Live blog (en stream) over Tweede Kamer debat Wet DBA #DBAdebat

ZiPredactie door
13 reacties
Live blog (en stream) over Tweede Kamer debat Wet DBA #DBAdebat

Live verslag over het Tweede Kamer debat met Staatssecretaris Wiebes. Aanleiding is zijn voornemen om de Wet niet te handhaven. Of dwingt de Kamer hem toch andere maatregelen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer wederom met Staatssecretaris Wiebes over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Aanleiding is zijn voornemen om de Wet niet te handhaven. Of dwingt de Kamer hem toch andere maatregelen.

Het debat start om 15.15 uur, ondertussen plaatsen we wat voorbeschouwingen.

We gaan hier op deze pagina het debat op de voet volgen, via

 • Een livestream vanuit de Tweede Kamer (Debat start rond 15.15 uur).
 • Samenvattingen (door Pierre Spaninks en Hugo-Jan Ruts) en reacties hieronder (de laatste updates staan boven aan; het scherm ververst automatisch).
 • Commentaren en reacties die u zelf kunt plaatsen onderaan dit blog.
 • Tweets over het debat zijn rechts op het scherm te zien (tweets met #DBAdebat).

 


 

8 december 2016 21:03

Hugo-Jan Ruts:

Stemming van moties is dinsdag. Maar dat wordt niet spannend. Want alle moties om snel iets repareren aan Wet DBA worden geblokkeerd door VVD/PvdA.

8 december 2016 21:00

Pierre Spaninks:

Moties:

Weyenberg D66: safe haven a la Ruts; Wiebes: ontraden
Weyenberg D66: per direct handhaven richting evident kwaadwillig handelende opdrachtgevers; Wiebes: in beraad met op haalbaarheid
Weyenberg; beleidsbesluit ipv handboek loonheffingen; Wiebes: in beraad
Weyenberg D66: zelfst ondernemerschap uitzondering maken op de loonheffingen, Wiebes: ontraden
Weyenberg D66: snel brief over invulling gezag en pers arbeid; Wiebes: ontraden
Omtzigt CDA: voer tarief en duur (a la Boot) voor 1 feb in; Asscher: ontraden
Vos PvdA: advies Boot betrekken bij nieuw beoordelingskader; Asscher: ontraden, Klein wil toch stemming
Van Dijck PVV: DBA intrekken, VAR terug, dan verder zoeken; Wiebes: ontraden
Schouten CU: VAR terug tot we wat beters hebben, evt met verwerken advies Boot; Wiebes: ontraden
Bashir SP: zekerheid vooraf; Wiebes: oordeel kamer
Bashir SP: voer motie Hamer uit over aanpak payrollers; Asscher: ontraden
Klein: keuze voor ondernemerschap is Europees Grondrecht; Asscher: ontraden
Weyenberg D66 had nog excuses Wiebes gevraagd voor campagnefilmpje VVD, Wiebes vindt dat hij al gecommuniceerd via de overheidskanalen, niks aan de hand, was gewoon colloquial taalgebruik, foute info op site Bd was tijdelijk, is hersteld, niks achter zoeken!

Omtzigt: wat zijn zzp’ers hier nou mee opgeschoten qua duidelijkheid en opdrachten? Wiebes: dat ze weten dat er geen handhaving plaatsvindt en dat de wet wordt doorontwikkeld. Omtzigt: niks dus, alleen behendige antwoorden. Wiebes: dit is de ultieme duidelijkheid

8 december 2016 20:53

Hugo-Jan Ruts:
Ik zie Wiebes voor het eerste geprikkeld, nu dit fragment aanbod komt.

8 december 2016 20:49

Wiebes ontraadt voorlopig alle moties oppositie

8 december 2016 20:39

Hugo-Jan Ruts:
Wiebes gaat zo antwoorden. Mag duidelijk zijn dat hij alle moties voor snelle invoeren aantal interim-criteria of terug naar de VAR gaat ‘ontraden’ en dat hij daar de steun van VVD en PvdA voor heeft.

8 december 2016 20:36

Spaninks:

Klein: Motie: keuze voor ondernemerschap is Europees Grondrecht
Schouten CU: Motie: VAR terug tot we wat beters hebben, evt met verwerken Boot
Bashir SP: Motie safe haven
Bashir SP plaagt Vos PvdA nog even met een motie om Asscher aan de motie Hamer (aanpak payrollers) te herinneren

8 december 2016 20:27

Spaninks:

Ziengs VVD is helemaal in zijn nopjes.

8 december 2016 20:26

Van Dijck PVV: Motie: DBA intrekken, VAR terug, dan verder zoeken

8 december 2016 20:23

Mei Li Vos (PvdA): vindt brief van 18 november helder genoeg. Criteria Boot geeft heldere kaders. Ziet geen aanleiding om dat snel in te voeren.

8 december 2016 20:22

Weyenberg:
Motie: interim reparatie Wet DBA door snelle invoering criteria om opdrachten korter dan 500 uur en tarief boven 40,- buiten wet DBA te stellen.

8 december 2016 20:20

Omtzigt: VVD en PvdA vragen debat aan, maar laten bewindslieden wegkomen met uitstellen van invoeren criteria.
Motie: voer tarief en duur (a la Boot) voor 1 feb in.

8 december 2016 20:18

Tweede termijn.

8 december 2016 20:16

Spaninks:
Asscher heeft weinig moeite met de wat verwarde interventie van Klein. Fiscaal recht en arbeidsrecht hebben nooit op elkaar gepast en gaat dat ook niet doen. Altijd grijs gebied, nooit 100% zekerheid.

8 december 2016 20:13

Waarom is kabinet niet al in sept gestart om met nieuwe criteria, vraagt Pieter Omtzigt.

Asscher: dit is heel ingewikkeld onderwerp, vraagt meer tijd. Dus verstandig voorlopig niet te handhaven.

8 december 2016 20:00

Asscher wil interdepartementaal onderzoek + betrekken van SER naar nieuwe criteria en uitkomsten na verkiezingen overdragen aan formateurs.

8 december 2016 19:51

Kamer en Wiebes komen niet bij elkaar.
Kamer (althans oppositie) wil nu meer zekerheid geven in verlengde criteria Boot.
Wiebes vindt dat gevaarlijk en wil dat niet overhaast doen.

8 december 2016 19:33

Pierre Spaninks:

Wiebes: met de kennis van nu hadden we eerst naar het arbeidsrecht gekeken en dan pas dit systeem ingevoerd. Schouten: maar daar hebben zzp’ers niks aan die nu opdrachten verliezen, iedereen doet voorstellen, u doet niks. Wiebes: jawel, ik weiger nog meer onzekerheid te creëren.

8 december 2016 19:33

nog maar even het groene speelveld zoals voorgesteld:

8 december 2016 19:31

Heeft u spijt van de Wet DBA vraag Carola Schouten aan Wiebes?
“Je moet geen spijt hebben maar repareren” zegt Wiebes.

8 december 2016 19:29

Spaninks:

Wiebes wil dus geen snelle oplossing voor het urgentste probleem omdat de werkgevers dat niet willen. Van Weyenberg kan hoog springen of laag: wat kan VNO-NCW hier op tegen hebben? Wiebes: als we dat met dit soort maken we brokken, we zeggen nu juist: iedereen geen boetes en naheffingen!

Schouten: als dat zo slim is, waarom vroegen zzp’ers in die hoorzitting dan om echte zekerheid? Wanneer erkent Wiebes dat nog meer briefjes niet werken? Wiebes: VAR terug zou tot opstand onder zzp’ers leiden, die hadden toen niet en ju wel zekerheid dat ze geen naheffingen en boetes krijgen, u moet dat ook uitdragen. Schouten: het verschil tussen VAR en DBA is 62.000 zzp’ers zonder opdrachten!

8 december 2016 19:21

Spaninks:
Van Weyenberg vraagt waarom niet een safe haven voor heldere gevallen op basis criteria Hugo-Jan Ruts? Wiebes: omdat invoeren daarvan nieuwe twijfel teweeg zou brengen. En: er is in grote delen van de samenleving bijv VNO-NCW geen draagvlak voor.

8 december 2016 19:18

Vos vraagt naar onderzoek IG en Spaninks. Wiebes: er is niet echt onderzoek gedaan naar schijnzelfstandigheid, alleen enquête naar zzp’ers die vinden dat ze te weinig opdrachten hebben, je ziet niet wat de oorzaken zijn, dat is voor beleid onbruikbaar. Daarom praat ik gewoon met de koepels en met de opdrachtgevers. En vraag ik Boot hoe het gaat. Vos: maar waarom doet u zelf geen onderzoek, kwantitatief? Dat steekt schril af tegen wat anderen doen. Wiebes: cijfers zeggen me niks. Als we daarop hadden gekoerst hadden we bijv nooit geweten dat het wettelijk kader een probleem was.

8 december 2016 19:16

Wiebes: cijfers uit enquêtes zijn niet stevig genoeg om beleid op af te stemmen
Vos (PvdA): waarom komt Wiebes dan niet zelf met cijfers?
Wiebes: kale cijfers zeggen niet genoeg.

8 december 2016 19:10

Spaninks:
Wiebes vervolgt verder. Waarom niet nu al de criteria van Boot overnemen met uitzondering van core business? Omdat het zo gauw niet lukt om de jurisprudentie eenduidig samen te vatten in heldere richtlijn. Mooie basis, maar twee bezwaren. Nu criteria veranderen zou alleen maar meer onzekerheid geven (NB dat moet met Ziengs zijn afgestemd, PS), want zzp’ers zouden dat niet snappen, niet kunnen wegen, en er zou ook geen draagvlak voor zijn, daar moet je ook “de ondernemers” (? PS) bij betrekken.

Omtzigt CDA: de wet is al een jaar van kracht, we weten al meer dan een half jaar wat voor problemen die oplevert, toen konden we het niet snel even ver anderen, en nu zegt u hetzelfde. ik mis alle gevoel van urgentie, alles gaat over de verkiezingen heen, waarom kunnen we niet een safe zone creëren waarbinnen je zekert bent en voor andere gevallen modelovereenkomsten aanbevelen? ZZP’ers raken nu opdrachten kwijt! Wiebes: we geven zekerheid, er komt een brief in januari, Asscher gaat straks vertellen hoe we met het arbeidsrecht aan de slag gaan. Omtzigt: heeft kabinet dan nooit overwogen onderzoek te doen naar de effecten? Wiebes: jawel, daar was Boot voor, en het Meldpunt.

Van Dijck PVV: je bereikt geen rust, geen werk voor die 62.000 zzp’ers, als je nu niet iets doet. Werkgevers zijn niet gek, die houden zich aan de wet, die gaan hier niet op bewegen. Wiebes: er is geen reden meer om geen zaken te doen als daar geen reden voor is! Van Dijck: bel morgen de ING maar om te vragen wat ze hiermee doen, dan lachen ze u uit. Niet de VAR terug maar heldere criteria voor wat nu veilig is! Wiebes: dat moet ook, dat komt ook, maar als we dat nu doen vervreemden we de brancheorganisaties en de bonden van ons en dan verergeren we het probleem.

8 december 2016 19:02

Wiebes: nu invoeren criteria Boot is niet verstandig omdat bij overleg met vertegenwoordigers ondernemers nog niet is geweest. Iets omfloerst maakt duidelijk dat VNONCW tegen die criteria zijn.

8 december 2016 18:56

Pierre Spaninks:
Wiebes vervolgt zijn betoog. Er komt geen beleidsbesluit over de handhaving, wel een passage in het Handboek loonheffingen. Van Weyenberg: maar dat handboek heeft geen duidelijke wettelijke status, daarom wél beleidsbesluit nodig welke gevallen je wel en in welke gevallen je niet handhaaft. Wiebes: ik had dat zelf wel gewild maar de juristen raadden mij dat af, als het in het Handboek staat geeft dat partijen rechtszekerheid. ik wil het zo scherp en zeker mogelijk, maar verder dan dit kom ik niet.

8 december 2016 18:54

Pierre Spaninks:
Interruptie Van Weyenberg: opeenvolgende verschillende interpretaties door Wiebes en Bd hebben meer onzekerheid gecreeerd dan er was. Met begrippen als ‘kwaadwillend’ of ‘core business’ kan een bedrijf niet compliant zijn. Wiebes: dat ‘core business’ is een goeie suggestie van Boot voor de discussie maar de Bd werkt daar nu dus niet mee. en ‘kwaadwillend’, dat weet een compliance officer van een bank heus wel of hij daar bij hoort of niet. Van Weyenberg: en die ondernemerscheck dan? Ook echte zzp’ers lopen daarin vast. Je kunt niet volhouden dat het in de praktijk klip en klaar is. Wiebes: die check is niet bedoeld om zekerheid te geven, net arbeidsrechtelijk en niet fiscaal. Het kader moet herijkt waar je zo’n check op kunt baseren.

8 december 2016 18:50

Hugo-Jan Ruts:
Kern meningsverschil Wiebes en oppositie.
Nu criteria instellen of er nog een paar maanden op studeren, wat Wiebes wil.

8 december 2016 18:48

Spaninks:
Schouten CU: Wiebes geeft toe dat de wet DBA niet werkt, waarom houdt hij daar dan toch aan vast, waarom niet de VAR terug als tijdelijk wettelijk kader? Wiebes: de VAR was een gedrocht, daardoor hebben we nu deze problemen, niet door de DBA. Schouten: u verkiest een gedoogconstructie boven een wet die nageleefd kan worden. Wilt u per se door met de modelovereenkomsten, zeg dat dan nu eerlijk. Wiebes: we gaan niet meer vrijwaren zoals onder de VAR want dat nodigde uit tot schijnzelfstandigheid, we gaan sleutelen aan het kader. Schouten: dat is geen antwoord. Wiebes: Boot zegt dat de modelovereenkomsten kunnen werken mits, dus dat gaan we regelen. Modelovereenkomsten worden niet verplicht, maar als bedrijven er een willen kunnen ze er een krijgen. Hoe helderder het kader, hoe minder modelovereenkomsten nodig.

8 december 2016 18:48

Spaninks:
Wiebes gaat verder na interruptie Van Dijck PVV. We gaan niet vanuit de huidige kaders handhaven als we hebben gezegd dat we die kaders gaan herzien. Intussen even pas op de plaats. Na 1/1/2018 gaan we kijken hoe we verder gaan.

Bashir SP vindt dat ook voor de korte termijn geen oplossing. Beursgenoteerde onderneming kan zich niet permitteren op deze basis zzp’ers in te huren. Wiebes: moeten we dan nu de wet zo veranderen dat alles maar mag? Er zijn duidelijke situaties waarin het kan of waarin het niet kan, daar zit een grijs gebied tussen, dat gaan we oplossen maar die kun je niet gaan vrijwaren. Bashir: dan komt de markt dus niet weer op gang, ook niet met echte ondernemers, regel dat! Wiebes: met “echte zzp’ers” kunnen ook beursgenoteerden gewoon aan het werk, dat moeten ze gewoon doen, in het vertrouwen dat we niet handhaven. Dat is wat anders dan dat ze illegaal bezig zijn en dat we dat gedogen. Bashir: u wilt het niet begrijpen, u wilt geen duidelijkheid geven…

8 december 2016 18:40

Wiebes geeft niet echt antwoord op punt Farshad Bashir dat groot bedrijf compliancy belangrijker vindt dat handhaving. dbadebat

8 december 2016 18:32

Pierre Spaninks:
Wiebes dus, als eerste bewindspersoon. Begrijpelijke onzekerheid onder echte zelfstandigen. Niet fijn, niet de bedoeling. Meldpunt van Belastingdienst, eigen contacten, rapport Boot wijzen uit dat meeste zzp’ers gewoon en het werk zijn, dat schijnzelfstandigheid breder is dan gedacht, ook in semi-publieke sector, komt nu aan het licht, dus DBA werkt. Maar… knelpunten gebleken. Echte zelfstandigen geraakt, komt door juridisch begrippenkader. Meeste gevallen leiden in aantal zetten tot modelovereenkomsten, maar soms te ingewikkeld: grijs gebied. En: spanning wettelijk kader met maatschappelijke opvattingen. Mensen die zich oprecht ondernemer voelen maar dat volgens de wet niet zijn. Was onder VAR geen probleem, nu wel. Moeten we wat mee. Ideeën lopen daarover uiteen. En: opdrachtgevers veel meer risico-avers dan gedacht (NB: hier is Wiebes dus op het verkeerde been gezet door VNO-NCW, de leden waren van meet af aan zeer kritisch, PS). Knelpunten repareren, pas op de plaats, desnoods tot na 1/1/2018, moet halverwege 2017 duidelijk zijn. Over deze periode 2016-2017 dus ook geen naheffingen of boetes. Wel: “de ergste gevallen onder de kwaadwillenden” aanpakken. Hoe gaan we dat helder maken? Minder handhaven dan niet handhaven kan niet. Brief naar alle ex-VARhouders in januari, naar brancheorganisaties en zzp-organisaties. “Voor een beetje een normaal bedrijf is er geen handhaving.” Ondertussen die begrippen uit het arbeidsrecht aanscherpen en criteria verhelderen. Is Boot uitstekende basis voor.

8 december 2016 18:30

Wiebes: geen handhaving, ook niet met terugwerkende kracht.

Meer voorlichting. Alles zzp’ers (die VAR hadden) krijgen medio jan weer brief.
Ondertussen beginnen met herijking criteria.
8 december 2016 18:28

Wiebes: Opdrachtgevers zijn opdrachtgevers veel meer ‘risico-avers’ dan verwacht. Modelovereenkomsten werken soms wel, maar te vaak niet.

8 december 2016 18:21

Spaninks:
Het antwoord van Wiebes in eerste termijn. Ongetwijfeld tijdens de schorsing van zojuist goed afgestemd met Asscher en hun beide ambtenaren. Gaan ze het moeilijk krijgen? Dacht het niet. De bijdragen van Ziengs VVD en Vos PvdA gaven geen aanleiding om daaraan te denken.

Wiebes zal met name de suggestie van Ziengs omarmen, om nog eens rustig na te denken en nog een keer met alle partijen om tafel te gaan zitten die twee weken geleden ook om tafel zaten.

8 december 2016 18:04

Debat over Wet DBA gaat over ongeveer kwartier weer verder.

8 december 2016 17:41

** Er komt even een heel ander onderwerp aan bod in Tweede Kamer. Straks komt Wiebes aan het woord over Wet DBA **

8 december 2016 17:37

Norbert Klein (nu nog fractie Klein, straks Vrijzinnige Partij) heeft al een paar keer geïnterrumpeerd maar mag nu zijn eigen inbreng doen. Hekelt VVD/PvdA. ‘Deregulering’ leidde tot bureaucratisch moeras. Boot helpt ook al niet. Dan liever Stevens: laat de VAR herleven. Vrij ondernemerschap is Europees grondrecht! Hoe wil Wiebes daarmee omgaan?

8 december 2016 17:35

Norbert Klein is laatste van de sprekerslijst.

8 december 2016 17:32

Spaninks:
Bashir van de SP herinnert er nog maar eens aan dat de SP in de TK als enige tegen de DBA heeft gestemd. Tot irritatie van D66: SP was alleen maar tegen omdat de wet niet streng genoeg was tegen zzp’ers.

Bashir is blij dat Boot naar hoogte tarief wil kijken voor bepalen zelfstandigheid. Neem dat over svp. De aanbevelingen van ZZP NL (ondernemerscheck en meldpunt schijnconstructies) vindt hij ook top. Waarom wel belastingdeals met multinationals, en zzp’ers onmogelijk maken hun brood te verdienen? Snel duidelijkheid en handhaving!

8 december 2016 17:30

Bashir (SP): Een fors hoger tarief tov gebruikelijk loon – zoals Boot zegt – lijkt SP een hanteerbare lijn.

8 december 2016 17:26

Schouten (CU) wil weten waarom Wiebes geen cijfers kan produceren en IG Group met Spaninks wel? Wat is Wiebes boodschap voor die 62.000 zzp’ers die opdrachten zijn kwijtgeraakt? Toezegging van geen handhaving verandert voor hen niets, de wet blijft immers de wet. Waarom geen inhoudelijke reactie op de voorstellen die zijn gedaan voor de korte termijn? Boot biedt prima handvatten, evt aangevuld met uurtarief. CU wil de VAR terug en een meldpunt schijnconstructies.

8 december 2016 17:23

Schouten (CU): fundamentele fout is dat IBO zzp rapport nooit besproken is er geen visie over zzp’ers en arbeidsmarkt is.

8 december 2016 17:22

Spaninks:
Ziengs is eruit: allemaal dat ene standaardcontract ondertekenen in de wetenschap dat er niet gehandhaafd wordt!

8 december 2016 17:19

Spaninks:
Omtzigt pakt Ziengs bij interruptie stevig aan: VVD heeft met PvdA de wet gewild, zo probleem gecreëerd, en weigert nu verantwoordelijkheid te nemen. Ziengs verwijt belangenorganisaties en deskundigen weer dat zij niet met een eensluidend advies komen. Terug om tafel dus!

Van Dijck PVV vraagt zich af waar de ondernemerspartij VVD gebleven is? En haalt fiscalist prof Leo Stevens aan alsof die gepleit zou hebben voor terugkeer naar de VAR (dacht het niet, PS). Wet DBA van tafel, dát geeft rust. Ziengs: u bent de enige die dat wil, help even mee rust te creëren. Van Dijck: VAR hoeft niet terug, als u maar helpt zekerheid te geven, voor het kerstreces. Ziengs: luister naar Boot, ga de wet verbeteren, nu haast maken geeft alleen meer onrust. Van Dijck: er is geen tijd te verliezen, terwijl u de rust bewaart gaan zelfstandigen failliet! Ziengs: denk eraan dat zp’ers meekijken naar dit debat, dit helpt niet.

Bashir (SP) interrumpeert: het probleem is de onzekerheid, voor echte ondernemers, waar Ziengs zo voor is, waarom komt hij dan met geen andere oplossing dan er niet over praten? Ziengs: het is geen kwartetspel, ik ga niet hier en nu oplossingen omarmen waarvan ik de gevolgen niet kan overzien, zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing. Bashir: daar kopen zp’ers niks voor.

8 december 2016 17:13

Ziengs (VVD) wil dat Wiebes alle verschillende oplossing van belangenorganisaties bij elkaar brengt tot een stevige oplossing. Goed, snel maar niet overhaast.

8 december 2016 17:07

Hugo-Jan Ruts:
Ziengs zit in de knel. VNO wil immers geen ‘pleisters’

8 december 2016 17:05

Pierre Spaninks:
Ziengs heeft geworsteld met zijn inbreng, zegt hij. Hij kiest ervoor om het probleem van de zp’ers op te lossen. Daar staat zijn VVD voor. Het waren heftige maanden. De DBA heeft tot verkeerde effecten geleid. Verlies van opdrachten is nooit de bedoeling geweest. Waardering voor insprekers op hoorzitting vorige week, maar waren die oplossingen wel effectief, creëerden die niet juist nog meer onzekerheid? Nu zorgvuldig, dus de tijd nemen om arbeidsrecht aan te passen. Hoe gaat Wiebes duidelijkheid geven over wat ‘kwaadwillend’ precies is? Dat er ook na 1/1/2018 niet wordt gehandhaafd als het arbeidsrecht niet is gemoderniseerd? Wil de stas gaan praten met de bekende ‘kwaadwillenden’? Kerstboodschap: Geef echte zzp’ers de ruimte!

Schouten CU vraagt Ziengs of hij nog achter de DBA staat, krijgt geen antwoord, vraagt door: wat betekent die kerstboodschap dan? Ziengs vindt het flauw om overt de DBA door te gaan. Er wordt niet gehandhaafd, fijn toch, draag dat uit, focus je op het arbeidsrecht. Hebben zp’ers een fijne Kerst.

Van Weyenberg interrumpeert: het is wel de DBA waardoor die opdrachten weg zijn. Verwijt svp mensen die dat willen oplossen niet dat zij het probleem verergeren. Nee, zegt Ziengs, ook Van Weyenberg moet helpen rust te creëren en mee sleutelen aan een structurele oplossing. Niet blijven ‘porren’!

Omtzigt herinnert Ziengs er aan dat hij vorige keer tegen zijn motie stemde om het arbeidsrecht te herzien. Waarom pleit hij nu juist daarvoor? en wat is Ziengs’ alternatief, hoe voorkomt hij dat nog meer zzp’ers zonder werk komen? Ziengs: nu duidelijk dat rust en structurele oplossing nodig. Dat zouden zp’ers ook vragen. Van gestook krijgen zijn geen banen.

Omtzigt: ongehoord, u heeft zelf dit debat aangevraagd! Kop uit het zand, nu scherpe kantjes van de uitvoering! Ziengs: verkiezingspraatjes! Van Weyenberg springt bijna uit zijn vel: trek dat in! Ziengs: te kort door de bocht, sorry…

8 december 2016 17:01

Ziengs (VVD):
Geen overhaaste nieuwe kaders, rust creëren. Vooral meer voorlichting. En daarna vooral kijken structurele oplossingen rond arbeidsrecht.

Andere partijen pakken Ziengs flink aan dat hij niet wil praten over tijdelijk oplossingen.

8 december 2016 16:56

Ziengs wil meer bevestiging dat er niet gehandhaafd wordt tot arbeidswet is aangepast. Ziet niet direct in interim kaders als tarief (stelde hij wel op 16 nov.)

8 december 2016 16:53

Spaninks:
Ziengs (VVD) Het woord is aan Erik Ziengs. Als woordvoerder van de VVD beschikt hij over de sleutel tot een oplossing: dwingt hij zijn partijgenoot Wiebes de markt écht duidelijkheid te geven of weegt ook nu voor hem het coalitiebelang zwaarder? Bij het vorige debat diende hij een aantal moties in die stevig klonken maar waar de staatssecretaris vakkundig de politieke lading uit sloopte.

8 december 2016 16:51

Tony van Dijck van de PVV op het spreekgestoelte. Bij het vorige debat beperkte zijn inbreng zich tot de eis om de VAR in ere te herstellen. Daar was hij toen de enige mee. Veel steun voor dat standpunt zal hij vandaag ook niet krijgen. Alleen Schouten (ChristenUnie) leek daar vanochtend in het FD ook naar te neigen.

Pierre Spaninks:
Ook nu wil de PVV de DBA gewoon van tafel, en de VAR terug met aanvullende criteria à la Boot. Per direct. Hij haalt alle onderzoeken en prognoses van iedereen door elkaar om dat te onderbouwen. Maakt niet uit: als zzp’ers maar weer aan de slag kunnen als zelfstandig ondernemer, in alle functies waarin zij tot voor kort werkten. Zonder payrollers en andere intermediairs. DBA is niet nodig om fraude aan te pakken, dat kan nu ook al, daar hoef je niet alle zzp’ers voor te frustreren. Uitstel handhaving heeft geen nut.

8 december 2016 16:50

Van Dijck (PVV) 100.000 zzp’ers dupe van verkeerde wet.
“Het verlengen termijn niet-handhaven verlengt periode onzekerheid. Kom terug met VAR + criteria Boot als tarief en duur” Met moet – snel – weten waar me aan toe is.

8 december 2016 16:46

Spaninks:
Vos wil ‘alle ruis’ negeren en vasthouden aan de kamerbrief van 18 november. Vraagt waarom Intelligence Group en Spaninks wel cijfers kunnen produceren over de effecten van de wet DBA en het kabinet niet? Payrollers en uitzenders zijn de winnaars, denkt Vos, en dat was niet de bedoeling. Werkgevers moeten gewoon direct zelf zzp’ers inhuren. Waarop Van Weyenberg haar vraagt de motie Hamer te steunen. Maar dat vindt Vos te vroeg. Krokodillentranen dus, concluderen achtereenvolgens Van Weyenberg, Bashir (SP) en Schouten (CU). Klein interrumpeert: Vos draait de zaken om, als ze de schuld op opdrachtgevers schuift ipv zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het PvdA-beleid. Nee, zegt Vos, luister naar Wiebes: opdrachtgevers en zzp’ers kunnen gewoon aan het werk! Vos negeert dat. Gaat door over slechte contracten die zij heeft gezien, waarin bijv omroepen hun onzekerheid afwentelen op zzp’ers. Waarom doet BNR dat wel goed en Hilversum niet? Vos ziet wel wat in de ‘de ladder’ van Boot, die begint met de intentie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Wat vindt het kabinet daarvan?

8 december 2016 16:45

Vos (PvdA). Bieden criteria Boot niet voldoende richting? Is het zo dat wanneer je aan die criteria voldoet, je geen modelovereenkomst nodig hebt.

8 december 2016 16:43

Klein maakt helder punt. Opdrachtgevers huren niet in omdat er onduidelijkheid is, moet je niet verwijten, maar helderheid geven.

8 december 2016 16:39

Mei Li Vos (PvdA): waarom kan Pierre Spaninks wel cijfers over effect Wet DBA vinden maar regering niet.

8 december 2016 16:36

Spaninks:
Nu Mei Li Vos namens de PvdA. Afgelopen dagen is zij in de discussie steeds meer nadruk gaan leggen op de noodzaak om schijnconstructies te blijven bestrijden. De lijn van FNV en CNV, zeg maar. Zij erkent dat zzp’ers ondanks de toezeggingen van Wiebes nog steeds geen opdrachten krijgen, maar dat is volgens haar de schuld van de werkgevers: die willen een mate van zekerheid vooraf die niet reëel is.

8 december 2016 16:35

Spaninks:
Van Weyenberg (D66) focuste in zijn eerste termijn op het ongecoördineerde optreden van Wiebes en de Belastingdienst dat zaken alleen onduidelijker heeft gemaakt. Bijv het begrip ‘kwaadwillend’. Dat moet voor kerst écht duidelijk worden. Voor de toekomst mag de dienstbetrekking mag niet de norm blijven, moet zelfstandig ondernemerschap daar evenwaardig aan worden, een dienstbetrekking uitsluiten. Ondertussen: de criteria van Hugo-Jan Ruts overnemen, wanneer er sowieso geen modelovereenkomst nodig is. (zie http://www.zipconomy.nl/2016/11/de-wijsheid-ligt-op-straat-met-drie-interim-kaders-kan-wiebes-de-kopersstaking-ivm-wet-dba-breken/ )

8 december 2016 16:33

Van Weyenberg vindt uurtarief grens van e 40.- een interessante optie.

8 december 2016 16:32

Van Weyenberg (D66): kort er nog voor de kerst een duidelijk besluit wat kwaadwillend is en hoe dat te handhaven.
Herijking van criteria arbeidsrecht is nodig, maar waarom wachten. Geef ook ondernemerschap een plek.

8 december 2016 16:30

Pierre Spaninks: Omtzigt (CDA) legde in zijn bijdrage de nadruk op het falen van de uitvoering en de effecten daarvan van dat op de markt. ZZP’ers betalen de rekening van het falende beleid. Hij hekelde de opeenvolgende verschillende interpretaties die Wiebes afgelopen weken gaf. Hij wilde per direct een duidelijke agenda: overnemen van de aanbevelingen van Boot behalve die over core business, een beleidsbesluit daarover, handhaving waar nodig, en een uitzondering op de fictieve dienstbetrekkingen, per 1 februari.

8 december 2016 16:29

Omtzigt (CDA):
Vraagt onmiddellijk overnemen criteria Boot (behalve criterium core business)
Leg definitie kwaadwillenden vast in beleidsbesluit
Niet uitstellen na verkiezingen.

8 december 2016 16:25

Omtzigt: voor uitvoering van Wet DBA is helder afbakening nodig wat wel en niet kan en mag. Die is er niet.

8 december 2016 16:19

Rommelig in de Tweede Kamer, maar na deze schoring gaat Wet DBA debat toch echt starten.

8 december 2016 16:07

We lopen al een uurtje uit. Volgens C. Schouten (CU) kan dat debat ‘nog wel even duren’.

8 december 2016 15:55

De uitkomsten van Commissie Boot zullen in debat een belangrijke rol spelen. Wiebes wel deel aanbevelingen overnemen, maar deel niet (net name stuk over criteria niet). De conclusies staat in dit artikel in de slides overzichtelijke uitgewerkt door Boris Emmerig. http://www.zipconomy.nl/2016/11/waarom-steunt-de-commissie-boot-de-modelovereenkomsten/

8 december 2016 15:49

Pierre Spaninks:
De stemmingen lopen flink uit, ook al praat de kamervoorzitter nu sneller dan ooit. Te vrezen valt dat het een latertje wordt vandaag, met wellicht Wiebes’ tweede termijn na een schorsing voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

8 december 2016 15:39

Ziengs zegt bij BNR dat een scherpe definitief van ‘kwaadwillend’ genoeg is om duidelijkheid te verschaffen. https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10315126/kabinet-faalt-bij-oplossen-problemen-wet-dba

8 december 2016 15:33

Pierre Spaninks:
Goed, die oproep van de 32 grote steden om zzp’ers meer ruimte te geven! Daar begint nu eindelijk het besef door te dringen dat het rijk de kosten van de bestrijding van schijnconstructies afwentelt op hun kassen voor de bijzondere bijstand. Die toch al niet bijster goed gevuld zijn. Veel PvdA’ers onder de wethouders sociale zaken 😉

8 december 2016 15:29

Hugo-Jan Ruts:
Erik Ziengs (VVD) was op 16 november nog voor tijdelijk criterium met tarief. Zie https://www.youtube.com/watch?v=DxPtJ2QYkG0&sns=tw (vanaf 3.05 min) Benieuwd wat nu zijn standpunt is, nadat Wiebes (en VNO) dat niet wil

8 december 2016 15:23

Pierre Spaninks:
Als eersten spreken zo dadelijk Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66), die afgelopen maanden het gezicht zijn geworden van de oppositie als het gaat over de wet DBA. Wiebes moet welhaast horendol zijn geworden van hun niet aflatende kritische vragen. Vooral Omtzigt is tot het uiterste getergd en verwijt VVD en CDA alleen het coalitiebelang te dienen – niet dat van de arbeidsmarkt, niet dat van zzp’ers. Vanochtend kreeg hij bij BNR door Ziengs (VVD) voor de voeten geworpen dat zijn partij in beide kamers voor de DBA had gestemd. Dat klopt, maar als dat de manier is waarop vandaag de discussie gevoerd gaat worden…

8 december 2016 15:20

Oproep van 32 Grote Steden:
Zorg voor ruimte voor ondernemerschap en maak het zzp’er-schap mogelijk in plaats van te beperken. Geeft zo snel mogelijk meer duidelijkheid.

8 december 2016 15:18

Hugo-Jan Ruts:
Wanneer er zoveel verdeeldheid is, dan komt Wiebes er mogelijk makkelijk mee weg om nu niets extra te doen en aanpassing criteria door te schuiven naar volgend kabinet.

8 december 2016 15:16

stemmingen lopen altijd uit…

8 december 2016 15:14

Pierre Spaninks:
Het debat kan elk moment beginnen. Kijk ik ernaar uit? Natuurlijk. Zo vaak wordt er op niet hoogste niveau niet gesproken over zzp’ers. Maar verwacht ik er ook wat van? Niet veel eerlijk gezegd. Iedereen heeft van tevoren zijn stellingen betrokken: Wiebes, de coalitie, de oppositie, de belangenorganisaties. Dat schiet alle kanten op. De kans dat het de goede kant op gaat (wat mij betreft : een snelle afdoende oplossing die opdrachtgevers echt zekerheid geeft en die daarmee de inhuur weer op gang brengt) acht ik gering. Maar ik laat mij graag verrassen!

8 december 2016 15:10

Ook in de polder is er onenigheid: VNO is mordicus tegen interim criteria. Ook FNV en CNV willen geen wijziging nu. Sommige kleinere bonden en belangenorganisaties willen juist wel graag interim maatregelen.

8 december 2016 15:09

Als de coalitie het niet eens is, dan wordt het extra interessant wat de oppositie wil. Grote onbekende daarin is de PVV.

8 december 2016 15:06

Prof Boot (van de commissie Boot) stelt voor om direct criteria rond duur/tarief/aard
werkzaamheden in te voeren. De PvdA voelt daar wel wat voor. De VVD niet.

8 december 2016 15:04

Centraal in het debat zal staan of de uitspraak van Wiebes dat er niet gehandhaafd wordt voldoende zal
zijn om de kopersstaking door de Wet DBA te doorbreken. Daar wordt breed aan getwijfeld. Een aantal partijen wil
dat Wiebes niet alleen gaan werken aan nieuwe criteria, maar dat hij nu al wat
extra doet om opdrachtgevers vooraf zekerheid te geven.

8 december 2016 15:01

Het debat in de Tweede
Kamer start rond 15.15 uur.

Aangemeld als sprekers
zijn:

Omtzigt (CDA), vWeyenberg(D66),
Vos (PvdA), Van Dijck (PVV), Ziengs (VVD), Schouten (ChristenUnie), Bashir (SP), Klein (Klein).

GL is blijkbaar wederom
afwezig.

ZiPredactie

Over ZiPredactie

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info@zipconomy.nl)

8 december 2016 21:03

Hugo-Jan Ruts:

Stemming van moties is dinsdag. Maar dat wordt niet spannend. Want alle moties om snel iets repareren aan Wet DBA worden geblokkeerd door VVD/PvdA.

8 december 2016 21:00

Pierre Spaninks:

Moties:

Weyenberg D66: safe haven a la Ruts; Wiebes: ontraden
Weyenberg D66: per direct handhaven richting evident kwaadwillig handelende opdrachtgevers; Wiebes: in beraad met op haalbaarheid
Weyenberg; beleidsbesluit ipv handboek loonheffingen; Wiebes: in beraad
Weyenberg D66: zelfst ondernemerschap uitzondering maken op de loonheffingen, Wiebes: ontraden
Weyenberg D66: snel brief over invulling gezag en pers arbeid; Wiebes: ontraden
Omtzigt CDA: voer tarief en duur (a la Boot) voor 1 feb in; Asscher: ontraden
Vos PvdA: advies Boot betrekken bij nieuw beoordelingskader; Asscher: ontraden, Klein wil toch stemming
Van Dijck PVV: DBA intrekken, VAR terug, dan verder zoeken; Wiebes: ontraden
Schouten CU: VAR terug tot we wat beters hebben, evt met verwerken advies Boot; Wiebes: ontraden
Bashir SP: zekerheid vooraf; Wiebes: oordeel kamer
Bashir SP: voer motie Hamer uit over aanpak payrollers; Asscher: ontraden
Klein: keuze voor ondernemerschap is Europees Grondrecht; Asscher: ontraden
Weyenberg D66 had nog excuses Wiebes gevraagd voor campagnefilmpje VVD, Wiebes vindt dat hij al gecommuniceerd via de overheidskanalen, niks aan de hand, was gewoon colloquial taalgebruik, foute info op site Bd was tijdelijk, is hersteld, niks achter zoeken!

Omtzigt: wat zijn zzp’ers hier nou mee opgeschoten qua duidelijkheid en opdrachten? Wiebes: dat ze weten dat er geen handhaving plaatsvindt en dat de wet wordt doorontwikkeld. Omtzigt: niks dus, alleen behendige antwoorden. Wiebes: dit is de ultieme duidelijkheid

8 december 2016 20:53

Hugo-Jan Ruts:
Ik zie Wiebes voor het eerste geprikkeld, nu dit fragment aanbod komt.

8 december 2016 20:49

Wiebes ontraadt voorlopig alle moties oppositie

8 december 2016 20:39

Hugo-Jan Ruts:
Wiebes gaat zo antwoorden. Mag duidelijk zijn dat hij alle moties voor snelle invoeren aantal interim-criteria of terug naar de VAR gaat ‘ontraden’ en dat hij daar de steun van VVD en PvdA voor heeft.

8 december 2016 20:36

Spaninks:

Klein: Motie: keuze voor ondernemerschap is Europees Grondrecht
Schouten CU: Motie: VAR terug tot we wat beters hebben, evt met verwerken Boot
Bashir SP: Motie safe haven
Bashir SP plaagt Vos PvdA nog even met een motie om Asscher aan de motie Hamer (aanpak payrollers) te herinneren

8 december 2016 20:27

Spaninks:

Ziengs VVD is helemaal in zijn nopjes.

8 december 2016 20:26

Van Dijck PVV: Motie: DBA intrekken, VAR terug, dan verder zoeken

8 december 2016 20:23

Mei Li Vos (PvdA): vindt brief van 18 november helder genoeg. Criteria Boot geeft heldere kaders. Ziet geen aanleiding om dat snel in te voeren.

8 december 2016 20:22

Weyenberg:
Motie: interim reparatie Wet DBA door snelle invoering criteria om opdrachten korter dan 500 uur en tarief boven 40,- buiten wet DBA te stellen.

8 december 2016 20:20

Omtzigt: VVD en PvdA vragen debat aan, maar laten bewindslieden wegkomen met uitstellen van invoeren criteria.
Motie: voer tarief en duur (a la Boot) voor 1 feb in.

8 december 2016 20:18

Tweede termijn.

8 december 2016 20:16

Spaninks:
Asscher heeft weinig moeite met de wat verwarde interventie van Klein. Fiscaal recht en arbeidsrecht hebben nooit op elkaar gepast en gaat dat ook niet doen. Altijd grijs gebied, nooit 100% zekerheid.

8 december 2016 20:13

Waarom is kabinet niet al in sept gestart om met nieuwe criteria, vraagt Pieter Omtzigt.

Asscher: dit is heel ingewikkeld onderwerp, vraagt meer tijd. Dus verstandig voorlopig niet te handhaven.

8 december 2016 20:00

Asscher wil interdepartementaal onderzoek + betrekken van SER naar nieuwe criteria en uitkomsten na verkiezingen overdragen aan formateurs.

8 december 2016 19:51

Kamer en Wiebes komen niet bij elkaar.
Kamer (althans oppositie) wil nu meer zekerheid geven in verlengde criteria Boot.
Wiebes vindt dat gevaarlijk en wil dat niet overhaast doen.

8 december 2016 19:33

Pierre Spaninks:

Wiebes: met de kennis van nu hadden we eerst naar het arbeidsrecht gekeken en dan pas dit systeem ingevoerd. Schouten: maar daar hebben zzp’ers niks aan die nu opdrachten verliezen, iedereen doet voorstellen, u doet niks. Wiebes: jawel, ik weiger nog meer onzekerheid te creëren.

8 december 2016 19:33

nog maar even het groene speelveld zoals voorgesteld:

8 december 2016 19:31

Heeft u spijt van de Wet DBA vraag Carola Schouten aan Wiebes?
“Je moet geen spijt hebben maar repareren” zegt Wiebes.

8 december 2016 19:29

Spaninks:

Wiebes wil dus geen snelle oplossing voor het urgentste probleem omdat de werkgevers dat niet willen. Van Weyenberg kan hoog springen of laag: wat kan VNO-NCW hier op tegen hebben? Wiebes: als we dat met dit soort maken we brokken, we zeggen nu juist: iedereen geen boetes en naheffingen!

Schouten: als dat zo slim is, waarom vroegen zzp’ers in die hoorzitting dan om echte zekerheid? Wanneer erkent Wiebes dat nog meer briefjes niet werken? Wiebes: VAR terug zou tot opstand onder zzp’ers leiden, die hadden toen niet en ju wel zekerheid dat ze geen naheffingen en boetes krijgen, u moet dat ook uitdragen. Schouten: het verschil tussen VAR en DBA is 62.000 zzp’ers zonder opdrachten!

8 december 2016 19:21

Spaninks:
Van Weyenberg vraagt waarom niet een safe haven voor heldere gevallen op basis criteria Hugo-Jan Ruts? Wiebes: omdat invoeren daarvan nieuwe twijfel teweeg zou brengen. En: er is in grote delen van de samenleving bijv VNO-NCW geen draagvlak voor.

8 december 2016 19:18

Vos vraagt naar onderzoek IG en Spaninks. Wiebes: er is niet echt onderzoek gedaan naar schijnzelfstandigheid, alleen enquête naar zzp’ers die vinden dat ze te weinig opdrachten hebben, je ziet niet wat de oorzaken zijn, dat is voor beleid onbruikbaar. Daarom praat ik gewoon met de koepels en met de opdrachtgevers. En vraag ik Boot hoe het gaat. Vos: maar waarom doet u zelf geen onderzoek, kwantitatief? Dat steekt schril af tegen wat anderen doen. Wiebes: cijfers zeggen me niks. Als we daarop hadden gekoerst hadden we bijv nooit geweten dat het wettelijk kader een probleem was.

8 december 2016 19:16

Wiebes: cijfers uit enquêtes zijn niet stevig genoeg om beleid op af te stemmen
Vos (PvdA): waarom komt Wiebes dan niet zelf met cijfers?
Wiebes: kale cijfers zeggen niet genoeg.

8 december 2016 19:10

Spaninks:
Wiebes vervolgt verder. Waarom niet nu al de criteria van Boot overnemen met uitzondering van core business? Omdat het zo gauw niet lukt om de jurisprudentie eenduidig samen te vatten in heldere richtlijn. Mooie basis, maar twee bezwaren. Nu criteria veranderen zou alleen maar meer onzekerheid geven (NB dat moet met Ziengs zijn afgestemd, PS), want zzp’ers zouden dat niet snappen, niet kunnen wegen, en er zou ook geen draagvlak voor zijn, daar moet je ook “de ondernemers” (? PS) bij betrekken.

Omtzigt CDA: de wet is al een jaar van kracht, we weten al meer dan een half jaar wat voor problemen die oplevert, toen konden we het niet snel even ver anderen, en nu zegt u hetzelfde. ik mis alle gevoel van urgentie, alles gaat over de verkiezingen heen, waarom kunnen we niet een safe zone creëren waarbinnen je zekert bent en voor andere gevallen modelovereenkomsten aanbevelen? ZZP’ers raken nu opdrachten kwijt! Wiebes: we geven zekerheid, er komt een brief in januari, Asscher gaat straks vertellen hoe we met het arbeidsrecht aan de slag gaan. Omtzigt: heeft kabinet dan nooit overwogen onderzoek te doen naar de effecten? Wiebes: jawel, daar was Boot voor, en het Meldpunt.

Van Dijck PVV: je bereikt geen rust, geen werk voor die 62.000 zzp’ers, als je nu niet iets doet. Werkgevers zijn niet gek, die houden zich aan de wet, die gaan hier niet op bewegen. Wiebes: er is geen reden meer om geen zaken te doen als daar geen reden voor is! Van Dijck: bel morgen de ING maar om te vragen wat ze hiermee doen, dan lachen ze u uit. Niet de VAR terug maar heldere criteria voor wat nu veilig is! Wiebes: dat moet ook, dat komt ook, maar als we dat nu doen vervreemden we de brancheorganisaties en de bonden van ons en dan verergeren we het probleem.

8 december 2016 19:02

Wiebes: nu invoeren criteria Boot is niet verstandig omdat bij overleg met vertegenwoordigers ondernemers nog niet is geweest. Iets omfloerst maakt duidelijk dat VNONCW tegen die criteria zijn.

8 december 2016 18:56

Pierre Spaninks:
Wiebes vervolgt zijn betoog. Er komt geen beleidsbesluit over de handhaving, wel een passage in het Handboek loonheffingen. Van Weyenberg: maar dat handboek heeft geen duidelijke wettelijke status, daarom wél beleidsbesluit nodig welke gevallen je wel en in welke gevallen je niet handhaaft. Wiebes: ik had dat zelf wel gewild maar de juristen raadden mij dat af, als het in het Handboek staat geeft dat partijen rechtszekerheid. ik wil het zo scherp en zeker mogelijk, maar verder dan dit kom ik niet.

8 december 2016 18:54

Pierre Spaninks:
Interruptie Van Weyenberg: opeenvolgende verschillende interpretaties door Wiebes en Bd hebben meer onzekerheid gecreeerd dan er was. Met begrippen als ‘kwaadwillend’ of ‘core business’ kan een bedrijf niet compliant zijn. Wiebes: dat ‘core business’ is een goeie suggestie van Boot voor de discussie maar de Bd werkt daar nu dus niet mee. en ‘kwaadwillend’, dat weet een compliance officer van een bank heus wel of hij daar bij hoort of niet. Van Weyenberg: en die ondernemerscheck dan? Ook echte zzp’ers lopen daarin vast. Je kunt niet volhouden dat het in de praktijk klip en klaar is. Wiebes: die check is niet bedoeld om zekerheid te geven, net arbeidsrechtelijk en niet fiscaal. Het kader moet herijkt waar je zo’n check op kunt baseren.

8 december 2016 18:50

Hugo-Jan Ruts:
Kern meningsverschil Wiebes en oppositie.
Nu criteria instellen of er nog een paar maanden op studeren, wat Wiebes wil.

8 december 2016 18:48

Spaninks:
Schouten CU: Wiebes geeft toe dat de wet DBA niet werkt, waarom houdt hij daar dan toch aan vast, waarom niet de VAR terug als tijdelijk wettelijk kader? Wiebes: de VAR was een gedrocht, daardoor hebben we nu deze problemen, niet door de DBA. Schouten: u verkiest een gedoogconstructie boven een wet die nageleefd kan worden. Wilt u per se door met de modelovereenkomsten, zeg dat dan nu eerlijk. Wiebes: we gaan niet meer vrijwaren zoals onder de VAR want dat nodigde uit tot schijnzelfstandigheid, we gaan sleutelen aan het kader. Schouten: dat is geen antwoord. Wiebes: Boot zegt dat de modelovereenkomsten kunnen werken mits, dus dat gaan we regelen. Modelovereenkomsten worden niet verplicht, maar als bedrijven er een willen kunnen ze er een krijgen. Hoe helderder het kader, hoe minder modelovereenkomsten nodig.

8 december 2016 18:48

Spaninks:
Wiebes gaat verder na interruptie Van Dijck PVV. We gaan niet vanuit de huidige kaders handhaven als we hebben gezegd dat we die kaders gaan herzien. Intussen even pas op de plaats. Na 1/1/2018 gaan we kijken hoe we verder gaan.

Bashir SP vindt dat ook voor de korte termijn geen oplossing. Beursgenoteerde onderneming kan zich niet permitteren op deze basis zzp’ers in te huren. Wiebes: moeten we dan nu de wet zo veranderen dat alles maar mag? Er zijn duidelijke situaties waarin het kan of waarin het niet kan, daar zit een grijs gebied tussen, dat gaan we oplossen maar die kun je niet gaan vrijwaren. Bashir: dan komt de markt dus niet weer op gang, ook niet met echte ondernemers, regel dat! Wiebes: met “echte zzp’ers” kunnen ook beursgenoteerden gewoon aan het werk, dat moeten ze gewoon doen, in het vertrouwen dat we niet handhaven. Dat is wat anders dan dat ze illegaal bezig zijn en dat we dat gedogen. Bashir: u wilt het niet begrijpen, u wilt geen duidelijkheid geven…

8 december 2016 18:40

Wiebes geeft niet echt antwoord op punt Farshad Bashir dat groot bedrijf compliancy belangrijker vindt dat handhaving. dbadebat

8 december 2016 18:32

Pierre Spaninks:
Wiebes dus, als eerste bewindspersoon. Begrijpelijke onzekerheid onder echte zelfstandigen. Niet fijn, niet de bedoeling. Meldpunt van Belastingdienst, eigen contacten, rapport Boot wijzen uit dat meeste zzp’ers gewoon en het werk zijn, dat schijnzelfstandigheid breder is dan gedacht, ook in semi-publieke sector, komt nu aan het licht, dus DBA werkt. Maar… knelpunten gebleken. Echte zelfstandigen geraakt, komt door juridisch begrippenkader. Meeste gevallen leiden in aantal zetten tot modelovereenkomsten, maar soms te ingewikkeld: grijs gebied. En: spanning wettelijk kader met maatschappelijke opvattingen. Mensen die zich oprecht ondernemer voelen maar dat volgens de wet niet zijn. Was onder VAR geen probleem, nu wel. Moeten we wat mee. Ideeën lopen daarover uiteen. En: opdrachtgevers veel meer risico-avers dan gedacht (NB: hier is Wiebes dus op het verkeerde been gezet door VNO-NCW, de leden waren van meet af aan zeer kritisch, PS). Knelpunten repareren, pas op de plaats, desnoods tot na 1/1/2018, moet halverwege 2017 duidelijk zijn. Over deze periode 2016-2017 dus ook geen naheffingen of boetes. Wel: “de ergste gevallen onder de kwaadwillenden” aanpakken. Hoe gaan we dat helder maken? Minder handhaven dan niet handhaven kan niet. Brief naar alle ex-VARhouders in januari, naar brancheorganisaties en zzp-organisaties. “Voor een beetje een normaal bedrijf is er geen handhaving.” Ondertussen die begrippen uit het arbeidsrecht aanscherpen en criteria verhelderen. Is Boot uitstekende basis voor.

8 december 2016 18:30

Wiebes: geen handhaving, ook niet met terugwerkende kracht.

Meer voorlichting. Alles zzp’ers (die VAR hadden) krijgen medio jan weer brief.
Ondertussen beginnen met herijking criteria.
8 december 2016 18:28

Wiebes: Opdrachtgevers zijn opdrachtgevers veel meer ‘risico-avers’ dan verwacht. Modelovereenkomsten werken soms wel, maar te vaak niet.

8 december 2016 18:21

Spaninks:
Het antwoord van Wiebes in eerste termijn. Ongetwijfeld tijdens de schorsing van zojuist goed afgestemd met Asscher en hun beide ambtenaren. Gaan ze het moeilijk krijgen? Dacht het niet. De bijdragen van Ziengs VVD en Vos PvdA gaven geen aanleiding om daaraan te denken.

Wiebes zal met name de suggestie van Ziengs omarmen, om nog eens rustig na te denken en nog een keer met alle partijen om tafel te gaan zitten die twee weken geleden ook om tafel zaten.

8 december 2016 18:04

Debat over Wet DBA gaat over ongeveer kwartier weer verder.

8 december 2016 17:41

** Er komt even een heel ander onderwerp aan bod in Tweede Kamer. Straks komt Wiebes aan het woord over Wet DBA **

8 december 2016 17:37

Norbert Klein (nu nog fractie Klein, straks Vrijzinnige Partij) heeft al een paar keer geïnterrumpeerd maar mag nu zijn eigen inbreng doen. Hekelt VVD/PvdA. ‘Deregulering’ leidde tot bureaucratisch moeras. Boot helpt ook al niet. Dan liever Stevens: laat de VAR herleven. Vrij ondernemerschap is Europees grondrecht! Hoe wil Wiebes daarmee omgaan?

8 december 2016 17:35

Norbert Klein is laatste van de sprekerslijst.

8 december 2016 17:32

Spaninks:
Bashir van de SP herinnert er nog maar eens aan dat de SP in de TK als enige tegen de DBA heeft gestemd. Tot irritatie van D66: SP was alleen maar tegen omdat de wet niet streng genoeg was tegen zzp’ers.

Bashir is blij dat Boot naar hoogte tarief wil kijken voor bepalen zelfstandigheid. Neem dat over svp. De aanbevelingen van ZZP NL (ondernemerscheck en meldpunt schijnconstructies) vindt hij ook top. Waarom wel belastingdeals met multinationals, en zzp’ers onmogelijk maken hun brood te verdienen? Snel duidelijkheid en handhaving!

8 december 2016 17:30

Bashir (SP): Een fors hoger tarief tov gebruikelijk loon – zoals Boot zegt – lijkt SP een hanteerbare lijn.

8 december 2016 17:26

Schouten (CU) wil weten waarom Wiebes geen cijfers kan produceren en IG Group met Spaninks wel? Wat is Wiebes boodschap voor die 62.000 zzp’ers die opdrachten zijn kwijtgeraakt? Toezegging van geen handhaving verandert voor hen niets, de wet blijft immers de wet. Waarom geen inhoudelijke reactie op de voorstellen die zijn gedaan voor de korte termijn? Boot biedt prima handvatten, evt aangevuld met uurtarief. CU wil de VAR terug en een meldpunt schijnconstructies.

8 december 2016 17:23

Schouten (CU): fundamentele fout is dat IBO zzp rapport nooit besproken is er geen visie over zzp’ers en arbeidsmarkt is.

8 december 2016 17:22

Spaninks:
Ziengs is eruit: allemaal dat ene standaardcontract ondertekenen in de wetenschap dat er niet gehandhaafd wordt!

8 december 2016 17:19

Spaninks:
Omtzigt pakt Ziengs bij interruptie stevig aan: VVD heeft met PvdA de wet gewild, zo probleem gecreëerd, en weigert nu verantwoordelijkheid te nemen. Ziengs verwijt belangenorganisaties en deskundigen weer dat zij niet met een eensluidend advies komen. Terug om tafel dus!

Van Dijck PVV vraagt zich af waar de ondernemerspartij VVD gebleven is? En haalt fiscalist prof Leo Stevens aan alsof die gepleit zou hebben voor terugkeer naar de VAR (dacht het niet, PS). Wet DBA van tafel, dát geeft rust. Ziengs: u bent de enige die dat wil, help even mee rust te creëren. Van Dijck: VAR hoeft niet terug, als u maar helpt zekerheid te geven, voor het kerstreces. Ziengs: luister naar Boot, ga de wet verbeteren, nu haast maken geeft alleen meer onrust. Van Dijck: er is geen tijd te verliezen, terwijl u de rust bewaart gaan zelfstandigen failliet! Ziengs: denk eraan dat zp’ers meekijken naar dit debat, dit helpt niet.

Bashir (SP) interrumpeert: het probleem is de onzekerheid, voor echte ondernemers, waar Ziengs zo voor is, waarom komt hij dan met geen andere oplossing dan er niet over praten? Ziengs: het is geen kwartetspel, ik ga niet hier en nu oplossingen omarmen waarvan ik de gevolgen niet kan overzien, zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing. Bashir: daar kopen zp’ers niks voor.

8 december 2016 17:13

Ziengs (VVD) wil dat Wiebes alle verschillende oplossing van belangenorganisaties bij elkaar brengt tot een stevige oplossing. Goed, snel maar niet overhaast.

8 december 2016 17:07

Hugo-Jan Ruts:
Ziengs zit in de knel. VNO wil immers geen ‘pleisters’

8 december 2016 17:05

Pierre Spaninks:
Ziengs heeft geworsteld met zijn inbreng, zegt hij. Hij kiest ervoor om het probleem van de zp’ers op te lossen. Daar staat zijn VVD voor. Het waren heftige maanden. De DBA heeft tot verkeerde effecten geleid. Verlies van opdrachten is nooit de bedoeling geweest. Waardering voor insprekers op hoorzitting vorige week, maar waren die oplossingen wel effectief, creëerden die niet juist nog meer onzekerheid? Nu zorgvuldig, dus de tijd nemen om arbeidsrecht aan te passen. Hoe gaat Wiebes duidelijkheid geven over wat ‘kwaadwillend’ precies is? Dat er ook na 1/1/2018 niet wordt gehandhaafd als het arbeidsrecht niet is gemoderniseerd? Wil de stas gaan praten met de bekende ‘kwaadwillenden’? Kerstboodschap: Geef echte zzp’ers de ruimte!

Schouten CU vraagt Ziengs of hij nog achter de DBA staat, krijgt geen antwoord, vraagt door: wat betekent die kerstboodschap dan? Ziengs vindt het flauw om overt de DBA door te gaan. Er wordt niet gehandhaafd, fijn toch, draag dat uit, focus je op het arbeidsrecht. Hebben zp’ers een fijne Kerst.

Van Weyenberg interrumpeert: het is wel de DBA waardoor die opdrachten weg zijn. Verwijt svp mensen die dat willen oplossen niet dat zij het probleem verergeren. Nee, zegt Ziengs, ook Van Weyenberg moet helpen rust te creëren en mee sleutelen aan een structurele oplossing. Niet blijven ‘porren’!

Omtzigt herinnert Ziengs er aan dat hij vorige keer tegen zijn motie stemde om het arbeidsrecht te herzien. Waarom pleit hij nu juist daarvoor? en wat is Ziengs’ alternatief, hoe voorkomt hij dat nog meer zzp’ers zonder werk komen? Ziengs: nu duidelijk dat rust en structurele oplossing nodig. Dat zouden zp’ers ook vragen. Van gestook krijgen zijn geen banen.

Omtzigt: ongehoord, u heeft zelf dit debat aangevraagd! Kop uit het zand, nu scherpe kantjes van de uitvoering! Ziengs: verkiezingspraatjes! Van Weyenberg springt bijna uit zijn vel: trek dat in! Ziengs: te kort door de bocht, sorry…

8 december 2016 17:01

Ziengs (VVD):
Geen overhaaste nieuwe kaders, rust creëren. Vooral meer voorlichting. En daarna vooral kijken structurele oplossingen rond arbeidsrecht.

Andere partijen pakken Ziengs flink aan dat hij niet wil praten over tijdelijk oplossingen.

8 december 2016 16:56

Ziengs wil meer bevestiging dat er niet gehandhaafd wordt tot arbeidswet is aangepast. Ziet niet direct in interim kaders als tarief (stelde hij wel op 16 nov.)

8 december 2016 16:53

Spaninks:
Ziengs (VVD) Het woord is aan Erik Ziengs. Als woordvoerder van de VVD beschikt hij over de sleutel tot een oplossing: dwingt hij zijn partijgenoot Wiebes de markt écht duidelijkheid te geven of weegt ook nu voor hem het coalitiebelang zwaarder? Bij het vorige debat diende hij een aantal moties in die stevig klonken maar waar de staatssecretaris vakkundig de politieke lading uit sloopte.

8 december 2016 16:51

Tony van Dijck van de PVV op het spreekgestoelte. Bij het vorige debat beperkte zijn inbreng zich tot de eis om de VAR in ere te herstellen. Daar was hij toen de enige mee. Veel steun voor dat standpunt zal hij vandaag ook niet krijgen. Alleen Schouten (ChristenUnie) leek daar vanochtend in het FD ook naar te neigen.

Pierre Spaninks:
Ook nu wil de PVV de DBA gewoon van tafel, en de VAR terug met aanvullende criteria à la Boot. Per direct. Hij haalt alle onderzoeken en prognoses van iedereen door elkaar om dat te onderbouwen. Maakt niet uit: als zzp’ers maar weer aan de slag kunnen als zelfstandig ondernemer, in alle functies waarin zij tot voor kort werkten. Zonder payrollers en andere intermediairs. DBA is niet nodig om fraude aan te pakken, dat kan nu ook al, daar hoef je niet alle zzp’ers voor te frustreren. Uitstel handhaving heeft geen nut.

8 december 2016 16:50

Van Dijck (PVV) 100.000 zzp’ers dupe van verkeerde wet.
“Het verlengen termijn niet-handhaven verlengt periode onzekerheid. Kom terug met VAR + criteria Boot als tarief en duur” Met moet – snel – weten waar me aan toe is.

8 december 2016 16:46

Spaninks:
Vos wil ‘alle ruis’ negeren en vasthouden aan de kamerbrief van 18 november. Vraagt waarom Intelligence Group en Spaninks wel cijfers kunnen produceren over de effecten van de wet DBA en het kabinet niet? Payrollers en uitzenders zijn de winnaars, denkt Vos, en dat was niet de bedoeling. Werkgevers moeten gewoon direct zelf zzp’ers inhuren. Waarop Van Weyenberg haar vraagt de motie Hamer te steunen. Maar dat vindt Vos te vroeg. Krokodillentranen dus, concluderen achtereenvolgens Van Weyenberg, Bashir (SP) en Schouten (CU). Klein interrumpeert: Vos draait de zaken om, als ze de schuld op opdrachtgevers schuift ipv zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het PvdA-beleid. Nee, zegt Vos, luister naar Wiebes: opdrachtgevers en zzp’ers kunnen gewoon aan het werk! Vos negeert dat. Gaat door over slechte contracten die zij heeft gezien, waarin bijv omroepen hun onzekerheid afwentelen op zzp’ers. Waarom doet BNR dat wel goed en Hilversum niet? Vos ziet wel wat in de ‘de ladder’ van Boot, die begint met de intentie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Wat vindt het kabinet daarvan?

8 december 2016 16:45

Vos (PvdA). Bieden criteria Boot niet voldoende richting? Is het zo dat wanneer je aan die criteria voldoet, je geen modelovereenkomst nodig hebt.

8 december 2016 16:43

Klein maakt helder punt. Opdrachtgevers huren niet in omdat er onduidelijkheid is, moet je niet verwijten, maar helderheid geven.

8 december 2016 16:39

Mei Li Vos (PvdA): waarom kan Pierre Spaninks wel cijfers over effect Wet DBA vinden maar regering niet.

8 december 2016 16:36

Spaninks:
Nu Mei Li Vos namens de PvdA. Afgelopen dagen is zij in de discussie steeds meer nadruk gaan leggen op de noodzaak om schijnconstructies te blijven bestrijden. De lijn van FNV en CNV, zeg maar. Zij erkent dat zzp’ers ondanks de toezeggingen van Wiebes nog steeds geen opdrachten krijgen, maar dat is volgens haar de schuld van de werkgevers: die willen een mate van zekerheid vooraf die niet reëel is.

8 december 2016 16:35

Spaninks:
Van Weyenberg (D66) focuste in zijn eerste termijn op het ongecoördineerde optreden van Wiebes en de Belastingdienst dat zaken alleen onduidelijker heeft gemaakt. Bijv het begrip ‘kwaadwillend’. Dat moet voor kerst écht duidelijk worden. Voor de toekomst mag de dienstbetrekking mag niet de norm blijven, moet zelfstandig ondernemerschap daar evenwaardig aan worden, een dienstbetrekking uitsluiten. Ondertussen: de criteria van Hugo-Jan Ruts overnemen, wanneer er sowieso geen modelovereenkomst nodig is. (zie http://www.zipconomy.nl/2016/11/de-wijsheid-ligt-op-straat-met-drie-interim-kaders-kan-wiebes-de-kopersstaking-ivm-wet-dba-breken/ )

8 december 2016 16:33

Van Weyenberg vindt uurtarief grens van e 40.- een interessante optie.

8 december 2016 16:32

Van Weyenberg (D66): kort er nog voor de kerst een duidelijk besluit wat kwaadwillend is en hoe dat te handhaven.
Herijking van criteria arbeidsrecht is nodig, maar waarom wachten. Geef ook ondernemerschap een plek.

8 december 2016 16:30

Pierre Spaninks: Omtzigt (CDA) legde in zijn bijdrage de nadruk op het falen van de uitvoering en de effecten daarvan van dat op de markt. ZZP’ers betalen de rekening van het falende beleid. Hij hekelde de opeenvolgende verschillende interpretaties die Wiebes afgelopen weken gaf. Hij wilde per direct een duidelijke agenda: overnemen van de aanbevelingen van Boot behalve die over core business, een beleidsbesluit daarover, handhaving waar nodig, en een uitzondering op de fictieve dienstbetrekkingen, per 1 februari.

8 december 2016 16:29

Omtzigt (CDA):
Vraagt onmiddellijk overnemen criteria Boot (behalve criterium core business)
Leg definitie kwaadwillenden vast in beleidsbesluit
Niet uitstellen na verkiezingen.

8 december 2016 16:25

Omtzigt: voor uitvoering van Wet DBA is helder afbakening nodig wat wel en niet kan en mag. Die is er niet.

8 december 2016 16:19

Rommelig in de Tweede Kamer, maar na deze schoring gaat Wet DBA debat toch echt starten.

8 december 2016 16:07

We lopen al een uurtje uit. Volgens C. Schouten (CU) kan dat debat ‘nog wel even duren’.

8 december 2016 15:55

De uitkomsten van Commissie Boot zullen in debat een belangrijke rol spelen. Wiebes wel deel aanbevelingen overnemen, maar deel niet (net name stuk over criteria niet). De conclusies staat in dit artikel in de slides overzichtelijke uitgewerkt door Boris Emmerig. http://www.zipconomy.nl/2016/11/waarom-steunt-de-commissie-boot-de-modelovereenkomsten/

8 december 2016 15:49

Pierre Spaninks:
De stemmingen lopen flink uit, ook al praat de kamervoorzitter nu sneller dan ooit. Te vrezen valt dat het een latertje wordt vandaag, met wellicht Wiebes’ tweede termijn na een schorsing voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

8 december 2016 15:39

Ziengs zegt bij BNR dat een scherpe definitief van ‘kwaadwillend’ genoeg is om duidelijkheid te verschaffen. https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10315126/kabinet-faalt-bij-oplossen-problemen-wet-dba

8 december 2016 15:33

Pierre Spaninks:
Goed, die oproep van de 32 grote steden om zzp’ers meer ruimte te geven! Daar begint nu eindelijk het besef door te dringen dat het rijk de kosten van de bestrijding van schijnconstructies afwentelt op hun kassen voor de bijzondere bijstand. Die toch al niet bijster goed gevuld zijn. Veel PvdA’ers onder de wethouders sociale zaken 😉

8 december 2016 15:29

Hugo-Jan Ruts:
Erik Ziengs (VVD) was op 16 november nog voor tijdelijk criterium met tarief. Zie https://www.youtube.com/watch?v=DxPtJ2QYkG0&sns=tw (vanaf 3.05 min) Benieuwd wat nu zijn standpunt is, nadat Wiebes (en VNO) dat niet wil

8 december 2016 15:23

Pierre Spaninks:
Als eersten spreken zo dadelijk Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66), die afgelopen maanden het gezicht zijn geworden van de oppositie als het gaat over de wet DBA. Wiebes moet welhaast horendol zijn geworden van hun niet aflatende kritische vragen. Vooral Omtzigt is tot het uiterste getergd en verwijt VVD en CDA alleen het coalitiebelang te dienen – niet dat van de arbeidsmarkt, niet dat van zzp’ers. Vanochtend kreeg hij bij BNR door Ziengs (VVD) voor de voeten geworpen dat zijn partij in beide kamers voor de DBA had gestemd. Dat klopt, maar als dat de manier is waarop vandaag de discussie gevoerd gaat worden…

8 december 2016 15:20

Oproep van 32 Grote Steden:
Zorg voor ruimte voor ondernemerschap en maak het zzp’er-schap mogelijk in plaats van te beperken. Geeft zo snel mogelijk meer duidelijkheid.

8 december 2016 15:18

Hugo-Jan Ruts:
Wanneer er zoveel verdeeldheid is, dan komt Wiebes er mogelijk makkelijk mee weg om nu niets extra te doen en aanpassing criteria door te schuiven naar volgend kabinet.

8 december 2016 15:16

stemmingen lopen altijd uit…

8 december 2016 15:14

Pierre Spaninks:
Het debat kan elk moment beginnen. Kijk ik ernaar uit? Natuurlijk. Zo vaak wordt er op niet hoogste niveau niet gesproken over zzp’ers. Maar verwacht ik er ook wat van? Niet veel eerlijk gezegd. Iedereen heeft van tevoren zijn stellingen betrokken: Wiebes, de coalitie, de oppositie, de belangenorganisaties. Dat schiet alle kanten op. De kans dat het de goede kant op gaat (wat mij betreft : een snelle afdoende oplossing die opdrachtgevers echt zekerheid geeft en die daarmee de inhuur weer op gang brengt) acht ik gering. Maar ik laat mij graag verrassen!

8 december 2016 15:10

Ook in de polder is er onenigheid: VNO is mordicus tegen interim criteria. Ook FNV en CNV willen geen wijziging nu. Sommige kleinere bonden en belangenorganisaties willen juist wel graag interim maatregelen.

8 december 2016 15:09

Als de coalitie het niet eens is, dan wordt het extra interessant wat de oppositie wil. Grote onbekende daarin is de PVV.

8 december 2016 15:06

Prof Boot (van de commissie Boot) stelt voor om direct criteria rond duur/tarief/aard
werkzaamheden in te voeren. De PvdA voelt daar wel wat voor. De VVD niet.

8 december 2016 15:04

Centraal in het debat zal staan of de uitspraak van Wiebes dat er niet gehandhaafd wordt voldoende zal
zijn om de kopersstaking door de Wet DBA te doorbreken. Daar wordt breed aan getwijfeld. Een aantal partijen wil
dat Wiebes niet alleen gaan werken aan nieuwe criteria, maar dat hij nu al wat
extra doet om opdrachtgevers vooraf zekerheid te geven.

8 december 2016 15:01

Het debat in de Tweede
Kamer start rond 15.15 uur.

Aangemeld als sprekers
zijn:

Omtzigt (CDA), vWeyenberg(D66),
Vos (PvdA), Van Dijck (PVV), Ziengs (VVD), Schouten (ChristenUnie), Bashir (SP), Klein (Klein).

GL is blijkbaar wederom
afwezig.

Bekijk meer artikelen van ZiPredactie >

Reacties

 1. @Pierre Goed, betrokkenheid gemeentes. Met dezelfde gemeentes zijn er nog wel een aantal appels te schillen, ze hebben ook meegewerkt aan totstandkoming schijnconstructies o.a. bij cultuur door bezuinigen de facto af te wentelen op werknemers.

 2. Bij menig bedrijf gaat iedereen nerveus op z’n horloge kijken, als een vergadering om.16:00 nog niet is afgelopen. Maar niet in de 2e kamer, daar zijn ze niet anders gewend. En geen overuren betaald 😉
  Respect voor deze mensen die daar voor ons zitten.

  • Doet me denken aan een liedje van Nico Haak, oh Foxy Foxtrot met je elastieken eh… ruggengraat 😉

 3. Kan iemand me vertellen waarom vno ncw tegenstander blijkt te zijn van het voorstel ruts? Worden kleine ondernemers hier door grootbedrijf in het pak genaaid en waarom?

 4. Asscher: “zodat de praktijk gaat aansluiten op de juridische werkelijkheid”. Lol. Was helaas geen verspreking.

 5. Uh-oh. Gaat onze plijtbezorger Omtzigt nu voorstellen de 6 maanden van Boot in werking te laten gaan?

  • Maar dan wel en/of, dus alleen hoger tarief is ook al aanwijzing. Heb nog een vieze smaak in m’n mond en een flinke kater van deze hele schijnvertoning van VVD en PvdA. Vond het voorstel VAR terug eigenlijk nog wel het beste, ik zie deze wet in de kabinetsformatie volgend jaar alsnog wel sneuvelen. Onbegrijpelijk dat dan zo wordt vastgehouden aan het instandhouden van dit wanproduct.
   Morgen ga ik naar het UWV om me in te schrijven als werkzoekende en ik raad iedereen aan dit ook te doen. Op die manier kunnen we met z’n allen nog even de werkloosheidscijfers fors opjagen om dan toch in ieder geval nog even de ‘erfenis’ van dit kabinet om zeep te helpen…

 6. En wat heeft dit debat van 4 uur de zzp’ers opgeleverd?
  Een brief van Wiebes om januari met uitleg over hoe het ervoor staat met de wet DBA.

  De combinatie PvdA/VVD is echt dodelijk voor de ZZP-wereld. Hoe eerder daar een eind aan komt, hoe beter…

 7. Nu maar hopen (tegen beter weten in vrees ik) dat er minimaal 1 of 2 ‘rogue’ parlementsleden zijn die het algemeen belang laten opwegen tegen het partij/coalitiebelang…