Nieuw arsenaal aan arbeidsvormen vereist nieuwe vormen van leiderschap

Niet uren maar resultaat en competenties tellen bij aansturing zp’ers.

De aansturing van zelfstandig professionals zou minder op uren gericht moeten zijn. Output en competenties behoren daarentegen centraal te staan bij managers. Dit blijkt uit ons trendonderzoek over het managen van zelfstandig professionals.

Zo geeft 40 procent van de ondervraagden aan dat zp’ers niet op het aantal uren, maar op het behaalde resultaat en de KPI’s beoordeeld en aangestuurd moeten worden. Een bijna even grote groep geeft aan dat door snelle veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van IT, de zp’er juist vooral op competenties beoordeeld moet worden. Door snelle veranderingen is ervaring immers minder belangrijk en de output onzeker. De kleinste groep (17%) is van mening dat uren nog wel centraal moeten staan bij het aansturen van zp’ers.

Drie belangrijkste eigenschappen voor leiders

De flexibiliserende arbeidsmarkt stelt andere verwachtingen aan leiderschap. Managers komen in aanraking met vele arbeidsvormen, die verschillende leiderschapskwaliteiten vereisen.

  1. Vertrouwen: bij de aansturing van zelfstandig professionals staat vertrouwen met stip op één. 50 procent zet dit in de top drie belangrijke eigenschappen. Leiders moeten een cultuur creëren waarin medewerkers zich veilig voelen, input durven geven en achter de organisatiedoelstellingen staan.
  2. Relevantie: daarnaast wordt het gewaardeerd als managers iedere medewerker ervan bewustmaken dat zijn bijdrage relevant is voor het behalen van de organisatiedoelstelling, zodat werkplezier en bevlogenheid worden vergroot (37%).
  3. Vooruitkijken: ook vooruitkijken en anticiperen zijn belangrijke eigenschappen voor leiders (33%). Kennis van de markt hebben en daarop inspelen is cruciaal.

Opvallend is dat gerichtheid op de relatie niet belangrijk wordt gevonden. Hiermee wordt bedoeld dat leiders aanspreekbaar zijn voor iedere medewerker en zorgen dat iedereen zich betrokken voelt (7%).

Nieuw arsenaal aan arbeidsvormen vereist nieuwe vormen van leiderschap

De flexibiliserende arbeidsmarkt zet managers er steeds vaker toe aan om aan te sturen op output en competenties in plaats van op uren. Dit wordt nog lang niet door alle organisaties omarmd, maar het is zeker een trend die de komende jaren voort zal zetten.

Daarnaast vereist het nieuwe arsenaal aan arbeidsvormen ook nieuwe vormen van leiderschap. Zo vereist een mix van arbeidsrelaties dat leiders de gelijkheid bewaken, ondanks de verschillende contractvormen. Het kan namelijk zo zijn dat een vaste medewerker op input – denk aan gewerkte uren, inzet en motivatie – wordt aangestuurd en een zelfstandig professional op output. Aansturing van een zelfstandig professional is sowieso al anders; hij zal altijd minder gestuurd (mogen) worden.

Er moet een cultuur worden gecreëerd waarin dit geen frustratie veroorzaakt, maar waarin het personeel inziet dat er een mooie mix op de werkvloer ontstaat. Uiteindelijk leidt het samenbrengen van diverse karakters, competenties en ervaringen tot het beste eindresultaat.

Niels Huismans is als consultant bij FastFlex verantwoordelijk voor Business Development. FastFlex is sinds augustus 2017 onderdeel van Between Staffing Group. FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resourcemanagement. Wij dragen zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contractgerelateerde zaken. Niels richt zich vanuit zijn marktexpertise op het creëren van meerwaarde voor huidige en nieuwe klanten. Daarnaast is hij oprichter van Marketives, een website waar hij een vernieuwende kijk op marketing, strategie en management geeft. Voordat Niels aan de slag is gegaan bij FastFlex heeft hij de Master Marketing Management gedaan waarna hij het management traineeship van Young Colfield heeft doorlopen. Hierbinnen is hij o.a. actief geweest als projectmanager bij T-Mobile. Naast zijn werk heeft Niels passie voor sport, film, reizen en culinaire uitspattingen. Bekijk alle berichten van Niels Huismans

Eén reactie op dit bericht

  1. Relevantie vind ik een vreemde in dit rijtje. Ik weet als ingehuurde zzp-er uitstekend wat mijn bijdrage is en dat het relevant is (anders zou ik niet worden ingehuurd). Moet de manager dan mij bewust maken dat hij/zij relevant is en toegevoegde waarde heeft? Zodat het werkplezier van de manager wordt vergroot?