"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ABN AMRO: Personeelstekort belemmert zakelijke dienstverlening in zijn groei

De komende twee jaar blijft de vraag naar personeel zo hoog, dat dat de economische groei blijft afremmen. Dat schrijven economen van de ABNAMRO in hun sectorprognoses. “Mooie groeicijfers zouden nog mooier zijn als de beschikbare vacatures sneller werden ingevuld.”

Economische hoogconjunctuur

2017 was een uitstekend jaar voor de zakelijke dienstverlening. Samen met de bouw was deze sector met 5% de sterkst groeiende, zo schrijft de bank. De sector profiteert volgens ABN AMRO  ook volgend jaar optimaal van de economische hoogconjunctuur in Nederland.  “Door de sterk groeiende economie is er veel vraag naar de ondersteunende diensten die de sector, als smeerolie van de economie, biedt. Net als in 2017 zullen het in 2018 met name de organisatieadviesbureaus en de uitzendbureaus zijn die het meest bijdragen aan het sterke groeicijfer. Ook de andere branches laten gezonde groei zien. In 2019 neemt de groei van de sector iets af, in lijn met een algehele (lichte) afkoeling van de Nederlandse economie.”

Voor 2018 wordt een volumegroei van 4.5% verwacht, voor 2019 3,5%

Personeelstekort: zelfs uitzendbureaus hebben moeite met vinden personeel

De toenemende vraag naar goed opgeleid personeel wordt volgens ABN AMRO met name in de zakelijke dienstverlening gevoeld. “Bedrijven in die sector geven over het algemeen aan dat er weinig hinderpalen zijn voor de groei van hun bedrijf. Het enige obstakel dat door veel bedrijven wordt genoemd, is het tekort aan personeel. In het bijzonder de uitzendbranche heeft hier last van. Het percentage bedrijven dat zich door personeelstekort belemmerd voelt, is onder uitzenders in enkele kwartalen gestegen van 29% naar 54%.

Uitzendbureaus hebben natuurlijk baat bij een groeiende economie en een groeiende vraag naar personeel. Op dit moment echter is de balans tussen vraag en aanbod te ver doorgeschoten en blijkt het steeds moeilijker de juiste personen te vinden bij vacatures. De opwaartse druk op tarieven en marges die een dergelijk tekort met zich meebrengt, is te gering om dit te compenseren.”

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts