"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Je geld of je leven? Is de Partij voor de Dieren ook de Partij voor de zzp’er?

Met het kopje Je geld of je leven? maakt de Partij voor de Dieren duidelijk dat die partij een nieuwe balans nastreeft in economische groei en welzijn en een ander economisch systeem voorstaan.

Met het kopje Je geld of je leven? maakt de Partij voor de Dieren duidelijk dat die partij een nieuwe balans nastreeft in economische groei en welzijn en een ander economisch systeem voorstaat. De PvdD ziet de potentie: “We leven in een tijd waarin we met steeds minder menskracht alles kunnen produceren en organiseren wat we nodig hebben.” Maar zegt ook dat ‘de manier waarop we de economie nu hebben georganiseerd, zit deze kansen echter in de weg: mensen moeten steeds harder en langer werken, in plaats van minder. Of kunnen helemaal niet werken, wanneer de economie hen heeft afgeschreven, wat op steeds jongere leeftijd het geval lijkt te zijn. (…) Arbeid blijft duur door hoge belastingen, terwijl er een overvloed aan is. Grondstoffen daarentegen zijn spotgoedkoop, terwijl ze schaars en in veel gevallen eindig zijn.”

Betere verdeling werk

De PvdD wil een betere verdeling van werk. ”Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. Tegelijkertijd zorgt het toegenomen werktempo en de noodzaak om continu te presteren voor meer stress en haast in onze samenleving. Meer mensen vallen buiten de boot. (…) Flexwerk blijkt vooral te bestaan uit kortdurende baantjes.”

Met lagere belasting op werk, hogere belasting voor bedrijven, een kortere werkweek en een basisinkomen wil de PvdD naar die nieuwe balans.

Geen Wet DBA, hervorming zelfstandigenaftrek

Tot zo ver de meer algemene visie op economie en werk. De PvdD heeft vervolgens in haar programma een aantal concrete punten voor zelfstandigen. Geen Wet DBA, betere toegang (maar niet verplicht) tot pensioen en verzekeringen en een forse verandering van de zelfstandigenaftrek.

Letterlijk valt er te lezen:

  • De modelovereenkomst vervalt zo snel mogelijk. Er komt een eenvoudige en fraudebestendige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hierdoor krijgen zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid.
  • Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
  • Het urencriterium (red.: o.a van belang voor zelfstandigenaftrek) wordt vervangen door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp’er te werken.

zip-banner_liggend-2017

ZiPconomy verzamelt alle informatie over de verkiezingen in een apart dossier. Zie hier

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts