"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
evaluatie drijfveren ondernemerschap

Sta even stil deze zomer: ben jij nog on track als ondernemer?

Als ondernemer weet je dat het een illusie is om in control te zijn. Maar dat betekent niet dat je out of control moet raken. Dus vraag je af: doe ik nog wel de dingen die ik voor ogen had toen ik begon?

 

Het is zomer. Op de weg rijdt het, ook in de spits, zoals het eigenlijk altijd zou moeten rijden. Verkeer zonder file is een verademing. In de treinen zijn er weer voldoende zitplaatsen. Als vanzelf kom je in een rustiger modus. Hoewel er natuurlijk werk genoeg is.

Een mooi moment om weer stil te staan. Waarom ben jij eigenlijk ook alweer gaan ondernemen? Misschien kwam het door een onverwacht ontslag. En je maakte van de nood een deugd. Inmiddels maak je een mooie omzet en wil je niet anders meer. Of wellicht heb jij destijds zelf de knoop doorgehakt om te gaan ondernemen. Je wilde zelf de regie over jouw werktijd. En daar heb je eigenlijk nooit spijt van gehad.

 

Ben ik nog on track?

Nu het zomer is, is het een goede tijd om je af te vragen: ben ik nog on track? Voordat je het weet ben je alleen maar omzet aan het draaien. Of ben je vooral bezig met het investeren in nieuwe dingen en zie je de dagelijkse gang van zaken over het hoofd.

Dus: de dingen die voor jou belangrijk waren om te gaan ondernemen, hoe staat het daarmee?

 

Drijfveren

Drijfveren kun je omschrijven als categorieën van mogelijke antwoorden op de vraag: waarom onderneem je? In dit verband is het werk van Lenette Schuijt interessant. Zij onderscheidt drie typen drijfveren:

  1. Basale drijfveren, daarin gaat het over materieel welbevinden, macht, invloed of sociale waardering. Basale drijfveren spelen bij ons allemaal een rol. Onze behoefte aan basisvoorzieningen moet immers vervuld worden. Maar wie zich alléén maar laat leiden door basale drijfveren, vertoont uiteindelijk ego-gericht gedrag.
  2. Ontwikkelingsdrijfveren, bijvoorbeeld uitdaging in je werk. Het gaat je vooral om persoonlijke ontwikkeling. Je wilt ervan leren en je wilt jezelf blijvend uitdagen.
  3. Zielsdrijfveren, zoals het gestalte geven aan idealen. Je wilt gestalte geven aan iets wat voor jou heel belangrijk is, iets wat raakt aan je ziels- drijfveren. Het gaat je om essentiële waarden.

Herken je deze drijfveren? Ze spelen stuk voor stuk een rol in je ondernemerschap. Welke categorie voert bij jou de boventoon?

 

Een goede boterham

Denk eens terug aan het moment dat jij bent gaan ondernemen. Waardoor werd jij vooral gedreven? En is dat nog altijd belangrijk voor je? Het kan zomaar gebeuren dat je bent gestart vanuit een bepaald ideaal. Wat is daar nu nog van over?

Of je bent juist gaan ondernemen om een goede boterham te verdienen. Nu dat is gelukt, kun je jezelf afvragen of er ruimte ontstaat voor meer persoonlijke ontwikkeling. Of ontwikkeling in je vak. Werken aan vernieuwen is iets wat je niet voor later moet bewaren. Als het je niet lukt om daar nu tijd en energie in te steken, zal dat op een later moment ook lastig zijn.

Als ondernemer weet je dat het een illusie is om in control te zijn. Maar dat betekent niet dat je out of control moet raken. De zomerperiode is bij uitstek een moment om hierover weer eens je gedachten te laten gaan.

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger