Monthly Archives: februari 2016

Zondag met Lubach over de zzp’er en verdwijnen VAR

Er zijn tijden geweest dat zzp’ers en hun belangenbehartigers smeekten om aandacht in het Haagse en in de mainstream media. Tegenwoordig besteden zelfs comedy-shows aandacht aan de ‘zzp-problematiek’ (als dat al een problematiek is). Zo ook Arjan Lubach.

De laatste Zondag met Lubach van dit seizoen had een flink item over de zzp’er. Of beter gezegd over het verdwijnen van de VAR (“efficiënt, overzichtelijk en superhandig”) en de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Die werd uitgelegd conform het motto “ingewikkelder kunnen we het niet maken”. De redactie van het programma toont zich overigens prima geinformeerd (al is het ondertekenen van een modelcontract niet nodig! Een bevestiging per mail met welke modelovereenkomst opdrachtgever en zzp overeenkomen te werken is voldoende!). Niet zo heel gek, Hilversum hangt aan elkaar van zzp’ers. En weer eens wat anders dan alle inhoudelijke artikelen uit ons ZiPdossier over de Wet DBA.

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags | 3s Reacties

Aandeel zzp’ers in Nederland op Europees gemiddelde

Het aantal zzp’ers ten opzichte van de totale beroepsbevolking ligt in Nederland zo ongeveer op de 17%. Dat is een fractie hoger dan het Europees gemiddelde. Het NRC zette in de krant van zaterdag de cijfers van Nederland in een rijtje met de andere leden van de Europese Unie.  Daarbij wel aangetekend dat het met name landen in Zuid- en Oost-Europa zijn die het gemiddelde om hoog trekken. Daar zijn er nog veel  zzp’ers in agrarische sector.

aandeel zzp totale beroepsbevolking europaNederland staat duidelijk bovenaan in de rijtje van ‘groeiers’ qua zzp’ers in de afgelopen 10 jaar. De grootste afname zien we in de landen in Zuid- en Oost-Europa. De groei zit, naast Nederland, bij voorbeeld ook in Luxemburg en in het Verenigd Koninkrijk, waar de iPro’s (independent professionals) een snel groeiende fenomeen zijn.

De groei in Nederland zit hem overigens niet in jongeren of lager opgeleiden, zoals je uit sommige berichtgeving zou kunnen opmaken, maar juist uit wat ouderen (gevolg van algehele vergrijzing) en hoger opgeleiden:

aantal zzp'ers naar opleidingsniveau

zzp'ers verdeel naar leeftijd 1996 2014

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags | 3s Reacties

Prof Rob Blomme: ‘veranderprojecten zijn een illusie’

Prof Rob Blomme (Nyenrode)
Prof Rob Blomme (Nyenrode)

‘Elke organisatie verandert continu’ zegt Rob Blomme, hoogleraar Organization Behavior aan Nyenrode. ‘Als managers zich dat realiseren, kunnen ze zoveel meer bereiken.’  Blomme bestudeert het gedrag van mensen binnen organisaties vanuit psychologisch, sociologisch en institutioneel perspectief.

Naar aanleiding van zijn bijdrage op congres Survival of the Fittest, over het aanpassingsvermogen van organisaties,  spraken wij met prof Blomme. We vroegen hem: hoe kun je mensen aansturen in verandertrajecten? En waarom hebben mensen van nature weerstand tegen verandering? ‘Dat hebben ze niet,’ antwoordt Blomme nuchter. ‘Het ligt veel genuanceerder. Natuurlijk roepen veranderingen reacties en emoties op, maar dat is niet hetzelfde als weerstand. Verandering is een proces, en als manager is het je taak om dat zo goed mogelijk te begeleiden.’

Natuurlijk roepen veranderingen reacties en emoties op, maar dat is niet hetzelfde als weerstand.

Change agents en change reciptients

Hij legt uit: ‘Je hebt change agents, de mensen die de verandering aansturen, en change recipients, die de verandering ondergaan. Wat change agents vaak vergeten is dat ze zelf dat hele proces al hebben doorlopen. Er is lang gesproken en nagedacht over de noodzaak van de verandering, het management heeft een plan gemaakt en is ervan overtuigd dat dit de beste oplossing is. Zij zijn er klaar voor. Vervolgens delen ze dat plan met de rest van de organisatie. Voor de change recipients begint het dan pas. Ieder mens heeft een wereldbeeld. Zodra er een drastische wijziging komt, is het nodig om dat vertrouwde beeld aan te passen. Natuurlijk gaat dat gepaard met emoties. Als change agent moet je je kunnen inleven in de change recipient en deze begeleiden in die aanpassing.’

Drie succesfactoren bij verandering

‘Er zijn ruwweg drie factoren die bijdragen aan de acceptatie van verandering,’ vertelt Rob Blomme.

De recipient moet het gevoel hebben dat hij iets in te brengen heeft, dat hij een stuk regie heeft over zijn eigen situatie.
Het is belangrijk om als manager aan te geven wat je medewerker zelf kan doen, en hem daarvoor steun en erkenning te geven.
Je moet elk individu laten merken dat hij onderdeel is van een gemeenschap, die gezamenlijk voor dezelfde uitdaging staat.
‘In de praktijk zie ik dat veel managers deze principes wel herkennen, maar zich afvragen hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. Mijn advies is om verandering niet alleen strategisch te bekijken, maar ook tactisch. Het is zaak om elk individu, met zijn eigen wereldbeeld en zijn eigen emoties, te betrekken bij de verandering. Dat betekent veel individuele gesprekken, ja. De zeepkist is niet genoeg. Daarbij moet je de medewerkers sociale steun bieden: begrip, dialoog, informatie. Het lastigste is echter: je moet ook naar jezelf durven kijken. Je emotionele intelligentie inzetten om te beseffen wat de verandering met mensen doet, en erop inspelen. Niet bang zijn. Daar is tijd en ruimte voor nodig, zowel bij de change agents als de change recipients. En die is er vaak niet.’

Het lastigste is: je moet ook naar jezelf durven kijken.

Verandering als continu proces

De professor kan het niet genoeg benadrukken: ‘De tijd die nodig is voor veranderingen wordt altijd onderschat. Meestal beginnen organisaties te laat met verandertrajecten, om vijf voor twaalf, als er drastische maatregelen nodig zijn. Dan blijkt het lastig om mensen betrokken te krijgen. Er al zo veel voor hen beslist, dat ze zich niet meer uitgedaagd voelen om nog te participeren in de veranderingen. Ik pleit voor een fundamenteel andere aanpak. Verandering zou geen project moeten zijn. Organisaties hebben continu te maken met ontwikkelingen. Als je die tijdig signaleert en erop reageert, voorkom je ingrijpende reorganisaties of veranderprojecten.’

Organisaties hebben continu te maken met ontwikkelingen. Als je die tijdig signaleert en erop reageert, voorkom je ingrijpende reorganisaties of veranderprojecten.

Van binnenuit

‘Dat is mogelijk als je iedereen in het bedrijf de tijd en ruimte geeft om ontwikkelingen te signaleren en met ideeën te komen, niet alleen de leiding. Tijdens de crisis zijn bedrijven echter geneigd geraakt om heel instrumenteel met hun werknemers om te gaan; zij worden vooral afgerekend op efficiency en er is weinig ruimte voor eigen inbreng. Maar daar zit nou juist de grootste kracht van je organisatie; in de initiatieven die van binnenuit komen. Bovendien is iedereen op deze manier bij de veranderingen betrokken. Dan ontstaat er werkelijke, duurzame organisatieontwikkeling.’

Tijdens de crisis zijn bedrijven echter geneigd geraakt om heel instrumenteel met hun werknemers om te gaan; zij worden vooral afgerekend op efficiency en er is weinig ruimte voor eigen inbreng.’

Vakmanschap

Het klinkt logisch. Managers die naar de lezingen van Rob Blomme gaan, raken ook geïnspireerd door dit idee. Toch is de praktijk weerbarstig. ‘Managers zijn namelijk mensen’, zegt Rob. ‘Mensen die keihard werken. En onder druk zie je een bekend psychologisch mechanisme in werking treden: de neiging om niet te beste, maar de makkelijkste oplossing te kiezen, die op de korte termijn voldoet. In de waan van de dag verliezen managers vaak het brede perspectief en grijpen terug op instrumentele aansturing en een top-down aanpak. Terwijl je, juist als de druk toeneemt, de ruimte moet bieden aan je medewerkers om met suggesties te komen, om mee te denken, mee te bouwen. Daarin toont zich het vakmanschap van de goede manager. Die kijkt niet alleen naar de managementinformatie op zijn bureau, maar begrijpt ook wat er gebeurt op menselijk vlak en gebruikt dat om de organisatie verder te ontwikkelen.’

Prof. dr. Robert Jan Blomme is Professor of Organization Behavior aan Nyenrode Business Universiteit en Director of the Center for Leadership and Management Development. 

(tekst: Paula Vos) 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags | Reacties uitgeschakeld voor Prof Rob Blomme: ‘veranderprojecten zijn een illusie’

Internet & bemiddeling interim professionals. Naïef, naïever, naïefst.

marc van heese
Marc van Heese

Het bemiddelen van interim professionals moest slimmer, makkelijker en goedloper kunnen. Met dat idee startte Marc van Heese in 2010 Interimpuls. Een online platform waar opdrachtgevers, interim managers en professionals elkaar kunnen vinden voor hun interim opdrachten zonder tussenkomst van een intermediair. 1 april stopt hij er mee. “Het was naïef om te denken dat opdrachtgevers een nieuwe manier van werving zouden omarmen.” Een open gesprek met een pionier op het terrein van online bemiddeling over de vraag wie nu het naïefst is. Opdrachtgevers, bemiddelaars of toch hijzelf.

Online bemiddeling: hoe simpel kan het zijn?

Een tool waarmee organisaties zelf op zoek kunnen gaan naar interimmers in plaats van daar dure bemiddelaars voor in te schakelen. Het lijkt zo simpel: je bouwt een goede database gevuld met kwalitatief goede interim managers en professionals en kiest een afgebakende doelgroep (zakelijke dienstverlening). “Een interim jobboard bouwen lijkt simpel, maar vergis je niet in hoeveel ontwerp- en testtijd geïnvesteerd is om het goed en klantvriendelijk te laten werken”, vertelt Van Heese.  “Een kleine tienduizend interimmers in je database krijgen, is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan.” Dat deel van het project is hem overigens wel gelukt.

Interimpuls kreeg hier op ZiPconomy ooit een vijf sterren beoordeling van de altijd kritische Mark Bassie. Maar dan nog klanten. Daar stokte het, vertelt Van Heese met nog een enigszins zichtbare frustratie. “Dat werden er uiteindelijk te weinig om een volwaardige business neer te kunnen zetten.”

interimpuls site

Veel gesprekken voerde hij met voor inhuur verantwoordelijke afdelingen. Met zijn tool konden zij immers het lijnmanagement een alternatief bieden voor dure bureaus. “Ik heb ervaren hoe behoudend deze afdelingen zijn. Ze hebben vaak mooie verhalen over veranderingen, maar zelf tonen ze zich weinig innovatief en zijn vooral risicomijdend. “Het blijft toch een stuk makkelijker om een bureau te vragen even drie CV’s op te sturen in plaats van zelf op zoek te gaan en je nek uit te steken. Dat ze daar wel 20-30% marge voor betalen over de gehele inhuurperiode, gaat aan ze  voorbij”.

Van Heese vindt organisaties vaak naïef als het gaat om kosten “Ze gaan ermee om zoals patiënten met een ziekenhuisrekening; de rekening is hoog maar niemand is nieuwsgierig naar de opbouw omdat ze het toch niet zelf betalen.”

“Een aantal organisaties die wel actief rechtstreeks interimmers wil benaderen zijn nu eigen databases aan het opbouwen. Ze gaan daarbij alleen wel voorbij aan het feit dat die interim managers echt niet van jouw zijn. Daarbij gaat de betere interimmer zich echt niet inschrijven bij tientallen verschillende organisaties. Daarbij versnippert kennis zich; veel functies worden steeds specialistischer. Vroeger zocht je misschien een ‘marketeer’, nu is het profiel dat gezocht wordt veel specifieker, bijvoorbeeld internetmarketeer SEA. “Al die specialisaties krijg je als organisatie volgens mij niet meer in een eigen database. LinkedIn biedt hier, met zijn hele brede opbouw, ook geen oplossing.”

Waar ging het mis?

Van Heese blijft in zijn platform geloven. Toch kreeg hij het zelf niet voor elkaar om het succesvol in de markt te zetten. Was het de crisis, te weinig salespower, te vroeg gelanceerd, te weinig geduld, een verkeerd verdienmodel (abonnementen voor opdrachtgevers), te weinig marketingbudget, een te beperkt netwerk bij de beslissers. “Het kan toch niet zo zijn dat bemiddelaars geld blijven verdienen voor een proces dat opdrachtgevers ook prima zelf kunnen doen, zeker voor de meer standaard-aanvragen. Bemiddelaars die denken dat dat zo door blijft gaat zijn tamelijk naïef”.

Hij steekt ook een hand in eigen boezem. “Ook ik ben zelf naïef geweest. De interim-managers die zich bij ons inschreven waren enthousiast over ons concept. Met hun én mijn enthousiasme en een steekhoudend verhaal dacht ik dat het concept zichzelf wel zou verkopen.“

Blijvend ondernemer

Van Heese is natuurlijk teleurgesteld dat het hem niet is gelukt. Hij hoopt dat Interimpuls onder een nieuwe eigenaar wordt voortgezet en is nog in gesprek met enkele overname kandidaten. “Volgens mij staat het idee nog als een huis, net als het systeem en de database. Het is mij alleen niet voldoende gelukt om de markt daarvan te overtuigen”.

Het ondernemerschap laat hij zeker niet los. Met AuditPeople startte hij in 2013 met 2 partners een ander, nieuw bedrijf. Een pure nichespeler op het gebied van internal audit dat expertise en capaciteit levert door W&S, traineeships, training én ook bemiddeling van audit specialisten. Zo heeft hij ook weer rechtstreeks contact met de businessmanagers. In een markt die hij bovendien wel heel goed kent. Hij combineert het zoeken van kandidaten met het zelf uitvoeren van opdrachten. “Ik ben ervan overtuigd dat er voor ons soort nichespelers, die echt waarde toevoegen en de meeste zzp-ers in het vakgebied persoonlijk kennen, wel behoefte blijft”.

Geplaatst in Professioneel inhuren | 2s Reacties

De Wet DBA en intermediairs. Over gatenkaas, leerschool en wake-up calls.

“Geen idee wat die Wet DBA inhoudt,” zegt een manager in de chemische industrie. “Ik weet wat een VAR is, maar daar houdt het wel op.” Hij is samen met zo’n 130 personen afgekomen op het Seminar Wet DBA dat detacheringsbedrijf De Staffing Groep voor zijn klanten en belangstellenden heeft georganiseerd. Want nu de Wet DBA door de Eerste Kamer is goedgekeurd zitten veel opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers met vragen.

Wat zijn de consequenties van deze verandering? Dat is de voornaamste vraag waar de bezoekers vandaag antwoord op hopen te krijgen. Het gros van hen zit aan de kant van de opdrachtgever. Sommige van hen zijn al behoorlijk goed geïnformeerd. Roy van der Velden van de InAxtion Uitzendgroep heeft zelfs al een modelovereenkomst geschreven. Die ligt nu ter goedkeuring bij de Belastingdienst.

Niels Dekker, Senior Tax Manager bij PwC is de eerste spreker van het seminar. Hij legt uit dat de fiscus met de Wet DBA de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeelt. Daarbij kijkt hij met name naar de factoren ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervangbaarheid’. Mag de opdrachtgever zich bemoeien met hoe het werk wordt uitgevoerd? Mag de opdrachtnemer niet zomaar het werk door een vervanger laten doen? Dan bestaat bij de fiscus al snel ‘het vermoeden van een dienstverband’.

IMG_0609Hoe opdrachtgever en opdrachtnemer met gezag en vervanging omgaan wordt vastgelegd in een door de belastingdienst goed te keuren modelovereenkomst. Als de Belastingdienst bij een controle op de werkvloer later concludeert dat er toch niet conform de modelovereenkomst gewerkt wordt, dan kan er sprake zijn van een dienstverband. Beide partijen kunnen dan rekenen op een naheffing. Daarbij geldt een terugwerkende kracht van vijf jaar. Dat kan dus behoorlijk oplopen.

De duur van de opdracht is ook een belangrijk addertje onder het gras.  In modelovereenkomsten staat namelijk: ‘Een overeenkomst mag niet langer duren dan gelet op de werkzaamheden gebruikelijk is’. De zaal schiet verbaasd in de lach en

Als opdrachtgever wil je de IT’er vaak zo lang en zo veel mogelijk bij je hebben. Maar wat mag er van de fiscus?

Dekker erkent dat je daar inderdaad werkelijk alle kanten mee op kunt. Want oké, een vervanging bij zwangerschapsverlof die tweeënhalf jaar duurt is opmerkelijk. Maar wat is gebruikelijk voor een complexe implementatieklus?

“Wij hebben freelance IT’ers die van opdracht naar opdracht gaan,” zegt een resourcemanager van een belangenorganisatie. “Als opdrachtgever wil je de IT’er vaak zo lang en zo veel mogelijk bij je hebben. Maar wat mag er van de fiscus? ‘Lang’ kan voor de Belastingdienst iets heel anders betekenen dan voor ons.” Het advies van PwC is in elk geval: maak je eigen overeenkomst en leg die voor aan de fiscus. Zo minimaliseer je de kans op verrassingen achteraf.

Wat is nu een echte zzp’er?

Voor organisaties die altijd heel professioneel zijn omgegaan met het opdrachtgeverschap zal het wel loslopen, verwacht Henk Wesselo. Hij is Directeur FNV Zelfstandigen en de tweede spreker op het seminar. Die organisaties weten al welke

Discussie wat nu wel en wat nu niet echte zzp’ers zijn heeft tien jaar stil gestaan

zzp’ers er binnen de organisaties actief zijn, wat ze doen en hebben al een overeenkomst van opdracht, waar een modelovereenkomst aan toegevoegd kan worden.

Door de VAR heeft de discussie wat nu wel en wat nu niet echte zzp’ers zijn en wat nu wel en wat nu niet een schijnconstructie is, tien jaar stil gestaan, vindt Wesselo.

IMG_0616
FNV directeur Henk Wesselo

Door het ontbreken van jurisprudentie, een gatenkaas van wetgeving en de vele inconsistenties tussen fiscaal en arbeidsrecht is de overheid volgens Wesselo al jaren vooral bezig met pleisters plakken. “En de beroemdste pleister in het land is de VAR,” stelt hij. Wesselo denkt dat met de Wet DBA gehoor wordt gegeven aan een bredere maatschappelijke discussie over het aanpakken van schijnzelfstandigheid.

De focus verschuift van het ondernemerschap (‘is deze zzp’er wel echt een ondernemer?’) naar de overeenkomt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (‘is dit niet eigenlijk gewoon een dienstverband?’).

Met name bezoekers die langdurig met dezelfde zzp’ers werken, zijn er niet gerust op. “Ik voorzie veel verschuiving en veel onrust,” zegt een dame met een vacaturesite voor freelance IT’ers. “Ik vrees dat er veel met mensen geschoven worden. En dat opdrachtgevers op zoek gaan naar alternatieve constructies om hun zzp’ers te kunnen houden.”

Tamara Pustjens van IT-bedrijf Share-On maakt zich niet zo’n zorgen. “Wij werken eigenlijk niet met vaste zzp’ers. We zullen vooral de lopende contracten moeten bekijken, maar volgens mij kunnen we dit wel aan.” Ook Van der Velden van InAxtion voorziet geen grote problemen. “Het is een kwestie van aanpassen en doorgaan. Bovendien is het een mooie kans om onze expertise te laten zien bij opdrachtgevers. Daarin kunnen we ons juist onderscheiden.”

Overgang van oud naar nieuw

IMG_0620
Pierre Spaninks

Zzp-expert en derde spreker Pierre Spaninks ziet het minder zonnig in. Dat wat deze wet beoogt – zzp’ers beschermen en schijnzelfstandigheid bestrijden – doet hij niet, stelt Spaninks. Wat hij wel doet is zorgen voor onduidelijkheid en angst voor risico’s bij opdrachtgevers én –nemers. Met als gevolg dat bedrijven terughoudend worden in het inhuren van zzp’ers en liever kiezen voor payrollers of uitzendkrachten. En dat de zzp’ers die wel worden ingehuurd op kantoor apart moeten zitten, niet bijgeschoold worden en niet bij het werkoverleg of mogen zijn. Uit angst voor de schijn van een gezagsverhouding.

Volgens Spaninks zouden we moeten focussen op de vraag wat zzp’ers nodig hebben om hun klanten te kunnen bedienen. Om van daaruit te kijken welke fiscale afspraken daarvoor nodig zijn.

“Het ontwerpen van een nieuw stelsel is het probleem niet,” zegt een aanwezige belastingambtenaar. “De kast ligt vol met goede stelsels. De moeilijkheid zit in de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Ik was destijds betrokken bij de vormgeving van de VAR. Toen liepen we tegen dezelfde problematiek aan als nu.”

Vrijwaring door intermediairs

Marc Nijhuis CFO van De Staffing Groep bespreekt de consequenties van de Wet DBA voor opdrachtgevers die gebruik maken van een intermediair. De Staffing Groep zal gebruik maken van een speciale modelovereenkomst voor een intermediair. Ook haar opdrachtgevers, die gebruik maken van de zzp’ers, hebben een verantwoordelijkheid om de zelfstandigheid van de opdrachtnemer te waarborgen. De Staffing Groep gaat met haar klanten daarover afspraken maken. Nijhuis wijst er verder op dat De Staffing Groep een zogenaamde NEN-certificering heeft. In combinatie met een disculpatieregeling en het gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst vrijwaart dat opdrachtgevers van

Voor sommige bezoekers klinkt dat als te mooi om waar te zijn. “Met name omdat de intermediair eigenlijk niet kan weten of de opdrachtbeschrijving in de modelovereenkomst wel overeenkomt met de daadwerkelijke werkzaamheden,” zegt een bedrijfsjurist van een semi-overheidsinstelling. “Als wij de ICT’er stiekem koffie laten zetten we krijgen controle, dan valt dat onder de NEN-garantie? Ik kan het me haast niet voorstellen.”

Van der Velden van InAxtion voorspelt dat er een paar bedrijven een flinke klap zullen krijgen. “De wetgeving is er te snel doorgedrukt. Het is een leerschool en het leergeld gaat betaald worden door een paar opdrachtgevers.”

Voor de manager in de chemische industrie is de problematiek in elk geval een stuk helderder geworden. “Helaas weet ik nog niet gedetailleerd wat de oplossing moet worden, maar het is in elk geval een goede wake-up call.”

(tekst: Elise Fikse) 

Actualiteiten rond de Wet DBA kunt u volgen en teruglezen in dit ZiP-dossier, met daarin onder andere een uitvoerige Whitepaper: 12 punten die elke zelfstandige, opdrachtgever en bemiddelaar moet weten over de Wet DBA. 

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Politiek | Tags | 7s Reacties

Belastingdienst publiceert factsheet Wet DBA. Eerste stap in communicatieoffensief.

belastingdienstNieuws en discussie over de het verdwijnen van de VAR en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is momenteel zelf niet uit de mainstream media te slaan. Een item in Nieuwsuur zondagavond maakt wel weer duidelijk dat de weerstand onder zelfstandigen voor een deel komt door misvattingen en gebrek aan informatie. Niet zo gek. De Belastingdienst loopt fors achter en heeft een flinke communicatie uitdaging om alle ruis die er in de markt zit weg te nemen.

Het publiceren van een factsheet op haar website is een eerste poging. In een vraag/antwoord-vorm die in ieder geval iets toegankelijker is dan andere onderdelen van de website over de Wet DBA. Her en der een foutje en ontbrekende links. Maar het begin is er.

De volledige pagina is hier te vinden.

Ik licht er een paar zaken uit. Punten waarover waarschijnlijk de meeste verwarring is. De quotes uit de factsheet staan in het cursief, de overige tekst zijn mijn opmerkingen.

 • Voor de duidelijkheid: partijen hoeven uiteraard geen gebruik te maken van een modelovereenkomst. Net als de VAR is deze niet verplicht.

Inderdaad. De Wet DBA is alleen voor gevallen waarin er twijfels zijn of er wel of geen dienstverband is. Feit is wel dat veel opdrachtgevers (net als bij de VAR) denken: beter safe than sorry, dus is de verwachting dat ze en masse zzp’ers via een modelovereenkomst zullen inhuren.

 • Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen?
  Nee. De modelovereenkomsten staan op de website. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u afspreekt volgens een bepaalde modelovereenkomst te werken, heeft u zekerheid. Welke overeenkomst u neemt, kiezen opdrachtgever en opdrachtnemer zelf.(…)
  . De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Dit is mogelijk het grootste misverstand onder zzp’ers. Namelijk dat je bij elke klus een nieuwe overeenkomst eerst moet laten goed keuren door door Belastingdienst. Dat is dus niet zo. Interessant zo te lezen dat ondertekening van de modelovereenkomst ook niet nodig is. Verwijzing naar een nummer is voldoende. Grootste zoekplaatje wordt alleen nog: welke gaan we gebruiken…

 • Voor de eventuele aanpassingen in de werkwijze van opdrachtgevers en opdrachtnemers geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017.

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016, maar er geldt een overgangsperiode van een jaar waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers die nieuwe situatie kunnen implementeren. De genoemde 1 januari is mijn inziens een fout. Dat moet 1 mei 2017 zijn.

 • Wordt het nu voor veel opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?
  Nee. De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet. Alles wat nu mag, mag straks ook. Alles wat straks niet kan, kan nu ook al niet. Het wordt met de modelovereenkomsten wel veel duidelijker wat wel en niet kan.

Dat dat maar duidelijk mag zijn.

 • Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?
  Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid.

Dit lijkt me onjuist of om zijn minst onvolledig. Wanneer er met een tussenpersoon gewerkt die ook de contractuele verplichting overneemt (en dat is meestal zo), dat krijgt de intermediair de rekening mocht er toch een dienstverband geconstateerd worden. Niet de opdrachtgever waar de zzp’er feitelijk zijn diensten verricht. Met de modelovereenkomst is het niet nodig om met tussenpersonen te werken, maar zekerheid (dat je geen naheffing krijgt) voor opdrachtgevers lijkt het me wel degelijk.

 • Wat moet een zzp’er nu concreet doen?
  Als overduidelijk is dat ze ondernemer zijn helemaal niets. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Klik dan hier voor een modelovereenkomst.

Dit blijft waarschijnlijk wat verwarrend. De ondernemerstoets is juist uit de modelovereenkomst gehaald. Het antwoord lijkt ook wat richting opdrachtgevers geformuleerd. Wat hier waarschijnlijk bedoeld wordt is dat wanneer een zzp’ers veel opdrachtgevers per jaar heeft en een korte opdracht voor een opdrachtgever doet, er geen modelovereenkomst nodig is.

 • De factsheet geeft ook nog eens aan dat wanneer er bij controle toch een dienstbetrekking wordt geconstateerd de ex-zzp’er (met terugwerkende kracht) recht heeft op sociale voorzieningen.

Actualiteiten rond de Wet DBA kunt u volgen en teruglezen in dit ZiP-dossier, met daarin onder andere een uitvoerige Whitepaper: 12 punten die elke zelfstandige, opdrachtgever en bemiddelaar moet weten over de Wet DBA. 

Geplaatst in ZP en Politiek | Tags , | 14s Reacties

Waarom onderhandelingsvaardigheden cruciaal zijn bij het opzetten van zakelijke partnerships

13681415_mIk werk liever alleen” vertelt mijn salesmaatje mij. “Dan kan ik tenminste zelf bepalen hoe ik werk en wat ik eraan overhoud.”

We bellen elkaar wekelijks om elkaar te motiveren salesacties te ondernemen en bespreken dan meteen van alles wat er zich zoal voordoet in ons bedrijf.

Mijn salesmaatje heeft slechte ervaringen met samenwerken met andere zelfstandigen. Zij bouwt websites en geeft daar ook trainingen in: Hoe bouw je je website in WordPress? Samen met een marketing expert ontwikkelde ze een training – waarbij de marketing dame de deelnemers leerde wat er inhoudelijk allemaal op de website moest komen – en mijn salesmaatje hoe je die website zelf kon bouwen in WordPress.

Leuk concept

Klinkt goed. Leuk concept. Samen wierven ze deelnemers en gaven de training. Maar het werd uiteindelijk een slechte ervaring. Waarom?

Nadat ze de training een keer samen hadden gegeven besloot de marketing dame dat zij het WordPress gedeelte van de training zelf wel kon geven – het materiaal had ze inmiddels in handen.

Dit komt heel veel voor bij zakelijke partnership: de ander gaat er met jouw ideeën – en werk – vandoor. Zo kost samenwerken veel tijd en energie, maar levert geen geld op. Alleen maar frustratie.

En dan wil je inderdaad liever alleen werken: geen gedoe, en je kunt alles zelf in de hand houden.

Samen kun je meer dan alleen

Toch is het doodzonde om geen samenwerking met andere ondernemers aan te gaan. Samen kun je vaak meer dan alleen. En het kan heel leuk zijn. Je kunt van elkaar leren en elkaars zwakke punten compenseren. Als het goed loopt, dan is het fijn om ook samen met een ander iets te ontwikkelen.

Bovendien krijg je de mogelijkheid om te groeien doordat je een grotere doelgroep kunt bedienen. En je kunt een compleet aanbod doen aan je klanten.

Waarom gaat het dan toch zo vaak mis in zakelijke partnerships?

Samenwerken tussen ondernemers gaat vaak mis, doordat de partners vooraf onvoldoende nadenken over de verschillende belangen die zij hebben. Ze stappen in een samenwerking, omdat ze het leuk vinden – met een vaag idee wat het gaat opleveren. Ze maken geen zakelijke afspraken, maar gaan ervan uit dat de ander blind te vertrouwen is en er net zo over denkt als zijzelf.

Veel samenwerkingen gaan niet mis door opzet van een van de partijen, maar doordat doelen, belangen e.d. helemaal niet worden uitgesproken. En dan liggen misverstanden en onbegrip op de loer.

Hoe zet je een zakelijk partnership dan wel op?

Beschouw het aangaan van een samenwerking als een onderhandeling. Bij een onderhandeling gaat het per slot van rekening om het maken van afspraken over tegenstrijdige belangen. Dat betekent:

 • Benader de samenwerking strategisch.
 • Denk goed na over de win-win. Hoe zorg je ervoor dat je er beiden profijt van hebt?
 • Maar kijk ook naar de risico’s. Wat kan er mis gaan?
 • Wees ook eens even wantrouwig. Vertrouwen moet de ander verdienen. (Jij natuurlijk ook.) Hoe kan je de beren op de weg tackelen?

Onderhandel vooraf over de manier waarop jullie gaan samenwerken en hoe je de samenwerking weer kan beëindigen. Dat geeft duidelijkheid en rust – en een kader waarop je elkaar kunt aanspreken.

Op naar mooie zakelijke samenwerkingsverbanden!

Hoe is dat voor jou? Werk jij liever alleen? Of werk jij graag met zakenpartners? Ik lees je ervaringen graag hieronder!

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor Waarom onderhandelingsvaardigheden cruciaal zijn bij het opzetten van zakelijke partnerships

Raakt de Wet DBA ook de markt voor interim managers?

7308223_sDe belangrijkste aanleiding voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is het tegen kunnen gaan van schijnzelfstandigheid en schrijnende toestanden aan de randen van de flexmarkt. Daar is, behalve een paar louche bemiddelaars en opdrachtgevers, niemand op tegen.

Een niet geringe angst is dat de Wet DBA effect zal hebben op de gehele markt voor zelfstandige professionals. Ondanks toezeggingen van Staatssecretaris Wiebes dat zelfstandigen aan de bovenkant van de markt niet geraakt zullen worden door de Wet DBA.

De wet moet nog van kracht worden, de markt reageert al wel. Gaat de Wet DBA de markt voor interim managers beïnvloeden? We vroegen het aan Hans Bos van AIM4 – een netwerkorganisatie met een kleine 400 aangesloten interim managers – en Arjen Jaarsma van DeRoo, die namens de Raad voor Interim Management (RIM) – de brancheorganisatie voor de Interim Management Bureaus – de Wet DBA volgt.

Tijdelijke onzekerheid?

Jaarsma merkt dat veel opdrachtgevers huiverig reageren op de nieuwe wet. “Men voelt zich onzeker en heeft soms de neiging om helemaal niet meer met zelfstandigen te willen werken of om die bij een tussenpartij onder te brengen. Dit met als risico dat de schakels langer gaan worden dan nu het geval is en zelfstandigen mogelijk minder per uur gaan ontvangen.”

Ook Bos ziet de onzekerheid toenemen, zowel bij opdrachtgevers als zelfstandigen. “Iedereen probeert zichzelf zo goed mogelijk in te dekken en er worden weer honderden nieuwe ‘papieren tijgers’ gecreëerd (modelovereenkomsten). Maar uiteindelijk blijft de fiscus, als die überhaupt al controleert,  toch naar de feitelijke situatie kijken, net als bij de VAR. Dus eigenlijk is het een beetje oude wijn in nieuwe zakken, met hier en daar wat accentverschuivingen. Het zal ongetwijfeld tot een tijdelijke (kleine) dip in de markt leiden, maar nadat het stof is neergedaald, zal alles gewoon weer z’n gangetje gaan.” Bos ziet een parallel met 2006 toen op aandringen van de politiek de VAR werd aangescherpt.  “Er ontstond flink wat onzekerheid in de markt, iedereen hield z’n adem in, maar in de praktijk veranderde er uiteindelijk eigenlijk niks.”

Wet DBA: schieten met hagel

Blij zijn Bos en Jaarsma niet met de Wet DBA. Jaarsma: “Deze nieuwe wet maakt de situatie onnodig complex en onduidelijk. Het lijkt erop dat de politiek bewust of onbewust de situatie voor senior interim professionals moeilijker maakt. Ook zijn er in de Volkskrant de afgelopen weken artikelen verschenen waarvan je je afvraagt hoe het kan dat feiten en onzin zo vermengd worden, maar het effect is dat werkgevers/ opdrachtgevers nerveus worden en zelfstandigen worden neergezet als profiteurs.”

Maar in de regel zijn senior interim professionals hardwerkende en gemotiveerde ondernemers die zelf zorgen voor hun eigen zekerheden en bewust geen beroep willen doen op collectieve regelingen.

We begrijpen dat schijnzelfstandigheid aangepakt moet worden, maar we zijn van mening dat in onze doelgroep dit probleem niet of nauwelijks speelt. Hooguit komt het voor dat sommigen wat langer voor één opdrachtgever werken. Overigens zijn we van mening dat de overheid zelf de belangrijkste veroorzaker is van de gesignaleerde problemen aan de onderkant van de markt. Het is een gevolg van de veelheid aan overheidsmaatregelen en het in Nederland enorm grote financiële werkgeversrisico bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Vooral voor kleine werkgevers is dit soms onoverkomelijk.”

Hans Bos vindt de wet- en regelgeving rond zzp’ers een rare gedoogconstructie. “Je kunt het een beetje vergelijken met het beleid rondom softdrugs. De overheid wil het eigenlijk niet, het is er toch en het gaat ook niet meer weg, dus dan ga je het maar proberen te ‘kanaliseren’ met wet- en regelgeving die soms op het kolderieke af is en leidt tot schrikbarende bureaucratie en onduidelijkheid en onzekerheid in de markt.

Het groeiend onbehagen binnen de politiek wordt veroorzaakt door het misbruik van de ZZP-constructie aan de onderkant van de markt. Maar in plaats van dat gericht aan te pakken, wordt er met grove hagel geschoten en een nieuwe gedoogconstructie opgetuigd met nog meer bureaucratie.”

Modelovereenkomsten  voor interim managers?

Wiebes heeft aangegeven dat de ‘bovenkant van de markt’ vaak ‘evident ondernemer’ is en dus zonder modelovereenkomst zou kunnen werken. Toch lijken zowel de RIM-bureaus als AIM4 met een modelovereenkomst te gaan werken. Mogelijk met een specifieke overeenkomst voor interim managers, het zogenaamde tussenkomstmodel.

Jaarsma: “Als RIM-bureaus hebben we gekeken naar de tot nu toe door de belastingdienst gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten, met name die voor het tussenkomstmodel. We onderzoeken of deze past als model voor de meest voorkomende interim opdrachten. Mogelijk dat we nog met de fiscus gaan afstemmen hierover. Vervolgens moeten we een goede aansluiting maken met de overeenkomsten die wij hebben met de opdrachtgevers.””

“Wij hebben bewust gewacht met actie ondernemen tot de wet er definitief door was. Scheelt een hoop tijd en gespeculeer… En zelfs nu blijken er nog veel onduidelijkheden te zijn”, reageert Bos. “Vanuit onze opdrachtgevers hebben we nog niet veel reacties of vragen gehad, dus de problematiek lijkt nog niet echt breed te leven. Binnenkort zitten we met onze advocaat om de tafel om alles door te nemen.  Als vertrekpunt gebruiken we de modelovereenkomst voor bemiddelaars zoals die nu via de belastingdienst beschikbaar is, maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk een eigen versie ter goedkeuring gaan voorleggen.”

“Omdat wij een netwerkorganisatie zijn en eigenlijk twee klanten hebben – onze opdrachtgevers én onze netwerkleden – streven wij ernaar om een uitgebalanceerde overeenkomst te ontwikkelen, die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle partijen. De meeste bureaus zullen ernaar streven risico’s zoveel mogelijk elders te leggen, maar wij zullen daar waarschijnlijk toch wat anders naar kijken en de juiste balans proberen te vinden.”

Actualiteiten rond de Wet DBA kunt u volgen en teruglezen in dit ZiP-dossier, met daarin onder andere een uitvoerige Whitepaper: 12 punten die elke zelfstandige, opdrachtgever en bemiddelaar moet weten over de Wet DBA. 

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags , | 4s Reacties

Wil de echte interim professional opstaan?

‘Interim management is een vak,’ aldus Tijmen Muijs, winnaar van de Interim Challenge 2016. ‘Dat is niet iets dat je tussen twee banen of na je pensioen nog even doet. Een echte interim professional krijgt energie van onverwachte wendingen en weet hoe hij veranderingen in gang zet.’ Een visie op interim management als kans voor verbetering.

Parachutespringen in formatie is een inspiratiebron voor Tijmen Muijs, die met zijn kalme voorkomen niet de indruk wekt een adrenalinejunkie te zijn. ‘Het is dan ook een hele beheerste sport,’ vertelt hij. ‘Je weet dat het goed komt, je hebt alles duizend keer geoefend en vele sprongen gemaakt. Je hebt routine en honderden uren ervaring. Juist daarom weet je ook dat er altijd iets kan gebeuren dat je niet verwacht. Daarin ligt een sterke parallel met interim management.’

Wat is de belangrijkste taak van een interim manager?

‘Als interim professional  kom je meestal ergens binnen waar de situatie al een tijdje op scherp staat. Ik heb inmiddels genoeg ervaring om snel te doorgronden wat er aan de hand is, tegelijkertijd ben ik altijd voorbereid op verrassingen. Geen situatie is immers hetzelfde. Het idee dat we vooral trouble shooters zijn die een verbandje aanleggen en dan weer vertrekken is onterecht en achterhaald. De belangrijkste professionele vaardigheid van een interim professional is dat je waarde toevoegt op de tijd en plaats dat het nodig is, met het langetermijnbelang van de organisatie als uitgangspunt.’

BLMC-260 BLMC-284 - foto Koos Groenewold

In welke situaties voegt een interim manager de meeste waarde toe?

‘Elke organisatie kent momenten van instabiliteit. De zittende leiding moet dan alle zeilen bijzetten om de organisatie draaiend te houden. Niet echt een positie om rustig naar structurele langetermijnoplossingen te kijken. Bovendien kan er sprake zijn van een bepaalde mate van bedrijfsblindheid; het is altijd moeilijk een situatie objectief te beoordelen als je er zelf middenin zit. Verstandige leiders schromen niet om dan deskundige hulp van buitenaf in te roepen en grijpen die gelegenheid juist aan om een sprong in de ontwikkeling te veroorzaken. Het is verstandig daarbij een interim professional in te schakelen die net een tandje zwaarder is dan je denkt nodig te hebben.’

Hoe krijg je als interim professional voldoende autoriteit?

‘De positie van een interim manager is schizofreen: je moet je in de organisatie bewegen als deel van het team, waarbij je draagvlak creëert bij zowel directie als medewerkers. Daarbij heb je gevoel nodig voor de cultuur en de politiek van het bedrijf. Tegelijkertijd wil je voldoende afstand bewaren om de situatie objectief te overzien en aan te sturen. De neutraliteit van de interim manager is een van zijn belangrijkste krachten. Het is belangrijk die te bewaken en optimaal te benutten. Ik zorg er altijd voor dat ik bij het begin van een project de directie meer lucht geef door ze zoveel mogelijk los te koppelen van de lijnorganisatie. Via een stuurgroep houdt de directie wel de sturing, maar op hoofdlijnen. Dit is soms wat onwennig maar betekent meestal een enorme bevrijding en ontspanning voor de directie waardoor die beter in staat wordt gesteld om op de langetermijndoelen te focussen. Als interim manager fungeer je daarbij als klankbord en coach, vaak als uitgesproken deel van de opdracht.’

Hoe ga je om met weerstand?

‘In elk verbetertraject onderscheid ik drie elementen: strategie, middelen en mensen. Die laatste is het meest kritisch. Je moet aanvoelen wat er leeft in de organisatie en dat zowel op individueel als groepsniveau adresseren. Ik kies er daarbij voor om me te concentreren op de positieve, maar kritische stakeholders; die ondersteun ik waardoor zij ook de andere mensen meekrijgen. Aan lange beschouwingen op het verleden doe ik niet: liever analyseer ik wat er nodig is om zaken structureel te verbeteren zodat we constructief aan de slag kunnen. Het project deel ik op in kleine stappen en we beginnen met de stappen die snel zichtbaar succes opleveren. Dat motiveert en krijgt mensen mee.‘

Wat maakt een goede interim manager?

‘Het is voor opdrachtgevers uitermate belangrijk om vooraf vast te stellen of ze met een echte interim professional te maken hebben. Dat is iets anders dan iemand die tussen twee managementbanen in ‘even een klus aanneemt’. Of een gepensioneerde die ‘toch nog wat wil doen’. Een echte interim professional benadert zijn werk als een vak. Hij heeft veel ervaring, een uitstekend netwerk en schoolt zichzelf permanent bij in zaken zoals verandermanagement en psychologie. Bovendien moet je er de persoon naar zijn. Je moet het leuk vinden steeds opnieuw je teen in het koude water te steken om te voelen hoe het ervoor staat. Je moet er lol in hebben om andere mensen verder te helpen – ook al weet je dat je in het begin weerstand zult tegenkomen.. En je moet het team waarmee je een band hebt opgebouwd, weer achter je te kunnen laten als alles op rolletjes loopt. Dat is soms best even slikken. Een echte interim manager neemt dan goed afscheid, en verheugt zich weer op een nieuwe klus.’

Tijmen Muijs is ruim 15 jaar interim professional. Hij won op 14 januari 2016 de Interim Challenge 2016. Hij werd daardoor onderdeel van de BLMC Interim Community, een groep van hooggekwalificeerde interim professionals met als specialisatie supply chain management. Een belangrijk onderdeel van deze community is continue training, scholing en intervisie. BLMC is een bureau voor recruitment, interim management en verbetertrajecten in de supply chain.

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , | 4s Reacties

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Nederland blijft achter met vragen.

47559969_sNu het stof in de senaat rondom de Wet DBA is opgetrokken, blijft Nederland achter met vragen. In de hele aanname van de wet zijn de consequenties van deze wet voor opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers veelal onbesproken gebleven. Staatssecretaris Wiebes gaf vorige week tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer aan dat er betere voorlichting komt en dat er momenteel te veel onduidelijkheid is over de nieuwe duidelijkheid.

Wat houdt de wet DBA nu exact in en wat betekent dit dan concreet? Brainnet ontwikkelde een speciale notitie die inzicht biedt in de consequenties van de wet.

Hoe zat het ook alweer? Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van het aantal schijnzelfstandigen. Onder een schijnzelfstandige wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd door de Belastingdienst. De komst van de Wet DBA moet de handhavingsmogelijkheden gaan verbeteren. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever. Tot zo ver een prima streven.

Werkt een zzp’er langer dan gebruikelijk is in de branche?

Maar… vanaf het allereerste begin is er veel onduidelijk over de inhoud van de Wet DBA. De grootste onduidelijkheid van de huidige wet heeft te maken met de duur van de opdracht. Het gaat om zzp’ers die langer voor een opdrachtgever werken dan gebruikelijk is in de branche. De grote vraag is echter: wat is gebruikelijk in de branche? Wat is te lang? Is een jaar lang? Twee jaar of vijf jaar? Stel een zzp’er gaat aan de slag als projectdirecteur voor een bouwonderneming. De projectdirecteur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de plaatsing en de opening van de brug.

Je zou kunnen zeggen dat het een project is met een duidelijke kop en staart. Het begintraject tot en met de opening neemt vijf jaar in beslag. Is dat te lang? Menig lobbygroep, belanghebbende klant en intermediair heeft over het onderwerp ‘langer dan gebruikelijk in de branche’ contact met zijn belastinginspecteur. Wat is gangbaar in de branche? Er is een voortdurende onduidelijkheid vanuit de Belastingdienst over de duur van een opdracht waarvoor een zzp’er mag worden ingezet zonder zijn zelfstandigheid te verliezen. Dit leidt tot veel onzekerheid en risico’s voor opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers.

Er staan fouten in de huidige modelovereenkomsten

Op zoek naar zekerheid, hebben velen zich gestort op de modelovereenkomsten die inmiddels beschikbaar zijn gesteld via de website van de Belastingdienst. Maar wat blijkt? Nog geen week na het aannemen van de wet blijken er al onduidelijkheden over de toepassing van de overeenkomsten. Dat blijkt ook uit een reactie van staatssecretaris Wiebes. Hij geeft toe dat er fouten staan in de modelcontracten die de Belastingdienst heeft gecontroleerd. De bewindsman heeft daarom naar eigen zeggen spijt van een eerdere toezegging, zo meldt Het Financiële Dagblad op dinsdag 9 februari 2016.

Wiebes had betrokken brancheorganisaties toestemming gegeven om modelcontracten te publiceren die alleen zijn getoetst op fiscaal relevante bepalingen. Maar in een aantal bepalingen zijn ook bepaalde vrijwaringen voor opdrachtgevers opgenomen die niet stroken met hun wettelijke aansprakelijkheid. Wiebes stelt dat de contracten moeten worden gecorrigeerd.

De Wet DBA ontrafeld

Opdrachtgevers, zzp’ers en intermediairs willen duidelijkheid en daar naar kunnen handelen. Brainnet heeft in die zoektocht de Wet DBA met arbeidsdeskundigen en juristen ontrafeld. Wat zijn nu de gevolgen vanuit de wet? Wat kunnen opdrachtgevers en zzp’ers doen om in de pas te lopen en claims van de Belastingdienst te voorkomen? Welke zekerheden zijn nog noodzakelijk vanuit de Belastingdienst? Alle bevindingen zijn gebundeld in een speciale notitie: ‘Wet deregulering arbeidsrelaties’. Deze notitie kan opgevraagd worden door opdrachtgevers, zzp’ers en belanghebbenden.

Tot slot

James Whitcomb Riley zei het volgende: When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.

Met ingang van 1 mei 2016 geldt de Wet DBA onverkort voor alle opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers. Kom in actie en zorg dat u Wet DBA-proof bent!

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet

Wilt u de notitie ontvangen?

Vult u dan onderstaand formulier in. Brainnet stuurt u dan de notitie ‘Wet deregulering arbeidsrelaties’ per e-mail toe.

[gravityform id=”21″ title=”true” description=”true”]

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Nederland blijft achter met vragen.