"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Recruitment Process Outsourcing (RPO) als oplossing voor achterstallig onderhoud recruitment afdelingen

Recruitmentafdelingen hebben in de crisisjaren onvoldoende geïnvesteerd in kennis, innovatie en mensen. Het outsourcen van recruitment kan dan een oplossing zijn, vindt Jurgen Jaarsma van Hays.

Nu de economie aantrekt ontstaat er bij organisaties weer de mogelijkheid en behoefte om te groeien, maar in veel gevallen is de interne organisatie van bedrijven daar nog niet op ingesteld of voorbereid. Recruitmentafdelingen hebben in de crisisjaren onvoldoende geïnvesteerd in kennis, innovatie en mensen, waardoor het lastig is om aan de snelgroeiende vraag naar talent te kunnen voldoen.

Om efficiënt en kosteneffectief toch de groeidoelstellingen te kunnen behalen wordt er in 2016 steeds vaker gekozen voor het outsourcen van het volledige recruitmentproces voor een korte of structurele periode.

Aantal blended desks groeit door afnemend belang contractvorm

Een strategische workforce planning is in 2016 een boardroomthema geworden. Waar de verantwoordelijkheid voor het werven van extern talent voorheen veelal bij de hiring manager en inkoop professional lag, wordt HR zich in 2016 in toenemende mate bewust van het belang van de flexibele schil voor de onderneming. HR neemt in 2016 de lead als het gaat om zowel de werving van vaste als van tijdelijke medewerkers. Doelstelling is primair het werven van (top)talent, waarbij contractvormen veel minder relevant zijn dan de kennis die in huis gehaald wordt.

Wij zien dan ook een toename van het aantal blended desks binnen organisaties, oftewel een constructie waarbij er sprake is van samensmelting van recruitment van vaste en tijdelijke medewerkers. Dit kan door outsourced oplossingen, maar ook door strategische samenwerking met interne en externe partijen.

Kwaliteit en duurzame inzetbaarheid belangrijker dan kostenbesparing

De focus op kostenbesparing en kostenbeheersing binnen traditionele MSP’s maakt in 2016 plaats voor de behoefte om meer grip te hebben op de externe workforce in termen van efficiency en kwaliteit. Het wordt steeds belangrijker om inzicht te hebben in hoe waardevol flexibele krachten zijn en in de mate waarin zij op een duurzame manier aan de onderneming verbonden kunnen blijven.

Jurgen Jaarsma, Director Talent Solutions bij Hays 

Hays is een wereldwijd opererend recruitment bedrijf en we investeren in levenslange partnerschappen die mensen en bedrijven in staat stellen om te slagen. Hays is de marktleider op het gebied van recruitment oplossingen in de UK&I, Duitsland en in de regio Azië-Pacific en sinds 1989 ook actief voor onze klanten in Nederland. Bekijk alle berichten van Hays