"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Goed Opdrachtgeverschap is een verplichting”

Mareille Dwars over haar visie en ervaringen m.b.t. Goed Opdrachtgeverschap. Eerste aflevering in serie interviews.

Goed Opdrachtgeverschap betekent het zorgen voor de juiste randvoorwaarden waardoor de samenwerking met een interim professionals optimaal wordt. Wat vinden ZiP’ers zelf van ‘Goed Opdrachtgeverschap’ en wat ervaren ze van bij hun opdrachtgevers?  ZiPconomy laat elke week een zelfstandig professional aan het woord over dit belangrijke thema.  Deze aflevering Mareille Dwars, sinds 2011 zelfstandig HR adviseur. 

Wat is volgens jou Goed Opdrachtgeverschap?

Mareille vindt Goed Opdrachtgeverschap gewoon een verplichting, net als goed werkgeverschap. “Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn werkgever en werknemer verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Dat geldt voor mij ook voor een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.”

Goed Opdrachtgeverschap ZiPconomy, 03-09 versie II (1)
Mareille Dwars bij een van haar opdrachtgevers.

Zelf wordt ze door haar opdrachtgevers altijd met alle egards behandeld. Dat komt volgens haar ook doordat zij meestal binnengehaald wordt om een HR-probleem op te lossen. De Opdrachtgever heeft er dan belang bij dat zij goed aan de slag kan. Mareille verwacht van haar opdrachtgevers vooral dat zij zorgen voor de basis: een goede werkplek en toegang tot noodzakelijke faciliteiten en systemen.

Als het nodig is kan ze rekenen op begrip van opdrachtgevers. Bijvoorbeeld toen ze een tijdje geleden vanwege persoonlijke omstandigheden een paar maanden weinig kon werken. Ook nu ze bezig is met het afronden van haar MBA-scriptie, begrijpen haar opdrachtgevers dat dit nu voor haar prioriteit heeft.

“Ik reageer binnen 24 uur op elke vraag”

 

Word je door opdrachtgevers anders behandeld dan de vaste medewerkers?

Volgens Mareille letten opdrachtgevers bij haar meer op resultaten dan bij vaste medewerkers. Dat vindt ze logisch. “Ik word binnengehaald voor een specifiek project waar resultaten gehaald moeten worden. Ook mijn kosten zijn veel zichtbaarder; van mij ontvangen ze maandelijks een factuur, terwijl de loonkosten van alle medewerkers onder één grote kostenpost vallen.” Opdrachtgevers hebben over het algemeen ook hogere verwachtingen van haar dan van vaste medewerkers. Mareille vindt dit geen probleem maar profileert zich juist als HR-expert aan wie je hoge eisen mag stellen.

Ook haar werktijden zijn ruimer dan die van de meeste vaste medewerkers; Mareille is voor haar opdrachtgevers dagelijks bereikbaar tussen 7.00 en 21.00 uur. Dit is overigens geen eis van haar opdrachtgevers, maar iets wat zij uit zichzelf aanbiedt omdat sommige opdrachtgevers vroeg beginnen of nog laat open zijn. “Binnen HR komen vaak vragen binnen die om een snelle reactie vragen. Ik reageer daarom binnen 24 uur op elke vraag.”

Wat vind je belangrijk bij de start van een nieuwe opdracht?

“Dat de opdrachtgever weet wat hij wil voordat hij een interimmer werft”. In de praktijk gebeurt dat soms niet. Ze heeft zelfs een keer meegemaakt dat ze geselecteerd was voor een klus, waarna het nog bijna een jaar duurde voordat de opdracht helder was. In die periode heeft zij meerdere keren haar offerte moeten aanpassen.

Het komt ook voor dat opdrachtgevers geen heldere opdracht geven en alleen vragen om het HR-beleid op te zetten. “Natuurlijk kan ik een HR-beleid schrijven. Maar om te zorgen dat het ook geïmplementeerd kan worden, heb ik informatie nodig over de organisatie en moeten bepaalde strategische keuzes gemaakt zijn. Als dat nog niet gebeurd is, kan ik nog niet aan de slag.”

Hoe kan een Goed Opdrachtgever zorgen dat jij je werk goed kan doen?

“Externen worden door de vaste medewerkers soms gezien als bedreiging, terwijl het voor mijn werk als HR-adviseur juist belangrijk is dat medewerkers me vertrouwen.” Een goede introductie door de opdrachtgever, waarbij aan medewerkers verteld wordt wat zij in de organisatie komt doen en wat medewerkers aan haar hebben, draagt daar volgens haar aan bij.

Daarna vindt ze vrij makkelijk zelfstandig haar weg in een organisatie. “Mijn opdrachtgevers zijn vaak druk en laten mij over het algemeen mijn eigen gang gaan.” Dat vindt ze prettig en haar opdrachtgevers ook. Ze herinnert zich een opdracht waarbij de opdrachtgever een groot project te lang voor zich uit had geschoven, waardoor Mareille het uiteindelijk in zeer korte tijd moest oplossen. “Toen de urgentie eenmaal gevoeld werd, vroeg de opdrachtgever me om de haverklap naar de voortgang. Dat kostte me juist meer tijd.” Ze heeft het project succesvol afgerond.

“Ook als een opdrachtgever niet op tijd betaalt, ben ik een goede ambassadeur”

 

Hoe merk je dat opdrachtgevers je waarderen?

Mareille’s opdrachtgevers laten duidelijk merken dat ze haar waarderen. Dit gebeurt met woorden, maar ze krijgt ook regelmatig cadeaus. Leuk detail is dat dit vaak gebeurt in de vorm van producten en diensten van het bedrijf. Zo mag ze bijvoorbeeld bij één van haar opdrachtgevers, een sportorganisatie, gratis sporten.

Ze merkt ook dat opdrachtgevers tevreden zijn doordat ze na afloop van een opdracht allemaal klant blijven door middel van haar zogenoemde HR-strippenkaart. Dit is een product waarbij een organisatie een aantal uren HR-advies inkoopt, dat flexibel en naar behoefte ingezet kan worden.

En hoe laat jij jouw waardering zien?

Mareille biedt haar klanten als service een op de opdrachtgever toegespitste nieuwsbrief waarin ze schetst welke implicaties nieuwe HR-wetgeving heeft voor hun bedrijf. Dit geeft hun belangrijke inzichten en levert Mareille soms nieuwe opdrachten op. Mareille zet zich naar eigen zeggen voor al haar opdrachtgevers voor de volle honderd procent in. “Natuurlijk ben ik blijer met een opdrachtgever die op tijd betaalt, maar ook als dat niet gebeurt ben ik een goede ambassadeur”.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie