"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ChristenUnie wil VAR terug. En verplichte verzekering voor zzp. En hervorming zelfstandigenaftrek?

De ChristenUnie komt het in haar verkiezingsprogramma met een mix van maatregelen waarvan de een met wat meer enthousiasme zal ontvangen in de zzp-gemeenschap dan de ander.

De VAR moet terugkomen. De Wet DBA de prullenbak in. En er moet een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau voor zzp’ers komen. Plus mogelijk een hervorming van de zelfstandigenaftrek zodat zzp’ers minder op tarief kunnen concurreren met personeel in loondienst. Dat zijn de belangrijke punten voor zelfstandige professionals uit het verkiezingsprogramma  ‘Hoopvol realistisch’ van de ChristenUnie, dat vanmiddag is gepresenteerd.

Het is een mix van maatregelen waarvan de een met wat meer enthousiasme zal worden ontvangen in de zzp-gemeenschap dan de ander. Een mix ook waarbij de ChristenUnie net andere keuzes maakt dan andere partijen tot nu toe gedaan hebben. Zo vindt de ChristenUnie het opbouwen van pensioen een verantwoordelijkheid van de zzp’ers, waar het CDA pensioenopbouw wil koppelen aan de zelfstandigenaftrek.

VAR terug: zelfstandigenaftrek op de schop

Een onderdeel uit het programma dat door een deel van de zzp’ers met tevredenheid ontvangen zal worden is herinvoeren van de VAR. “De nieuwe regeling met modelcontracten is een forse stap terug, nodeloos complex en bureaucratisch. Met een beperkte aanpassing van de oude VAR-regeling had schijnzelfstandigheid ook beter gehandhaafd kunnen worden” zo staat te lezen in het programma.

“Een effectieve aanpak van schijn-zelfstandigheid en fiscaal gedreven ondernemerschap begint met het verkleinen van het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers.” Aan dit punt zitten consequenties die wellicht minder goed vallen bij zzp’ers. Het woord zelfstandigenaftrek neemt de ChristenUnie hier – net als eerder GroenLinks – niet expliciet in de mond. Maar het lijkt er op dat deze zet neerkomt op een hervorming van de zelfstandigenaftrek. Daarnaast wil de CU de belasting op arbeid fors verlagen.

Verplichte deelname collectieve arbeidsongeschiktheid

Het verkleinen van de verschillen tussen werknemers en (zelfstandig) ondernemers wil de ChristenUnie ook bereiken door aanpassingen rond verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid. “Veel zelfstandigen zonder personeel zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit grote risico’s met zich meebrengt, maakt dit ZZP’ers ook goedkoper dan werknemers. Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie is daarom voor een verplichte verzekering voor ZZP’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. ZZP’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen.” Ook GroenLinks en het CDA hebben ideeën in deze richting. Het treffen van een pensioenregeling vindt de ChristenUnie overigens de eigen verantwoordelijkheid van de ZZP’er.

Verder staat ook in dit programma het standaardzinnetje “minder vast maken van vaste en minder flex maken van flex-ontracten”. Dat is voor de CU een effectievere manier voor de bestrijding van schijnzelfstandigheid dat de Wet DBA. Ze willen “Lagere werkgeverslasten, zodat het aantrekkelijker wordt personeel in (vaste) dienst te nemen. Minder risico’s afwentelen op de werkgever, zodat het ook daardoor aantrekkelijker wordt personeel in vaste dienst te nemen. De huidige verplichting om werknemers twee jaar loon door te betalen bij ziekte willen we voor kleinere bedrijven verkorten naar één jaar.” Tot slot wil de CU “MKB-bedrijven in de praktijk meer mogelijkheden geven bij overheidsaanbestedingen en moeten alle overheden er zorg voor dragen dat het papierwerk daarbij tot een minimum wordt beperkt.”

In het ZiPdossier ‘Verkiezingen 2017’ verzamelen we artikelen over alle programma’s en onderliggende visies van politieke partijen en experts over de belangrijkste zzp-dossiers.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts