"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen de trend voorbij?

“Daar waar we tot een aantal jaren geleden sporadisch van onze opdrachtgevers de vraag kregen om mee te denken op het thema ‘inclusief ondernemen’ zien we dat het steeds meer onderdeel wordt van reguliere bedrijfsvoering en dat is goed nieuws”, meent Anne Meint Bouma. Hij is een van de directieleden van inhuurspecialist Brainnet.

Motivatie van binnenuit

“Wij vinden dat er op de arbeidsmarkt plek moet zijn voor iedereen”, vervolgt Christoph van de Stelt, eveneens directielid Brainnet. “Opdrachtgevers zochten in principe altijd naar het schaap met vijf poten, maar nu wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om ook andere doelgroepen aan het werk te helpen. Het is mooi te zien dat inclusief ondernemen steeds meer opgenomen wordt in het reguliere beleid van organisaties. Er zijn organisaties die bijvoorbeeld speciaal iemand aanstellen (soms vanuit de doelgroep) om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werkt te helpen, die teams voorbereiden en die zorgt dat bijvoorbeeld de werkplek wordt aangepast.

We zien dat het succes nog groter wordt als er apart budget voor vrijgemaakt wordt. Er zijn verschillende inspirerende voorbeelden hoe organisaties zoeken naar mogelijkheden om diversiteit op de werkvloer te stimuleren. Zo is er het voorbeeld van een dove barista. Mensen bestellen hun koffie via een scherm en ervaren zo hoe het is om samen te werken en dan blijkt dat er veel meer kan dan voormogelijk werd gehouden. Overigens denk ik dat inclusief ondernemen pas werkt als de motivatie echt van binnenuit komt en niet sec wordt opgelegd vanuit wetgeving. Natuurlijk gaat er vanuit wetgeving zoals de participatiewet een bepaalde stimulerende werking uit, maar dat is een korte termijn gedachte. Het werkt alleen als je hier als organisatie, leidinggevende én als team echt in gelooft.”

 

Positieve impact op teams

Inclusief ondernemen blijkt vaak positief uit te werken op teams waar daadwerkelijk een collega aan de slag is met bijvoorbeeld een beperking. Op 10 april organiseerden Stichting Emma at Work en Nyenrode Universiteit een conferentie over inclusief ondernemerschap. Emma at Work begeleidt talentvolle, gemotiveerde jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een chronische fysieke aandoening naar een passende baan. De gedachte daarachter is dat 90% van de kinderen met een chronische aandoening ouder worden dan twintig jaar. De geneeskunde zorgt ervoor dat deze jongeren steeds ouder worden.

Ik ben onder de indruk van wat inclusief ondernemen voor positieve impact heeft op teams, organisaties en de kandidaat die daadwerkelijk aan de slag kan.

Hoe kunnen wij als maatschappij er dan voor zorgen dat deze groep zelfredzaam, zelfstandig, participerend en succesvol wordt? Dat kan als ze bijvoorbeeld kans krijgen op werk. En dat heeft grote maatschappelijke voordelen, denk alleen al aan vermindering van sociale uitkeringen.

Anne Meint: “Ik ben onder de indruk van wat inclusief ondernemen voor positieve impact heeft op teams, organisaties en de kandidaat die daadwerkelijk aan de slag kan. Uit evaluaties van Stichting Emma at Work blijkt dat binnen teams een grotere arbeidsvreugde ontstaat en dat de betreffende medewerker groeit in zaken als zelfwaardering en sociale contacten.”

Ook eigenaar van C-Talents Sandra Ballij signaleert positieve effecten binnen organisaties. C-Talents ondersteunt jonge professionals tussen de 18 en 35 jaar die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, bij het vinden van betaald werk. In het kwartaalmagazine Met Ambitie vertelde ze hierover: “Er zijn teams waarbij het ziekteverzuim omlaag is gegaan. Als je collega, ondanks zijn of haar zintuiglijke uitdaging, elke dag netjes op tijd op het werk verschijnt, dan blijf je met je verkoudheid toch minder snel thuis. Ook horen we dat teams hechter worden, er meer relativeringsvermogen ontstaat en dat mensen meer voor elkaar over hebben.”

 

Inclusief ondernemen is geen papieren tijger

Inclusief ondernemen, betekent dat een werkgever werk biedt aan mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Om daadwerkelijk als organisatie de stap te zetten naar succesvol inclusief ondernemen is het goed om de volgende vragen te stellen:

  • Wat voor personen zoeken wij?
  • Wat voor werk is geschikt voor wie?
  • Hoe gaan we de juiste werkplek inrichten?
  • Kan er sprake zijn van functie-creatie?
  • Wat wordt er van de organisatie en het team verwacht? Hoe gaan we hen daarbij helpen?

Christoph: “Wij helpen bij het ontsluiten van de markt, we werken samen met diverse bureaus die kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt beschikbaar stellen waaronder Emma at Work en C-talents. We toetsen wet- en regelgeving en helpen met het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden zoals Lage-inkomensvoordeel (LIV), Mobiliteitsbonus bij ziekte of een handicap, Loonkostensubsidie en minder loon voor Wajongers (loondispensatie) en looncompensatie bij ziekte. Uiteraard zorgen we dat die zaken terugvloeien naar de opdrachtgever. Wij helpen opdrachtgevers bij het daadwerkelijk in actie komen en we kunnen diverse werkvormen faciliteren. Inclusief ondernemen is geen papieren tijger, het gaat erom dat je daadwerkelijk handelt vanuit het idee dat er op de arbeidsmarkt en dus ook in jouw organisatie in principe plek moet zijn voor iedereen.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie