"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Piloten, directeuren en artsen zijn het meest gelukkig. Publieke sector scoort hoger dan bedrijfsleven.

Bestuurders van schepen en vliegtuigen zijn gelukkigste werknemers. En gemiddeld genomen ben je gelukkiger als je werkt in de publieke sector, dan in de private sector.

Ambtenaren, leraren en verpleegkundigen zijn over het algemeen gelukkig met hun werk. Mensen die werken in deze sectoren beoordelen hun eigen werkgeluk met een 7,5 en dat is iets hoger dan de private sector (7,3), blijkt uit onderzoek van Kantar TNS.

Het bureau deed onderzoek in opdracht van Driessen, uitzendbureau voor de publieke sector. De onderzoekers deden landelijk onderzoek onder 956 respondenten.

Top vier gelukkige beroepen

De onderzoekers maakten ook een top vier van beroepsgroepen die het allergelukkigst zijn met hun baan. Op nummer één staan schippers en piloten, op twee staan bestuurders van grote organisaties en de nummer drie zijn artsen.  Op plek vier staan juristen.

Opvallend genoeg bestaat de top-4 uit beroepen met een goed salaris en veel verantwoordelijkheid. ‘Geluk wordt niet alleen bepaald door de aard van het werk, maar ook door de daaraan verbonden beloningen, zowel in salaris als gerelateerde arbeidsomstandigheden, zoals de mate van autonomie’, schrijven de onderzoekers.

Publiek of privaat

Bij vergelijkingen van geluk tussen werknemers in de publieke en de private sector komen ambtenaren meestal als iets gelukkiger uit de bus. De onderzoekers benadrukken dat dit niet per se betekent dat werken in het algemeen belang voor meer voldoening zorgt. ‘Het is ook mogelijk dat gelukkige mensen zich meer aangetrokken voelen tot de publieke zaak.’

Bureau Driessen en Kantar onderzochten ook welke zaken belangrijk zijn voor het werkgeluk van werkenden in de publieke sector. De inhoud van hun baan en het contact met hun leidinggevende blijken het meest belangrijk. Daarna volgen contact met collega’s, werk-privébalans, werkstress en doorgroeimogelijkheden.

Inkomen en baanzekerheid

Inkomen speelt niet zo’n grote rol bij hun werktevredenheid, blijkt uit het onderzoek. Tenminste, voor de publieke sector.

Medewerkers in de private sector vinden inkomen wel belangrijk voor hun werkgeluk. Verder speelt baanzekerheid een grotere rol in het bedrijfsleven.

Belang van geluk

‘De overgrote meerderheid van alle respondenten is ervan overtuigd dat werkgelukkige medewerkers in de publieke sector beter presteren’, vertelt Pieter Philippart van Driessen. ‘Dit is in lijn met wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat gelukkige mensen beter presteren op hun werk.’

Hij pleit voor meer aandacht voor werkgeluk. Niet alleen omdat dit goed is voor medewerkers, maar ook omdat gelukkige medewerkers in de publieke sector bijdragen aan het geluk van burgers. ‘Niet zo gek, want mensen die zich goed voelen zijn energieker, hebben meer zelfcontrole, een positievere attitude en ze verbreden hun blikveld.’

Het complete onderzoek is uitgegeven in het hardcover boek ‘Geluk werkt door’. Dit kan aangevraagd worden ophttps://www.driessen.nl/gelukwerktdoor/.