"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Goochelen met het zzp-dossier

Niet alles is wat het lijkt, zo concludeert Lisette van Rossum (Platform zzp dienstverleners) na het bestuderen van de rapportage over de handhaving Wet DBA.

Houdt u ook zo van goochelen? Ik wel. Met bewondering kijk ik hoe de goochelaar zijn publiek weet te bespelen. Een van mijn favoriete goochelaars is Tommy Cooper. Hij maakte er een kunst van zijn goocheltrucs op onnavolgbare wijze te laten mislukken. Ook Nederland kent fantastische goochelaars. Of moet ik vandaag de dag illusionisten zeggen? Denk bijvoorbeeld aan Hans Klok. Hij is wellicht een van de snelste illusionisten van de wereld.

Een gegoochel met cijfers en letters was het vorige week in het zzp-dossier. Staatssecretaris Snel stuurde een brief naar de Tweede Kamer. De brief bevat de rapportage van de 104 gehouden bedrijfsbezoeken door de Belastingdienst in het kader van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties. Een zin viel me gelijk op bij het lezen van de brief. En wel de volgende. Ik citeer: “Uit de bedrijfsbezoeken trekt de Belastingdienst de conclusie dat bij het merendeel van de opdrachtgevers sprake lijkt van in meer of mindere mate onjuist handelen”. Als jurist denk ik dan gelijk bij het lezen hiervan wat is ook al weer de definitie van het woord merendeel. De Van Dale maar even hierop nageslagen. Onder merendeel wordt verstaan het grootste deel. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dit echter helemaal niet.

Niet alles is wat het lijkt

In 59 van de 104 bedrijfsbezoeken lijkt sprake te zijn van in meer of mindere mate onjuist handelen. Lijkt, dat is iets anders dan dat het ook daadwerkelijk zo is. De staatssecretaris heeft het niet voor niets in zijn brief over (vermoedelijk) onjuist handelen.

Het wordt de hoogste tijd voor een inhoudelijke discussie over zzp-schap, maar dan niet langs de lijn van werknemerschap

Ook de mate waarin wellicht onjuist wordt gehandeld is interessant. De staatssecretaris spreekt van in meer of mindere mate. En noemt een paar voorbeelden. Bij het lezen van deze voorbeelden denk ik gelijk aan de holistische benadering door de Hoge Raad. Namelijk alle feiten en omstandigheden van het geval dienen meegenomen te worden om te kunnen komen tot een kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Webmodule biedt geen uitkomst

De reacties op deze brief waren te voorspellen. Tweede Kamerleden vragen om (strenge) handhaving door de Belastingdienst. Diverse moties zijn ingediend met dit als doel. Woensdag 13 maart a.s. worden deze moties in stemming gebracht. Is dit dan de oplossing? Nee. Op deze manier gaan we deze kwestie zeker niet oplossen. De huidige wet- en regelgeving op dit terrein is nu eenmaal veel te complex.

Is het invoeren van een webmodule dan de oplossing? Nee, ook niet. Deze is namelijk gebaseerd op deze ingewikkelde wet- en regelgeving.

Na het lezen van de brief is me een ding heel duidelijk geworden. De tijd van pleisters plakken is nu echt voorbij. Het wordt de hoogste tijd voor een inhoudelijke discussie over zzp-schap maar dan niet langs de lijn van werknemerschap, maar langs de lijn van ondernemerschap. Anders blijven we goochelen met cijfers en getallen. Daar wordt (bijna) niemand blij van.

Lisette van Rossum

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU