"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur managen. Met of zonder DBA

Rond het goed managen van inhuur van externen zijn heel wat managementvragen een stuk urgentie hebben dan de compliance vraag van de wet DBA. Aldus Herbert Prins.

 • Als een overheidsinstelling meer dan drie jaar iemand inhuurt die gewoon een lijnfunctie vervult is de vraag: waarom?
 • Als een bedrijf al tien jaar iemand inhuurt die per jaar meer dan 2000 uur schrijft is de vraag: waarom en hoe?
 • Als een functie al jaren wordt vervuld door dezelfde persoon voor een kostenplaatje waar tien anderen met dezelfde functie voor hadden kunnen worden aangenomen is de vraag: waarom?

Het eerste probleem bij deze vragen is dat organisaties zich er domweg niet bewust van zijn.

Andere managementvragen meer urgentie hebben dan de compliance vraag van de wet DBA

Staatssecretaris Wiebes stelt de handhaving en implementatie van de Wet DBA voorlopig uit wat er hopelijk niet toe leidt dat organisaties vergeten hun zaakjes goed te regelen. De wet was wellicht een trigger om de compliance te regelen en om over de inhuur na te denken. Toch worden beslissingen over zzp-inhuur, uitzendkrachten, recruitment, het wel of niet gebruikmaken van tussenpartijen maar gedeeltelijk bepaald door de wet DBA. Een aantal praktijkvoorbeelden, die ik meerdere malen tegenkwam, laten zien dat andere managementvragen meer urgentie hebben dan de compliance vraag van de wet DBA.

Zoals een lasser die al tien jaar 2000 uur bij dezelfde opdrachtgever kon schrijven voor een tarief, waarvan achteraf bleek dat het net zo goed de helft had kunnen zijn. Hij was pas bereid om in dienst te komen bij het bedrijf toen de informatie, over de inzet van de lasser, bekend was en er alternatieven waren geregeld met HR. De trigger om dit te regelen was zeker niet de dreiging dat de Belastingdienst dit wel eens niet zo leuk zou kunnen vinden, ondanks dat het een reëel risico was.

Een geval van fraude, waar een manager op projecten alleen mensen inhuurde via zijn eigen bedrijf, kwam aan het licht door de juiste vragen te stellen. En door de juiste informatie vast te leggen in systemen en de juiste procedures te implementeren kon het in de toekomst voorkomen worden. De Wet DBA had daar geen enkele invloed op.

De inkoper van een IT bedrijf die een preferred supplier list opstelde en zzp’ers dwong om gebruik te maken van één van de tussenpartijen, had dat niets te maken met de DBA. Door Kraljic gedreven en gewapend met kennis en informatie kon hij zo gemiddeld 7,50 euro per uur besparen.

Of de beslissing van een dienstverlener om een website te laten bouwen door externen, omdat de interne ontwikkelaars allemaal aan een megaproject moesten werken, leverde direct veel opdrachten op, zodat daadwerkelijk de winkel open kon blijven tijdens de verbouwing. Deze beslissing kon alleen worden genomen omdat de resource informatie beschikbaar was. De DBA had alleen invloed op de vorm van de contracten.

Wetgeving is een randvoorwaarde, maar zeker niet het enige argument om iets wel of niet te doen.

De overwegingen om te ondernemen, zich als zzp’er aan te bieden, via een bemiddelaar aan de slag te gaan als uitzendkracht of ergens in dienst te gaan zijn talrijk en ook de wetgeving speelt daarbij een rol. Voor een organisatie is het van veel groter belang om bewust te zijn van deze overwegingen en de consequenties van die overwegingen dan alleen te reageren op de trigger compliancy op wetgeving.

Overwegingen van een organisatie om gebruik te maken van een tussenpersoon, een uitzendbureau, een detacheringsbedrijf, een consultancy bedrijf, een zzp’er of om iemand in dienst te nemen, zouden ook talrijk moeten zijn. Wetgeving is daarbij een randvoorwaarde, maar zeker niet het enige argument om iets wel of niet te doen.

Feit is dat het goed regelen van de resourcing organisaties veel geld kan opleveren en organisaties agile kan maken. Zowel op strategisch niveau als op tactisch en operationeel niveau zijn er veel acties te ondernemen. Inhuur en recruitment moeten op elkaar afgestemd worden en daarvoor moeten systemen en processen goed zijn ingericht zodat de juiste informatie beschikbaar is. Organisaties moeten pragmatisch zijn en grip op hun rescource processen behouden en hun daadkracht niet laten afhangen van wel of niet handhaven van een wet DBA.

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

8 reacties op dit bericht

 1. Duidelijke mooie praktijkvoorbeelden.

  Een risico mis ik, de kwantificering van de mogelijke gevolgen van keuzes. Een onderzoek van de fiscus waarbij bij voor meerdere arbeidsrelaties over vijf jaren – Nu bijvoorbeeld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 – alsnog loonheffingen worden geclaimd kan zowel de liquiditeit als de solvabiliteit in gevaar brengen van de betaler/werkverschaffer. Beheersing van dat risico voorkomt dat de continuïteit in gevaar komt. Kortom, álle belangen dienen in balans te zijn, Dan kun je rustig werken en slapen.
  Wie dat risico onderkent en beheerst is bijzaak, als het maar zorgvuldig (tijdig, juist en volledig) wordt beheerst.

  • De fiscus hoort fiscale risico’s te beheersen en onderzoekt zo goed mogelijk of aangiften aanvaardbaar zijn. Zo’n onderzoek kan plaatsvinden. En de gevolgen daarvan noemde ik.

   • Ja, voor de Wet DBA is regelmatig genoemd dat de belastingdienst bezoeken op locatie gaat afleggen. Daarbij zullen in eerste instantie waarschuwingen worden uitgedeeld bij (mogelijke) schijnconstructies. Wiebes noemde dit ‘coachen’ in z’n laatste DBA-brief.
    Iedereen leest eroverheen, maar de belastingdienst gaat dus vanaf 1 mei 2017 gewoon controleren op de werkvloer…

    Een ander middel is bijvoorbeeld boekenonderzoek, maar daarmee zijn schijnconstructies moeilijker aan te tonen. Voor het beoordelen wel/geen schijnconstructie kijkt de rechter doorgaans naar de feitelijke situatie op de werkvloer. Kortom, bezoek op de werkvloer werkt qua handhaving het beste.

    • Ik denk dat het van belang is wat onderzocht wordt. Of het nu een deelonderzoek is of een volledig onderzoek, als het onderwerp zzp wordt onderzocht kunnen de feiten boven water komen. Mits het duidelijk is wat er op de werkvloeren gebeurt, maar dat is onderdeel van de kwaliteit van onderzoek, zowel bij een accountants-, fiscale- of strafrechtcontrole. Vanaf 1-1-2018 wordt er kennelijk door fiscus onderzoek gedaan, tenzij je je als kennelijke ‘boef’ gedraagt.. Dan mogelijk eerder.

 2. Ik heb begrepen dat het een onderdeel wordt van een normaal boekenonderzoek in het kader van de loonheffing. De inspecteur kan dan stukken opvragen uit het personeelsdossier. Het moet niet zo moeilijk zijn om de zzp-ers uit de administratie te destileren. Contractje erbij, en wat doorvragen.

  Waar eenvoudiger te beginnen als bij intermediairs en grote ondernemingen met veel inhuur.

  Er is niet gezegd dat er niet gecontroleerd gaat worden, alleen dat er geen sancties op staan. Er wordt ‘gecoached’ als er iets wordt geconstateerd.