpower. Het uitzendbureau verwacht dat uitzend in 2020 een paar procent duurder wordt, afhankelijk van sector en beroepsgroep.

In het Financieele Dagblad zegt directeur Jeroen Zwinkels dat Manpower die kosten gaat doorbereken aan de klanten. Het uitzendbureau verwacht dat concurrenten dit ook zullen doen, verklaart de woordvoerder in een toelichting aan ZiPconomy. “De verhoogde premie geldt niet in het bijzonder voor uitzendorganisaties maar voor alle werkgevers. Alternatief is dat uitzendorganisaties de premie voor hun rekening nemen, alleen raakt dat dan aan hun bestaansrecht omdat er onder aan de streep weinig overblijft.”

Uitzend eruit, zzp’ers erin

Het ING Economische Bureau publiceerde deze maand een onderzoek naar de veranderingen in de uitzendsector. Volgens ING worden zzp’ers straks geduchte concurrenten van uitzendkrachten en andere tijdelijke contracten. Omdat de wetgeving voor uitzendkrachten en zelfstandig ondernemers erg verschilt, wordt het volgens de onderzoekers aantrekkelijker om te kiezen voor zzp’ers.

Dat is geen goed idee, vindt Zwinkels. Je kunt namelijk niet zomaar een uitzendkracht vervangen door een zzp’er, omdat er bij uitzend vaak sprake is van een gezagsverhouding. Of er toch een waterbedeffect ontstaat, durft hij niet te zeggen. “Dat moeten we bezien, we lopen daar niet op vooruit.”

Wat is de WAB?

Het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is een minder groot verschil tussen de arbeidsvoorwaarden van flexibele arbeidskrachten en vaste medewerkers. Verder moet het aantrekkelijker worden voor organisaties om werknemers een vast contract te geven.

Zo moeten werkgevers een hogere WW-premie afdragen voor uitzendkrachten en andere flexibele werknemers. Nu zijn die nog gebonden aan de sector waarin een werkgever actief is. Tegelijkertijd gaan voor veel uitzendkrachten de ziektewetpremies omhoog.

Meer weten? Manpower zet op deze website alle wijzigingen op een rij.

2 reacties op dit bericht

  1. Hallo Claartje,
    Waarom spreken je alleen van een kostenstijging voor werkgevers voor uitzend, payroll en nuluren contracten? Door de nieuwe (5%) hogere WW premie voor tijdelijke dienstverbanden en nieuwe transitievergoeding regels worden de kosten voor jaarcontracten en projectovereenkomsten ook een stuk duurder voor werkgevers. Als bemiddelaars (uitzend- of detacheringsbureaus) medewerkers op basis van projectovereenkomsten of jaarcontracten in dienst hebben zullen ook deze kosten worden doorbelast aan de inhurende partij. Toch?

    • Ben benieuwd hoe de overheid met deze kostenstijging omgaat. Jaren lang zijn ze de grootste gebruiker van inleenkrachten om hun eigen FTE te drukken.

      Gaan ze nu ook mee betalen aan de prijsstijgingen als gevolg van de door hun minister bedachte WAB….?