"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim-management en de golden circle van Simon Sinek

Simon Sinek stelt dat succesvolle mensen en organisaties werken vanuit het ‘waarom’ en niet vanuit het ‘wat’. Carmen de Graaff meent dat dit nu net het probleem van de interim-managementsector is. De sector weet wat ze doet en over het algemeen ook hoe ze het doet, maar waarom?

foto Hugo-Jan Ruts
Simon Sinek (foto Hugo-Jan Ruts)

Simon Sinek stelt vast dat succesvolle mensen en organisaties werken vanuit het ‘waarom’. Het gaat niet om wat je doet en hoe je het doet, maar waarom je het doet. Carmen L.M. de Graaff van ZPACT meent dat dit nu het probleem van de interim-managementsector is. De sector weet wat ze doet en over het algemeen ook hoe ze het doet, maar waarom?

Waarom interim-management?

Het vak interim-management is nog niet oud. Het begon in de jaren zeventig. Toen keerden gepensioneerde directeuren in de top van het bedrijfsleven terug om Nederland uit de crisis te redden. Echte topmanagers die zware opdrachten kregen. Destijds sprak dat tot de verbeelding: orde op zaken stellen (= waarom) met stevige ingrepen (= hoe) door de inzet van tijdelijk topmanagement (= wat). Dit tijdelijk management was een succes en inspireerde zodanig dat er een nieuw vak ontstond: interim-management.

Wat is daarvan over?

Weinig tot niets. Heden ten dage is interim-management niet veel meer dan het leveren van tijdelijk management (= wat). Het is een verzamelnaam waaronder professionals voor eigen rekening en risico hun capaciteiten beschikbaar stellen:

 • expertmanagement (bieden van kennis en nieuwe inzichten);
 • overbruggingsmanagement (invullen van vacatures op directieniveau);
 • crisismanagement (beperken van verdere financiële schade);
 • veranderingsmanagement (zaken ombuigen en ten goede laten keren).

Daar is niks mis mee. Dit interim-management vult een behoefte in aan flexibel inzetbare managementcapaciteit. Maar erg inspirerend is het niet. Bestaat ‘klassiek’ interim-management niet meer? Vast wel, maar de tijden zijn wel veranderd.

Tijden veranderen

Organisaties hebben geen behoefte meer aan externe managers die orde op zaken komen stellen met stevige ingrepen (locaties sluiten, bedrijfsonderdelen verkopen en massaal ontslag aanzeggen). Dat kan een interne manager ook en lukt dat maar matig dan is er vast elders een nieuwe uitdagende managementpositie. Alles is tenslotte tijdelijk/interim.

Orde op zaken stellen leidt tot een nieuwe balans. De uitgaven zijn weer in evenwicht met de inkomsten, faillissement is afgewend, klanten lopen iets minder snel weg en er komen klanten bij. Maar veranderingen gaan tegenwoordig zo snel dat het effect van stevig ingrijpen slechts kortdurend is. Het geeft even lucht en financiële armslag, maar er verandert niets. Nog voor de reorganisatie is afgerond kan de volgende beginnen.

Het oude ‘waarom’ van interim-management lijkt achterhaald. Er is geen externe nodig voor het doen van stevige ingrepen en stevige ingrepen leiden – anders dan in de jaren zeventig – tot een tijdelijke opleving.

Interim-management verandert niet mee

Het interim-management blijft hangen in het “orde op zaken willen stellen met stevige ingrepen”. Terwijl het management van de jaren zeventig al lang niet meer het management is van nu. In die tijd zou niemand beweren dat hij (en een enkele zij) een coachend leider is die verbinding weet te maken, werkt op basis van natuurlijk gezag. Zo had ook het vak interim-management zich kunnen evolueren en met de tijd mee kunnen gaan.

Wat dan wel?

Organisaties hebben behoefte aan duurzame verandering. Een verandering die een organisatie in staat stelt om zich voor langere tijd aan te passen aan steeds weer gewijzigde omstandigheden. Wil een organisatie niet van reorganisatie naar reorganisatie rollen, dan zal zij haar positie en strategie moeten heroverwegen. Heroverwegen betekent niet dat een organisatie een totale transformatie moet ondergaan. Het gaat simpelweg om de vraag: wat is er nodig om de organisatie nieuw elan te geven? Een vraag die verrekt moeilijk te beantwoorden is als de zaken net weer een beetje op orde lijken te zijn en als de dagelijkse hectiek de agenda bepaalt.

Daar ligt mogelijk een nieuwe ‘waarom’ voor interim-management. De moderne interim-manager zorgt voor duurzame verandering (= waarom) met gedeelde visie op toekomstige ontwikkelingen (= hoe) door het nemen van de daarbij behorende en gepaste maatregelen (= wat). Ook een interim-manager zal – net als de manager van de jaren zeventig – veel minder afstandelijk moeten zijn en veel meer compassie moeten ontwikkelen.

Carmen L.M. de Graaff biedt met ZPACT een geselecteerde groep van interim professionals de mogelijkheid om kennis, kunde en ervaring te delen. Daarmee vormen zij een krachtig en slagvaardig netwerk, waarmee opdrachtgevers graag zaken doen. ZPACT organiseert netwerkbijeenkomsten, ontwikkelt marktproposities en publiceert eigenzinnige visies.Meer info: www.zpact.nl Bekijk alle berichten van Carmen de Graaff

11 reacties op dit bericht

 1. Hallo Carmen,

  Prima artikel. Ook nu hebben veel bedrijven echt interim management nodig. Een paradigma verandering in hun organisatie. In de manier van denken over de markt, in hun verdienmodel of in de wijze waarop ze dingen doen. Ze denken dat op te kunnen lossen als ze maar een “Stevige vent of vrouw” op een bepaalde Key positie krijgen. Liefst vast natuurlijk. Maar interim om te “Proberen”. Elk executive search bureau belooft wel iemand die in dat profiel past.

  Met deze aanpak wordt volledig voorbij gegaan aan het specifieke aspect van interim management. Implementatie van daadwerkelijke paradigma veranderingen is een vak. Zaken die in de organisatie als “normaal” beschouwd werden worden van een vraagteken voorzien. Dingen die “we nooit doen” worden wellicht het nieuwe normaal.Hoe krijg je de mensen (waaronder ook de opdrachtgever) blijvend mee. Hoe voorkom je terugval.

  Gelukkig zijn er echte professionals in Interim Management. Hun expertise zal echter zelden gevonden worden bij iemand die Interim Management niet als vak beoefend. Weinig managers die voornamelijk in vaste dienst werken zullen deze specifieke expertise meebrengen.

  • Hallo Peter,

   Dat is wat mij betreft waar interim-management om gaat: een paradigma verandering bewerkstelligen. In dit artikel heb ik dat duurzaam veranderen genoemd. Ik vind jouw ‘paradigma verandering’ veel sterker. Dat ga ik verwerken in onze interim-management propositie.

   Dank je wel!

 2. When the WHY is clear, the HOW is easy !

  Maar ook bij de WHY geldt, buiten winnen is binnen beginnen.
  Juist bij de WHY moet iedere representant van het bedrijf dit kunnen invullen, ieder op z’n eigen manier maar altijd met dezelfde betekenis en intentie.

  • YEP.

   Dat is precies wat ik bedoel. De interim-managementsector heeft geen WHY meer. Opdrachtgevers hebben geen idee waarom een interim-manager van toegevoegde waarde is. Ze zien het als iemand die tijdelijk een managementpositie invult.

 3. Organisaties raken om verschillende reden soms uit koers. Een heldere kijk van buiten kan dan uitkomst bieden.Tijd is vaak een heikel punt. Door een combinatie van ervaring, overzicht en lef moet een interim manager (of zoals Peter dat noemt ‘een echte professional’) in staat zijn binnen een kort tijdsbestek het tij te keren en voor de langere termijn de nabije toekomst veilig te stellen door het opstellen en implementeren van een succesvolle strategie die ‘duurzame verandering’ bevordert. En dat zal samen met medewerkers in de organisatie moeten gebeuren zodat het ‘beklijft’. En ja Ed, dan is het ‘waarom’ de basis.

 4. Mijn waarom van interim-managemt gaat juist over de waarom terugbrengen in de organisatie. Het gaat over het levenspad van bron-bestemming. Organisaties zijn vaak te ver van hun bron afgedwaald (lees hun waarom) en raken zo koers kwijt op weg naar hun bestemming. Een organisatie leren werken vanuit de centrale vraag: waartoe zijn wij op aard en dit ‘werken in de geest van’ overbrengen op medewerkers brengt de ziel weer terug in organisaties. Omdat dit inderdaad vakbekwaamheid en ontwikkeling van de interim manager zelf vraagt zit daar het grote verschil met regulier management. Maar onder veel interim managers is dan nog een slag te slaan, het vraagt investeren in je eigen ontwikkeling. Als je je eigen WHY niet helder hebt, hoe wil je dan anderen iets leren over werken vanuit die WHY?

 5. Ik zou niet weten hoe ik als interim verander manager goed kan functioneren als ik geen goede aansluiting mak met het bestaande organisatie. Daarvoor zal als eerste voorwaarde het WHY van de organisatie ter tafel moeten.

 6. Omdat verandering de enige constante is hebben organisaties m.i. vooral behoefte aan dynamische besturingsmodellen die constant adaptief zijn naar externe èn interne veranderingen. Met houvast vanuit een sterke kern (why). Een interim manager kan inzicht geven in dat wat vast zit en kan patronen los maken voor meer dynamiek. De weg wijzen naar dat van leidinggevende en teamleden anders kunnen doen om flexibel te zijn en steeds te leren van veranderingen. Zo kan een einde komen aan lange reeksen van verandertrajecten en dat geeft energie om de eigen ontwikkeling te stimuleren.

  • Precies.

   Dynamische besturingsmodellen. Ik denk dat het belangrijk is dat je als interim-manager in staat bent om een organisatie zelf tot een kritische blik te bewegen. En dan ken het best zo zijn dat de WHY ter discussie komt te staan. Een goede WHY biedt voor langere tijd houvast, maar niet voor altijd. Tijden veranderen en ook een WHY.

   Zo ook die van interim-management.

 7. Helemaal mee eens Carmen! En het geldt niet alleen voor interim managers, ook bedrijven zelf zijn vaak niet in staat de echte WHY te formuleren en blijven hangen in Winst, kernwaarden, algemeenheden dus.

  Terwijl het slechts een paar vragen zijn om te beantwoorden. Iedere missie leidt tot een hoger doel als ‘de wereld beter maken’ etc. De nuances daarin die ieder bedrijf afzonderlijk bijdraagt, is de ware uitdaging.

  Ik heb ook een blog over de WHY geschreven op mijn website 45plusondernemer.nl. Met een paar heldere voorbeelden.

  Dank voor je artikel.

  Leni Minderhoud

  • Hallo Leni,

   Dank je wel.

   Ik denk dat het voor iedereen geldt: zo af en toe eens nadenken over WHY. De WHY verandert ook, net zoals tijden veranderen. Bij interim-management zie ik dat ze nog steeds vasthouden aan die oude WHY.

   Het zijn inderdaad slechts een paar vragen die je moet kunnen beantwoorden. Maar, het zijn wel lastige vragen. Want er zit een vervolg aan vast: hoe ga je die WHY waarmaken? Als je daar uiteindelijk jouw klanten mee teleurstelt, is een mooie WHY ook van weinig betekenis. Het gaat om een totaal beleving en die moet ‘kloppen’.

   Je hebt een mooie site, waarmee je jouw doelgroep aanspreekt op thema’s die hen moeten boeien: meer en beter gebruik maken van LinkedIn.

   Carmen de Graaff