"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA zelfstandigenaftrek

Wat wordt het? Afschaffen van de zelfstandigenaftrek of de MKB-winstvrijstelling?

Er is een groeiende roep om het afschaffen of aanpassen van de zelfstandigenaftrek en/of de MKB-winstvrijstelling. Ewoud de Ruiter zet op een rij dat dat zou betekenen voor verschillende groepen zelfstandigen.

Verschillende politieke partijen denken na over het afschaffen of aanpassen van de zelfstandigenaftrek en/of de MKB-winstvrijstelling. Vorige week deed de voorzitter van het FNV eenzelfde oproep in een interview in het Financieele Dagblad.

Voor het afschaffen van deze ondernemersfaciliteiten worden verschillende motieven genoemd. Zo is het voorstel bedoeld om het verschil in (loon)kosten tussen vast personeel en zp’ers kleiner te maken voor werk-/opdrachtgevers. Dat zou betekenen dat iedere zp’er bij de vaststelling van zijn of haar uurtarief rekening houdt met het belastingvoordeel uit de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. In de meeste gevallen doet de zp’er dat niet en is dit dus een oneigenlijk argument.

Afschaffen MKB-winstvrijstelling of zelfstandigenaftrek heeft politieke achtergrond

Een andere reden om de MKB-winstvrijstelling en/of de zelfstandigenaftrek af te schaffen, is meer politiek van aard. Het is een maatregel die een ordinaire besparing oplevert voor de schatkist. Er zal meer inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zijn.

Zie ook het overzicht hierna, waarin ik de gevolgen van het afschaffen van de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek heb opgenomen. Hierbij heb ik drie scenario’s uitgewerkt:

 1. de MKB-winstvrijstelling wordt afgeschaft
 2. de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft
 3. zowel de MKB-winstvrijstelling als de zelfstandigenaftrek worden afgeschaft

Voor de onderlinge vergelijkbaarheid is in de berekeningen geen rekening gehouden met andere aftrekposten. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280 en de MKB-winstvrijstelling stelt 14% van de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek vrij van belastingheffing.

Winst voor ondernemersaftrek en belastingen  € 25.000  € 50.000  € 75.000
Verschuldigde inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen
Huidige situatie: MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek            € 92  € 10.095 € 20.796
Zelfstandigenaftrek vervalt, alleen MKB-winstvrijstelling           € 2.516       € 12.949 € 23.651
MKB-winstvrijstelling vervalt, alleen zelfstandigenaftrek              € 999      €12.822 € 25.172
Vervallen van MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek  € 4.112  € 16.140  € 29.104
Bron: 3RRR Belastingadviseurs bv – Ewoud de Ruiter

Houdt er rekening mee dat het afschaffen of versoberen van één van beide of beide faciliteiten ook gevolgen heeft voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet en de verschillende toeslagen. Het netto inkomenseffect voor ondernemers met lagere winst, zal daardoor groter zijn als de faciliteiten worden afgeschaft of versoberd.

Afschaffen zelfstandigenaftrek heeft grootste impact voor ondernemers met lage winsten

Voor ondernemers met lage winsten heeft het afschaffen van de zelfstandigenaftrek de grootste impact op het netto inkomen. Als het inkomen hoger wordt, wordt het belang van de MKB-winstvrijstelling groter. Uit de berekeningen blijkt wel dat het afschaffen van de beide faciliteiten een grote impact heeft op het inkomen. Er zal fors meer inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zijn.

Groeiende groep zp’ers vormt doodsteek zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

Bron: IBO-ZZP

De kans is aanwezig dat de groeiende groep van zp’ers de doodsteek vormt voor de zelfstandigenaftrek en/of de MKB-winstvrijstelling.

Mogelijk zal het zelfstandig ondernemerschap met name voor mensen met lage inkomens/winsten minder aantrekkelijk worden. De komende kabinetsformatie zal mogelijk ook meer duidelijkheid brengen hoe de regeringspartijen denken over de beide faciliteiten en of er versoberingen te verwachten zijn.

Zelf schat ik in dat de MKB-winstvrijstelling, die pas sinds 2007 bestaat wel eens kan sneuvelen. Het afschaffen daarvan raakt met name de ondernemers met de hogere winsten. Afschaffing van de zelfstandigenaftrek raakt juist de ondernemers met lagere winsten.

Ewoud de Ruiter (1975) is fiscaal jurist. Hij is al meer dan 15 jaar actief als belastingadviseur en heeft zijn kantoor in Utrecht. Hij adviseert ondernemers over allerhande fiscale onderwerpen onder andere over de inhuur van tijdelijke arbeidskrachten. Tot zijn klanten rekent hij onder andere: ICT-, bouwbedrijven en intermediairs. Daarnaast is hij directeur van Apollo Tax bv , een webshop voor belastingadvisering. Naast zijn werk als belastingadviseur schrijft hij ook geregeld over fiscale onderwerpen en is als vaste auteur onder andere verbonden geweest aan het tijdschrift Fiscaal Advies en het Fiscaal Praktijkblad. Bekijk alle berichten van Ewoud de Ruiter

4 reacties op dit bericht

 1. Dan wordt het weer wat aantrekkelijker om over te stappen naar een BV.

 2. Afschaffen gaat niet gebeuren. Dat willen de vakbonden wel, maar de politiek niet. Een kleine versobering zou kunnen (bijvoorbeeld door de zelfstandigenaftrek niet voor de inflatie te corrigeren).
  Een andere optie is om de vaste zelfstandigenaftrek om te zetten in een hogere MKB winstvrijstelling. Dat past in de doelstelling van vereenvoudiging van het stelsel, vooral omdat daarmee ook de noodzaak van een urenadministratie vervalt. In de praktijk wordt zelden gecontroleerd of ook werkelijk aan dat urencriterium wordt voldaan.

  • @Gerben, de opzet van de MKB vrijstelling (% omzet) heeft voordelen tov de fixed zelfstandigenaftrek. Maar een belangrijke hobbel: er zijn (ivm uren criterium) fors minder zelfstandigen die de zelfstandigenaftrek krijgen dan de MKB vrijstelling

   • @Hugo Jan, dit is geen hobbel maar belonging voor zelfstandigen die wel aan het urencriterium voldoen, meer werken wordt dus beloond. Trouwens zelfstandigen die niet aan het urencriterium voldoen, zijn geen zelfstandigen, of het zijn flierefluiters met een heel hoog uurloon, en die hebben dan weer baat bij een hogere winstvrijstelling.