"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
AVG

AVG, wat moet ik daar als zzp’er mee?

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) gaat in op 25 mei 2018. Deze wet geldt voor zzp’ers. Een overzicht over wat de AVG voor zzp’ers betekent.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels General Data Protection Regulation ook wel GDPR genoemd) is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 ingaat. Daarmee vervangt de AVG de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Belangrijk om te onthouden is dat alle ondernemers (dus ook zelfstandigen) voortaan moeten kunnen bewijzen waarvoor ze gegevens van (potentiële) klanten gebruiken en hoe lang ze deze data bewaren. Ook moeten ze persoonsgegevens kunnen (laten) inzien en op verzoek kunnen (laten) verwijderen.

Voor wie geldt AVG?

Google je op termen als AVG of GDPR, dan kom je vooral berichtgeving tegen die op grote bedrijven is gericht. Je zou dus kunnen denken, dat de AVG niet voor zzp’ers geldt. Maar dat is niet waar! De AVG geldt voor álle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. En met persoonsgegevens bedoelen we alle data die te herleiden is naar een persoon. Denk daarbij aan naam- en adresgegevens, telefoonnummers, foto’s of een klantprofiel. Eigenlijk verwerkt iedere ondernemer privacygevoelige gegevens, dus ook zzp’ers. Dus op de vraag; voor wie geldt de AVG? luidt het antwoord: ook voor jou als zzp’er.

Wat verandert er voor mij als zzp’er?

De regels worden aangescherpt en er worden stevige boetes uitgedeeld wanneer de regels niet worden nageleefd. Waarschijnlijk zijn eerst de grote bedrijven (die privacygevoelige gegevens verzamelen) aan de beurt. En zeer waarschijnlijk zullen er ook eerst waarschuwingen komen en krijg je tijd om de boel op orde te brengen. Maar waarom zou je daarop wachten? Het gaat vooral om bewustwording. Gebruik daarom deze maand om je data in kaart te brengen. Worden er persoonsgegevens verwerkt in jouw bedrijf? Zo ja, welke gegevens zijn dit? Met welk doel worden ze verwerkt? Wat houdt die verwerking precies in? En waar worden de gegevens bewaard?

Checklist AVG en ZZP

Op zich moest er onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens al veel worden geregeld, dus zó erg nieuw is AVG nu ook weer niet. Update in ieder geval je privacyverklaring. Deze moet nu meer informatie bevatten en gemakkelijker te lezen zijn. Een privacyverklaring bevat onder meer: de identiteit van je onderneming, contactgegevens, het doel waarvoor je gegevens verzamelt, wie de persoonsgegevens ontvangt, hoe lang de gegevens worden bewaard, dat mensen recht hebben op het wijzigen of verwijderen van hun gegevens, dat mensen het recht hebben om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of dat het een contractuele verplichting is én dat er -als er sprake is van profilering- er gemeld moet worden waarom dat is en wat de gevolgen ervan zijn.

Voor meer ins en outs van de privacywetgeving AVG kun je de brochure van FNV Zelfstandigen downloaden. Hierin vind je kort en bondig weergegeven wat de AVG inhoudt en welke maatregelen jij als zzp ‘er moet treffen. En wacht niet te lang, het is 25 mei voor je het weet.

FNV Zelfstandigen is binnen de FNV de sector voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. Doordat we zijn aangesloten bij de FNV profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk. Bekijk alle berichten van FNV Zelfstandigen