"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Planet Interim Index: krapte neemt toe, tarieven stijgen

Het aantal online aangeboden opdrachten voor zelfstandigen is afgelopen half jaar verder gegroeid. Met name HR-professionals, juristen en zorgspecialisten hebben de opdrachten bijna voor het uitkiezen. Ook blijken opdrachtgevers er steeds meer voor over te hebben.

Over alle vakgebieden gezien lag het aantal opdrachten in het eerste half jaar van 2018 ongeveer 1% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de recente Planet Interim Index. Het is niet de enige indicatie van een krappe arbeidsmarkt; er is gemiddeld genomen namelijk ook een flinke stijging te zien in het geboden tarief op Planet Interim, het online matchingsplatform voor hoger opgeleide interim professionals.

Een gemengd beeld

Maar dat gezegd hebbende; het beeld is wel heel gemêleerd. Sommige vakgebieden zien een sterke stijging van het aantal toegetreden zelfstandigen, anderen zien juist het aantal opdrachten harder stijgen. En in sommige vakgebieden – zoals Finance – neemt het aantal opdrachten zelfs af. “Daar lijkt van krapte nu geen sprake”, aldus Niels van Berkel, die namens Planet Interim de analyse over het eerste half jaar maakte. “Het aantal financiële opdrachten nam met 17 procent af, terwijl het aantal toegetreden professionals in dit vakgebied juist steeg.

Opvallend is dat binnen het financiële vakgebied het aantal nieuwe Riskmanagers met 10% is toegenomen met 140 nieuw ingeschreven Risk professionals, terwijl het aantal opdrachten met 39% is verminderd tot 120. Dit lijkt dus redelijk in balans te komen, ware het niet dat het gewenste tarief met € 95 gewenst tegenover € 61 geboden een grote kloof laat zien.

Het kan zijn dat opdrachtgevers naar alternatieven zoeken omdat zij de groep financials nu te duur vindt en er nu geen prioriteit aan geeft. Dat is de afgelopen jaren immers al gebeurd met alle nieuwe financiële regelgeving die nu wel zo¹n beetje geabsorbeerd zou kunnen zijn.” Ook het aantal toegetreden professionals in Marketing & Sales steeg, terwijl het aantal opdrachten afnam. Ook in het klassieke interim-managementsegment lijkt weinig sprake van krapte. Hier viel het aantal opdrachten zelfs terug met 39 (!) procent, terwijl het aantal inschrijvingen ook daalde, maar relatief wel veel minder.

Krapte soms sterk voelbaar

Daar staan een aantal vakgebieden tegenover waar de krapte juist wel sterk voelbaar is. Denk aan de Logistiek, waar bijvoorbeeld het aantal opdrachten in de functiegroep Projectmanagement Logistiek en Distributie maar liefst verdubbelde, terwijl het aantal professionals op dit gebied nauwelijks toenam.

Bij Inkoop zien we een daling van de opdrachten en de inschrijvingen met gemiddeld 9%. Echter, de functiegroepen Consultancy Purchasing & Procurement (+47%) en Management & Directie Purchasing & Procurement (+18%) lieten een forste stijging van het aantal opdrachten zien tegenover een veel kleinere groei in het aantal nieuwe toetreders. Daar is te verwachten dat het tarief dus vrij sterk kan gaan stijgen.

Of kijk naar vakgebied HR, waarin het aantal opdrachten zelfs met 35 procent groeide, terwijl het aantal inschrijvingen min of meer gelijk bleef. Ook in de sector Welzijn, Zorg & Medisch is sprake van aanhoudende krapte, blijkt uit de Planet Interim Index. Het aantal opdrachten in dit vakgebied steeg sterk (met 29%), bij een vrijwel gelijkblijvend aantal aanmelders.

Binnen het Juridische & Fiscale werkveld is een soortgelijk beeld te zien. Daar steeg het aantal opdrachten met 26 procent, terwijl het aantal toetreders zelfs afnam. Een tariefstijging ligt hier op de loer. Behalve binnen de functiegroep Compliance, daar valt onder andere op dat na de GDPR-boost en de Compliance regels die de financiële wereld bezighielden, dat Compliance zowel in aantal aanmeldingen als opdrachten met ruim 20% afnam.

In de Bouw & Techniek is ook sprake van behoorlijke krapte. Weliswaar stegen het aantal opdrachten en het aantal nieuwe professionals hier percentueel ongeveer even snel, het aantal nieuwe opdrachten dat op de markt verscheen ligt nog altijd ruim viermaal zo hoog als het aantal professionals dat zich via het platform aandiende.

Geboden en gewenste tarief komt vaker bij elkaar

De toenemende krapte op de interim arbeidsmarkt is natuurlijk niet alleen af te lezen aan de verhouding tussen het aantal opdrachten en het aantal ingeschreven zelfstandigen. Planet Interim legt geen data vast over het daadwerkelijk afgesproken tarief tussen opdrachtgever en –nemer, die afspraken vinden immers buiten het platform om plaats. Maar wel is er inzicht in wat opdrachtgevers bieden en wat zelfstandigen aan tarief wensen.

Daaruit blijkt dat in krappe vakgebieden opdrachtgevers over de gehele linie best met het tarief wat de hoogte in durven te gaan. Zo was in het Onderwijs bijvoorbeeld te zien dat het geboden tarief liefst 50 procent hoger lag dan vorig jaar, terwijl het wenstarief zelfs daalde, en wel met 7 procent. Wens- en geboden tarief kwamen hier dus duidelijk veel dichter bij elkaar te liggen.

Ook in de Zorg groeiden het indicatieve en het wenstarief relatief gezien naar elkaar toe, net als bij de juristen en IT’ers. “Terecht”, aldus Van Berkel. “Waar sprake is van mismatch, moet die opgeheven worden. Een beter aanbodtarief en een realistischer wenstarief horen daarbij.”

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman

2 reacties op dit bericht

  • Dag Gert-Jan,

   Wat ik er vanuit Planet Interim over kan zeggen is dit:

   Als je naar tarieven kijkt; voor contractmanager inkoop of ICT in Nederland (alle provincies) op Medior/Senior niveau, dan ligt nu het gemiddelde uurtarief tussen de € 74 en €80 per uur. Zie voor meer informatie https://planetinterim.nl/tarief-indicator-interim-professionals.

   Als je kijkt naar de niche markt voor contractmanagers, contract adviseurs e.d. dan kan ik dat alleen boven water halen door naar alle interim opdrachten in 2017 en 2018 te kijken die ‘contract’ (contractmanager, -medewerker, -beheerder, -adviseur ed.) in de opdrachtnaam hadden staan. Hierbij uitgezonderd de toevoeging “(contract)”, die slaat op het contract voor de opdracht zelf. Dan zie je de volgende cijfers naar voren komen:

   Geheel 2017:
   549 opdrachten van ca. 49.000, is 0,0112 = 1,12 % van de online interimmarkt in 2017

   Eerste helft 2018:
   328 op ca. 28.000 is 0,0117 = 1,17% van de totale online interimmarkt in 2018

   Hieruit zou je kunnen afleiden dat de specifieke markt voor opdrachten in contractmanagement 2018 t.o.v. 2017 vooralsnog met 1,17/1,12 met 4,5% is gegroeid.