"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

9 inzichten over de nieuwe aanbestedingsregels en het inhuren van personeel

Op 1 juli gelden voor overheden nieuwe regels bij het inhuren van extern personeel. Deze hebben ook impact op het inhuren via marktplaatsen. Negen inzichten opgedaan op een kennissessie over de Aanbestedingswet.

Op 1 juli zijn nieuwe regels over het Europees aanbesteden ook doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Nieuwe regels die met name impact hebben op het inhuren van extern personeel door overheden en andere organisaties die zich aan de Europese aanbestedingsregels moeten houden.

De uitzonderingsregel die voor inhuur van personeel bestond – de zogenoemde 2b diensten – is verdwenen. Dat heeft zeker ook impact om gebruik maken van het marktplaatsconcept.

Dat er nog veel vragen zijn over hoe deze aanscherping van de regels uitpakt voor overheden, werd wel duidelijk door de grote belangstelling voor een kennissessie georganiseerde door Nétive en StaffingMS afgelopen dinsdag. Samen met inkoopspecialisten en juristen gaven zij meer inzicht in wat er per 1 juli is veranderd voor organisaties. En dus voor zelfstandigen met interesse in opdrachten bij overheden.

De veranderingen

 1. Omdat opdrachten die op elkaar lijken bij elkaar opgeteld moeten worden, komt een overheid al snel aan het drempelbedrag van € 209.000 waar boven aanbesteedt moet worden.
 2. Wijkt een opdracht echt af, dat kan naar het bedrag van een opdracht gekeken worden. “Wanneer er afzonderlijke besluitvorming over een opdracht plaatsvindt, kan het gezien worden als een aparte opdracht”. Er kan dan – mits het onder het drempelbedrag blijft – gekozen worden voor een onderhandse aanbesteding. Mits dat natuurlijk past binnen de interne regels (waarbij de drempel vaak lager ligt).
 3. Niet alleen de aanbestedingsregels zijn veranderd, ook de Proportionaliteitsgidsis herzien. Neem als opdrachtgever dus ook die veranderingen mee.
 4. Bij opdrachten waarbij de kwaliteit van het personeel aanzienlijke invloed heeft op het niveau van de opdracht, is er nu meer ruimte om daar waarde aan toe te kennen in de beoordeling van de aanbesteding. Dus nog voor de selectiegesprekken.
 5. De veel gebruikte marktplaatsen vielen niet onder de Europese aanbestedingsregels. Dat is nu veranderd. Marktplaatsen zijn (of worden) veranderd in een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Ogenschijnlijk hetzelfde, maar met een paar essentiële veranderingen (zie ook onderstaand webinar)
 6. In de ‘nieuwe marktplaats’ (DAS), moeten gunningen gepubliceerd worden. Afwijzingen moeten altijd gemotiveerd worden. Beiden vinden op de huidige marktplaatsen lang niet altijd plaats. Het hele proces moet elektronisch gaan. Een aanvullende plaatsing op Tenderned is niet nodig.
 7. De termijn waarbinnen gereageerd moet worden op een opdracht wordt verkort. Dat past meer bij de dynamiek van inhuur van personeel.
 8. “Technologie moet helpen bij een brede en efficiënte voorselectie. Eindselectie moet ‘warm gesprek’ blijven” zo stelde Paul Oldenburg van StaffingMS. Er was nog wel wat verschil van inzicht hoeveel ruimte opdrachtgevers hebben voor dat warme selectiegesprek. Maar wees daar niet té voorzichtig mee, stelden aanwezige deskundigen. Zonder ‘klikgesprek’ kan je uiteindelijk nooit een goede selectie maken.
 9. Voor het rechtmatig inhuren van personeel zijn drie grote smaken voor opdrachtgever. Afsluiten van raamovereenkomsten met een beperkt aantal leveranciers, werken met een MSP of via een DAS. De selectie van een leveranciers of MSP moet dan natuurlijk wel via een aanbesteding gebeuren.

De aanpassingen van de aanbestedingsregels moeten zorgen voor meer marktdynamiek, meer efficiency en meer tempo. Het vraagt van opdrachtgevers om duidelijke keuzes te maken. Een mooie aanleiding om het inhuren van personeel te bezien vanuit een strategisch kader. Of het voor zelfstandigen makkelijker wordt om mee te dingen naar overheidsopdrachten valt te bezien. Dat hangt uiteindelijk toch erg af van hoe opdrachtgevers omgaan met regels en tooling.

Meer weten?

 • Alle marktplaatsen met overheidsopdrachten plus jobboard met interim opdrachten en van niet-aanbestedingsplichtige organisatie zijn te vinden op de ZiPconomy marktplaatsen-kaart
 • De eerdere artikelen op ZiPconomy over de aanbestedingswet zijn hier te vinden
 • De slides van de verschillende presentaties van deze kennissessie zijn hier te vinden.
 • Netive en StaffingMS organiseren op 13 september een nieuwe bijeenkomst voor opdrachtgevers over deze veranderingen. Zie voor meer informatie daarover deze pagina
 • Het onderstaande webinar van Nétive geeft meer informatie over de overstap van een Marktplaats naar een DAS, waarmee voldaan wordt aan de nieuwe aanbestedingsregels.

Webinar DAS (Dynamisch AankoopSysteem) from Nétive VMS B.V. on Vimeo.

E-HRM Specialisten met ruim 20 jaar ervaring in de Nederlandse markt. Nétive is de enige volledige onafhankelijke VMS aanbieder in Nederland. Bekijk alle berichten van Nétive