"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Externe inhuur: Sturen op kwaliteit in de praktijk.

Sturen op de kwaliteit van de inhuur van extern personeel. Hoe doe je dat in de praktijk? Stap van gebaande paden af.

Buiten-de-paden-260x260Sturen op de kwaliteit van de inhuur van extern personeel. Hoe doe je dat in de praktijk? Tijdens het Harvey Nash-seminar over dat thema gaven Jan Karel Sindorff (voorheen Ziggo, nu interim-manager bij ASML) en Maarten van Til en Kay Woesthuis (respectievelijk teammanager HR en strategisch inkoper bij TenneT) hun visie.

De rode draad van hun betoog luidde: stap buiten gebaande paden.

Laat het los, laat het gaan.

Jan Karel Sindorff vindt dat inkopers en recruiters de nieuwe realiteit van een veranderende arbeidsmarkt moeten omarmen. Organisaties en de arbeidsmarkt zijn dynamisch en voortdurend in beweging. Het heeft daarom geen zin om vast te houden aan oude routines. “Laat het los, laat het gaan”, zingt Sindorff het bijna uit.

Zowel inkopers als recruiters schieten volgens Sindorff bij de inhuur van flexibel personeel nog te snel in standaard reflex. Ze houden vast aan regels en procedures, zonder zich te realiseren dat het om mensen gaat. Ze kijken alleen naar de inhuur van mensen, zonder te verkennen welke andere manieren er zijn om flexibiliteit en capaciteit te organiseren.

Sindorff: “De hedendaagse staffingvraag luidt: welke competenties en kennis heb ik gedurende welke periode nodig om mijn afdelings- of bedrijfsdoelstellingen te halen? Het antwoord op die vraag geeft richting aan je verdere zoektocht. Het is dan ook geen zoektocht naar flex of vast, dat is niet meer relevant. We gaan op zoek naar kennis en/of kunde die we voor een bepaalde tijd aan onze organisatie willen binden.”

Om dat voor elkaar te krijgen moeten HR en inkoop elkaar weten te vinden. Ze moeten elkaars kennis verrijken om zo relevant te blijven en gezamenlijk waarde toevoegen aan de organisatie. Daar gaat het immers om.

Kwaliteit en aanbesteden                               

Hoe ze bij TenneT aankijken tegen de vraag ‘Inhuur: HR of inkoop?’ werd door de presentatie van TenneT op het seminar heel beeldend zichtbaar gemaakt. Zowel Maarten van Til (teammanager HR)  als Kay Woesthuis (strategisch inkoper) stonden op het podium met een duopresentatie. Maar HR is wel in de lead, verklapte Van Til.

Sturen op kwaliteit houdt voor TenneT bijvoorbeeld ook in dat een aanbesteding voor leveranciers van extern personeel zo wordt ingericht, dat de focus ligt op kwaliteit.  “Kwaliteit tegen een redelijke prijs. Dat is een van onze kernwaarden richting onze klanten. Het is wel zo logisch om leveranciers op basis van dezelfde waarden te selecteren.”

Van Til en Woesthuis lieten in hun presentatie zien hoe ze dit gezamenlijk hebben aangepakt. Om te beginnen speelde de prijs geen rol in de aanbesteding. Er werd simpelweg niet naar gevraagd. Dan krijg je vanzelf meer focus op onderscheid in kwaliteit. Zowel in de manier waarop leveranciers hun aanbod opstelden, als in de manier waarop de aanbiedingen beoordeeld worden.

TenneTstelde vooraf een brokerfee vast. Een scherp tarief, maar ook een tarief waarmee leveranciers uit de voeten kunnen. “We verwachten dat leveranciers namens ons investeren in de arbeidsmarkt, dan moet je ze die kans ook gunnen”, aldus Van Til. Wanneer opdrachten uitgezet worden geeft TenneT een bandbreedte van het tarief mee. De beoordeling van de kandidaten vindt daardoor alleen plaats op basis van kwaliteit.

Het zoeken naar kandidaten laat TenneT over aan bureaus. Bij het bedrijf werken tussen de 300 en 500 externe professionals. “Zo houden wij tijd over voor het managen van ingehuurde zelfstandigen.” Ook dat is een manier om te zorgen voor meer kwaliteit rond inhuur: focus op goed opdrachtgeverschap en op de effectiviteit van de inzet van externen.

inhuur-hr-of-inkoop coverIn het rapport Inhuur: HR of Inkoop? staan meer tips en aanbevelingen uit de praktijk. Het volledige rapport (20 paginas) is hier (gratis) te downloaden.  

Dit is de laatste aflevering van een reeks blogs naar aanleiding het seminar Externe inhuur: Sturen op kwaliteit van Harvey Nash. Eerdere blogs kunt u hier teruglezen. Slides van de presentaties staan hier

Harvey Nash is een gespecialiseerde dienstverlenende organisatie die klanten adviseert en ontzorgt op het gebied van detachering, contractmanagement, international executive search, werving & selectie en outsourcing & offshore. Harvey Nash is dé leverancier die, door continue innovatieve ontwikkelingen, dienstverlening aanbiedt die gericht is op ontzorging van de recruitmentprocessen van organisaties. Bekijk alle berichten van Harvey Nash