"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP Samenwerking 3.0: Professionals in Flex. Collectief merk plus individueel ondernemerschap.

Zelfstandige professionals zoeken steeds meer de onderlinge samenwerking op. Paul van der Heijden bezoekt succesformules. Dit keer de adviseurs van `Professionals in Flex´.

piflogoIn de serie ‘ZZP Samenwerking 3.0’ gaat Paul van der Heijden op zoek naar ZZP’ers die samen ondernemen en geloven in de meerwaarde van bundeling van kennis, netwerk en ondernemerschap. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat zijn de valkuilen? En de succesfactoren? In dit artikel een verslag van zijn gesprek met Professionals in Flex.

Professionals in Flex (PIF) is een adviesorganisatie binnen de flexbranche. Naast advies wordt ook coaching, training en interim management gedaan. In principe is alle kennis en kunde in huis om een complete uitzendorganisatie in te richten en te runnen. Met een unieke propositie, want een visie op de markt heeft PIF ook.

Ik maak in een Toekan locatie kennis met Bart Verlegh en Patrick Hustinx. Bart is als associate met een marketing achtergrond verbonden aan PIF. Patrick is oprichter en heeft een partner rol. Er volgt een interessant en open gesprek. Waarbij al snel de ervaringen en visie op de flexbranche worden uitgedeeld. Maar het gaat vooral over de eigen samenwerkingsvorm van de professionals van PIF.

Kansen in flex

Patrick heeft een grote knowhow van de flexbranche. Gedurende zijn tijd bij de ABU als hoofd sociaal economische zaken ziet hij de vragen waar de aangesloten uitzendbureaus mee worstelen. Daarmee is het idee voor PIF geboren. Een adviesorganisatie met een duidelijke visie op de flexmarkt. Vormgegeven met zelfstandige professionals die ieder hun eigen expertise en trackrecord in de flexbranche hebben.

Fair play & transparantie

De aangesloten professionals hebben eigen, gegarandeerde kennisgebieden. Door complementair aan het netwerk te zijn wordt er onderling niet geconcurreerd en worden opdrachten transparant verdeeld. Onder het mom van delen is vermenigvuldigen wordt kennis en knowhow met elkaar gedeeld. Hoe werkt dat financieel? Er is een vaste bijdrage voor het gezamenlijke merk en gedeelde faciliteiten. Daarnaast worden onderlinge leads afgerekend.

Zoeken naar een structuur

Sinds de oprichting van PIF is er met vallen en opstaan gezocht naar de ideale samenwerkingsvorm. Die lijkt nu gevonden met een partnerstructuur met eigen domeinen. Iedere partner heeft zijn eigen toko welke volledig onder PIF vlag opereert. De partner is aanspreekpunt voor zijn specifieke kennisgebied. Binnen dit kennisgebied werkt de partner samen met aangesloten associates die een aanvullende propositie hebben binnen dit kennisgebied. In totaal heeft PIF momenteel zo’n tien aangesloten associates. Daarnaast onderhoudt de partner contacten met een netwerk van 80 aangesloten freelancers. Deze vormen de flexibele schil van PIF en vullen eventuele specifieke kennishiaten. De associates zijn voor alle flexopdrachten exclusief verbonden aan PIF.

Voordelen krachtenbundeling

Zoals bij de meeste samenwerkingsverbanden zit de kracht vooral in het collectieve merk en uitstraling. Zo is PIF in staat om een masterclass voor de NBBU te doen. Is er in het verleden een aansprekend congres in samenwerking met Flexmarkt georganiseerd. Daarnaast wordt de eigen propositie van een aangesloten professional flink versterkt. Praktisch gezien krijgt men toegang tot een netwerk van belangrijke stakeholders, wordt er actief gepubliceerd binnen de branche en wordt het gezamenlijke kennisniveau op peil gehouden. Daarnaast kunnen klantvragen vanuit meerdere perspectieven bekeken worden, met een multidisciplinair advies tot gevolg Een collectief CRM pakket is in de maak en er worden steeds meer backoffice-achtige zaken gedeeld.

Geleerde lessen

De afgelopen jaren is er leergeld betaald bij het samenstellen van de pool van professionals. Een klinkende naam in de flexmarkt staat niet altijd garant voor ondernemerschap. En dat laatste is een vereiste om van ‘netwerkclub’ naar volwaardig bureau te kunnen groeien. Mensen die niet alleen komen halen maar ook brengen. Er wordt meer gewerkt aan- en zelfs gecoacht op salesgerichtheid. Ook het volledige commitment wat nodig is om samen te kunnen ondernemen was niet altijd vanzelfsprekend. In ruil daarvoor wordt tegenwoordig meer exclusiviteit geboden. Het fiscaal-juridische spanningsveld van samenwerkende ZZP’ers wordt daarnaast onderkend.

Conclusie & ambitie

Patrick en Bart zijn twee ondernemers pur sang, die dagelijks kansen zien in hun branche. Patrick stelt dan ook: ‘Je moet iedere twee jaar je businessmodel vernieuwen om niet gepasseerd te worden’. PIF moet het A-merk binnen de branche blijven en een autoriteit op flexgebied. Daarnaast zien de heren mogelijkheden om hun samenwerkingsmodel te kopiëren naar andere branches. Men staat dan ook open voor contact met netwerken van freelancers die een volgende stap willen zetten in hun samenwerking.

Voor meer informatie over Professionals in Flex, zie www.professionalsinflex.nl .

Kent of bent u een voorbeeld van ZZP Samenwerking die verder gaat dan alleen een netwerkclub? Bent u bereid uw ervaringen te delen? Stuur dan een mail naar paul at linkedfreelancers.nl

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger