"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuw arsenaal aan arbeidsvormen vereist nieuwe vormen van leiderschap

Niet uren maar resultaat en competenties tellen bij aansturing zp’ers.

De aansturing van zelfstandig professionals zou minder op uren gericht moeten zijn. Output en competenties behoren daarentegen centraal te staan bij managers. Dit blijkt uit ons trendonderzoek over het managen van zelfstandig professionals.

Zo geeft 40 procent van de ondervraagden aan dat zp’ers niet op het aantal uren, maar op het behaalde resultaat en de KPI’s beoordeeld en aangestuurd moeten worden. Een bijna even grote groep geeft aan dat door snelle veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van IT, de zp’er juist vooral op competenties beoordeeld moet worden. Door snelle veranderingen is ervaring immers minder belangrijk en de output onzeker. De kleinste groep (17%) is van mening dat uren nog wel centraal moeten staan bij het aansturen van zp’ers.

Drie belangrijkste eigenschappen voor leiders

De flexibiliserende arbeidsmarkt stelt andere verwachtingen aan leiderschap. Managers komen in aanraking met vele arbeidsvormen, die verschillende leiderschapskwaliteiten vereisen.

  1. Vertrouwen: bij de aansturing van zelfstandig professionals staat vertrouwen met stip op één. 50 procent zet dit in de top drie belangrijke eigenschappen. Leiders moeten een cultuur creëren waarin medewerkers zich veilig voelen, input durven geven en achter de organisatiedoelstellingen staan.
  2. Relevantie: daarnaast wordt het gewaardeerd als managers iedere medewerker ervan bewustmaken dat zijn bijdrage relevant is voor het behalen van de organisatiedoelstelling, zodat werkplezier en bevlogenheid worden vergroot (37%).
  3. Vooruitkijken: ook vooruitkijken en anticiperen zijn belangrijke eigenschappen voor leiders (33%). Kennis van de markt hebben en daarop inspelen is cruciaal.

Opvallend is dat gerichtheid op de relatie niet belangrijk wordt gevonden. Hiermee wordt bedoeld dat leiders aanspreekbaar zijn voor iedere medewerker en zorgen dat iedereen zich betrokken voelt (7%).

Nieuw arsenaal aan arbeidsvormen vereist nieuwe vormen van leiderschap

De flexibiliserende arbeidsmarkt zet managers er steeds vaker toe aan om aan te sturen op output en competenties in plaats van op uren. Dit wordt nog lang niet door alle organisaties omarmd, maar het is zeker een trend die de komende jaren voort zal zetten.

Daarnaast vereist het nieuwe arsenaal aan arbeidsvormen ook nieuwe vormen van leiderschap. Zo vereist een mix van arbeidsrelaties dat leiders de gelijkheid bewaken, ondanks de verschillende contractvormen. Het kan namelijk zo zijn dat een vaste medewerker op input – denk aan gewerkte uren, inzet en motivatie – wordt aangestuurd en een zelfstandig professional op output. Aansturing van een zelfstandig professional is sowieso al anders; hij zal altijd minder gestuurd (mogen) worden.

Er moet een cultuur worden gecreëerd waarin dit geen frustratie veroorzaakt, maar waarin het personeel inziet dat er een mooie mix op de werkvloer ontstaat. Uiteindelijk leidt het samenbrengen van diverse karakters, competenties en ervaringen tot het beste eindresultaat.

Ondernemers en organisaties helpen om strategisch koers te zetten en te houden. Daar word ik blij van en dat is de reden dat ik samen met Laurens Adapt Innovatie gestart ben in 2018. Dit vanuit de overtuiging dat alle bedrijven en organisaties meer bezig moeten zijn met hun strategische vraagstukken. Eerder was ik meer dan vijf jaar werkzaam bij FastFlex, waar ik verantwoordelijk was voor de Business Development-activiteiten. Voordat Ik aan de slag ging bij FastFlex heb ik onder andere de master Marketing Management gedaan aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens heb ik het management traineeship van Young Colfield doorlopen. Naast mijn werk heb ik een passie voor sport, film, reizen en culinaire uitspattingen. Tevens ben ik sinds 2014 actief als raadslid in de gemeente Alphen-Chaam en publiceerde ik in 2018 mijn eigen boek genaamd ‘Lerend Leven’ Bekijk alle berichten van Niels Huismans

Eén reactie op dit bericht

  1. Relevantie vind ik een vreemde in dit rijtje. Ik weet als ingehuurde zzp-er uitstekend wat mijn bijdrage is en dat het relevant is (anders zou ik niet worden ingehuurd). Moet de manager dan mij bewust maken dat hij/zij relevant is en toegevoegde waarde heeft? Zodat het werkplezier van de manager wordt vergroot?