"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Stop ons niet terug in een hokje met regels”

Dertien organisaties sluiten zich aan bij de Werkvereniging.

“Het kabinet, de bonden van werkgevers en werknemers zitten helemaal op de tour van terug naar het oude” zegt Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging. “Ze komen met onwerkbare ideeën zoals het terugdringen van flex en zzp ook waar mensen graag zelf zo willen werken, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering apart voor zzp’ers, en het beperken van de vrijheid in hoe je een reserve opbouwt voor je oude dag door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds”

Volgens Wouters is er geen enkele beweging die zich voor de brede groep modern werkenden tegelijk inzet.  “Aan alles is te merken dat Modern Werkenden nu eindelijk eens zėlf gehoord willen worden. Ze willen niet langer tegengewerkt worden vanuit oude inzichten. Ze willen niet genegeerd worden. Ze zijn gewoon gefrustreerd om al die ‘we stoppen ze terug in een hokje regels’.”

De afgelopen maanden sloten dertien organisaties van Modern Werkenden zich aangesloten bij de Werkvereniging. Het gaat bijvoorbeeld om BrightPensioen, SharePeople, SoloPartners, Part-up, Seats2Meet, VZZP en Het Ondernemerscollectief. Gezamenlijk zijn die volgens Wouters goed voor bijna 200.000 deelnemers.  “We verwachten dat het aantal organisaties en directe deelnemers dat zich bij ons aansluit ook het komend jaar zal doorgaan. Het momentum is er. Dat voelen de Modern Werkenden.”

Experimenten rond werk en zekerheid

De Werkvereniging gelooft dat de groeiende behoefte aan nieuwe werkvormen zich niet laat afremmen en zeker niet terugdringen, en pleit daarom voor verantwoorde experimenten met nieuwe vormen van werk en zekerheid die inspelen op de behoefte van Modern Werkenden op een arbeidsmarkt in beweging.

Met de Modern Werkenden wordt bijvoorbeeld de zzp’er, de flexwerker, de hybride werkende, de kleine ondernemer met personeel, de DGA, de jobhopper, de payroller en de uitzendkracht bedoeld, werkzaam in allerlei verschillende sectoren en branches. Ze hebben in de visie van de Werkvereniging allemaal behoefte aan een basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, met hun werk en met de keuzes die ze daarin maken. Volgens de Werkvereniging is een voorwaarde daarvoor wel een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt.

“Daar is een fundamentele hervorming voor nodig van de arbeidsmarkt en van het sociale stelsel, en dat is waar de Werkvereniging zich actief voor inzet” vindt Wouters. “Wij begrijpen niet dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor zelfstandigen wordt opgetuigd terwijl vrijwel alle organisaties die Modern Werkenden vertegenwoordigen, aangeven dat er behoefte is aan een basisverzekering die gekoppeld wordt aan de werkenden zelf en niet aan de werkvorm. Modern Werkenden hebben dezelfde behoeftes als traditioneel werkenden: een vangnet voor wanneer ze – om wat voor reden dan ook – een poosje geen inkomen hebben. Daarom zijn wij voorstander van een voorziening voor alle werkenden. Een voorziening die niet discrimineert op arbeidsvorm zodat alle werkenden zich verzekerd weten van een inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar geluisterd wordt er niet. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de Modern Werkenden zelf, maar ook voor de economie en voor de samenleving als geheel.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Modern werkenden, mooie term voor werkenden die zo min mogelijk premies en belastingen willen betalen waardoor ons sociale stelsel niet meer in bestaan.