"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA zelfstandigenaftrek

Belastingdienst verstuurt brief over Wet DBA aan zzp’ers. Hier is hij alvast.

Vanaf vandaag gaat de Belastingdienst de aangekondigde brief over de Wet DBA toesturen aan alle zzp’ers die in het bezit zijn van een VAR.
Voor wie niet wachten kan, of geen VAR heeft, dan wel bijvoorbeeld opdrachtgever bent (u krijgt immers geen informatie van de Belastingdienst toegestuurd….) hierbij alvast de integrale inhoud van de – vrij compacte – brief.

belastingenveloppeVanaf vandaag gaat de Belastingdienst de aangekondigde brief over de Wet DBA  toesturen aan alle zzp’ers die in het bezit zijn van een VAR. Als het goed is heeft binnen week al die zzp’ers een blauwe enveloppe met inhoud op de deurmat liggen.

Voor wie niet wachten kan, of geen VAR heeft, dan wel bijvoorbeeld opdrachtgever is (u krijgt immers geen informatie van de Belastingdienst toegestuurd….) hierbij alvast de integrale inhoud van de – vrij compacte – brief. (Zie ook voor aanvullende informatie en achtergronden ons ZiPdossier over de Wet DBA)

De brief

Betreft: Gevolgen afschaffen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016

Geachte heer/mevrouw

Volgens onze gegevens hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van modelovereenkomsten. In deze brief leest u hoe dat werkt.

Wat verandert er?

Veel zzp’ers denken dat de VAR een soort ‘werkvergunning’ is, maar in werkelijkheid geeft de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. Met de VAR weet de zzp’er niet zeker of hij wel echt buiten loondienst werkt. Als achteraf blijkt dat hij toch in loondienst heeft gewerkt, krijgt de zzp’er een aanslag inkomstenbelasting die hierbij past en kan hij het recht op ondernemersaftrek verliezen. De opdrachtgever is dan niet aansprakelijk.

Vanaf 1 mei biedt een modelovereenkomst u en uw opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid over de financiële gevolgen van uw arbeidsrelatie. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Snel en eenvoudig zekerheid

U kunt eenvoudig zekerheid krijgen over uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever door gebruik te maken van een modelovereenkomst die op onze internetsite staat. Een modelovereenkomst werkt net zo eenvoudig als de VAR. U hoeft dus niet voor elke opdracht een nieuwe overeenkomst op te stellen: u kunt kiezen uit 1 van de algemene modelovereenkomsten op onze internetsite.

Wat moet u doen?

Vanaf 1 mei moet u het volgende doen:

 1. Bedenk samen met uw opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kunt u met uw opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
 2. Zoek op onze internetsite, belastingdienst.nl/ozo, een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
 3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
 4. Werk volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Overgangsperiode van 1 jaar

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die datum geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor u en uw opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat u niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Wat verandert er niet?
De regels die bepalen of u in loondienst bent of niet, veranderen niet. De modelovereenkomsten geven u en uw opdrachtgevers direct duidelijkheid of u buiten loondienst kunt werken. Het is dan ook niet nodig om als zzp’er per 1 mei via tussenpersonen te gaan werken.

Meer informatie: webinar en veelgestelde vragen

Op dinsdag 12 april organiseren wij van 20.00 tot 21.00 uur een webinar voor zzp’ers over het afschaffen van de VAR, de invoering van de DBA en de gevolgen daarvan. U kunt zich hiervoor aanmelden via belastingdienst.nl/dbawebinar_zzp. Daar en op ons YouTube-kanaal kan iedereen na afloop ook de opname van het webinar bekijken.
In de bijlage vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen. Op belastingdienst.nl/dba vindt u meer veelgestelde vragen, informatie en de modelovereenkomsten. U kunt voor meer informatie ook terecht bij uw beroepsorganisatie of zzp-belangenorganisaties.

Hoogachtend,
de inspecteur
M.H.J. Crooijmans

Bijlage: de belangrijkste vragen en antwoorden over het verdwijnen van de VAR op een rij
Neemt de administratieve rompslomp voor de zzp’er toe?

Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.
Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd, dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst, is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan ons voorgelegd te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen en voorleggen?

Nee. De modelovereenkomsten staan op onze internetsite. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u volgens een bepaalde modelovereenkomst werkt, hebt u zekerheid. Welke overeenkomst u kiest, bepalen de opdrachtgever en de zzp’er zelf.

Staan de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?

Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij nu zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van loondienst, nu wél aanspraak maken op uitkeringen bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. Onder de VAR had de zzp’er geen recht op sociale zekerheid. Dit is voor u een verbetering.
Daarnaast ligt de aansprakelijkheid niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen belasting en premie verplichtingen. Onder de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Wordt het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

Nee. Veel zzp’ers weten immers op voorhand al dat zij niet in loondienst werken, zoals de stukadoor bij particulieren thuis of een fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. Als u niet zeker bent of en hoe u buiten dienstverband kunt werken, kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid geven aan u en uw opdrachtgever.

Waar vind ik de modelovereenkomsten?

U vindt de modelovereenkomsten op belastingdienst.nl/ozo.

Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?

In de overeenkomsten hebben wij de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarom mag u deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kunt u wel zelf aanpassen en u kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet door ons te laten beoordelen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

6 reacties op dit bericht

 1. Makkelijker kunnen ze het niet maken…..behalve voor de zzp’ers die de afgelopen jaren in het hoger- en middelbaar onderwijs bezig zijn geweest. Die worden vanaf nu gedwongen via een intermediair te gaan werken, in dienst te treden of iets anders te gaan zoeken. Voor onderwijs zijn er geen modelovereenkomsten.

  • Ik weet dat de AOC-Raad een modelovereenkomst aan het opstellen is en deze binnenkort voorlegt aan de belastingdienst. Mocht deze worden goedgekeurd dan is er ook een modelovereenkomst voor het MBO beschikbaar die denk ik ook voor het HBO gebruikt kan worden.

   • Ik wacht met smart op een overeenkomst want anders ga ik mijn klant (een mbo instelling) moeten teleurstellen. Gelukkig heb ik nog voldoende andere klanten, maar ik doe het liever niet.

    Ik heb meermaals contact opgenomen met de mbo raad en daar wordt gemeld dat men bezig is met zo’n overeenkomst. Maar tot op heden heb ik nog niets concreets vernomen.

    • Stef, onderwijs is een van de sectoren waar het over tussen de sector en de Belastingdienst nog erg moeizaam verloopt (voor wat betreft onderwijsgevende zelfstandigen).

     • Pas op! voor diegene die denken dat ik in de onderwijssector zit… niets is minder waar. Ik ben dan wel gediplomeerd docent maar ik ben in de eerste plaats illustrator, cartoonist en vormgever. ik heb tientallen klanten per jaar waarvoor ik allerlei ontwerpen maak. De school is een van die klanten, maar in plaats van ontwerpen maken geef ik les (max 16 uur per week) in het maken van ontwerpen.

      Doe ik hetzelfde werk als een docent in loondienst? Neen een docent in loondienst heeft een heel ander takenpakket. Lesgeven beslaat misschien 30% van dat pakket. Bij mij is dat het enige wat ik doe. Ik geef een lesje, ben weer weg en stuur de factuur. De inhoud van mijn lessen bepaal ik ook grotendeels zelf. Nog nooit heeft iemand daar wat over gezegd.

 2. @Stef: dank voor je aanvulling. Dit is een klassiek voorbeeld van een (mogelijk) totale andere kijk tussen de Belastingdienst en een zelfstandig professionals op precies dezelfde situatie. Jij denkt: ik ben ondernemer en gebruik mijn kennis hier op een andere manier. Zij denken: vast rooster, lesgeven (zoals ook anderen dat doen in loondienst) = loondienst. Hopelijk kijkt je opdrachtgever daar genuanceerder tegen aan en/of komt er toch een modelovereenkomst.