"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Coalitie zal vizier moeten bijstellen bij fiscale plannen ZZP’ers

Belasting-rekenmachineBinnen de coalitie gaan stemmen op om paal en perk te stellen aan de fiscale voordelen voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Dat blijkt uit een artikel in het Financieel Dagblad.

“Werkgevers zouden momenteel te veel worden verleid om werknemers te ontslaan en ze vervolgens als zzp’er in dienst te nemen. Dit zou werkgevers al gauw 30% loonkosten schelen. Ook voor werknemers met een inkomen van zo’n €20.000 per jaar kan een overstap naar een zzp-bestaan gunstig zijn. Als zij ­zzp’er worden, hoeven ze duizenden euro’s minder belasting af te dragen. Vaak komen ze vervolgens in aanmerking voor toeslagen voor huur of zorg. Een werknemer die € 20.000 verdient, zou er als zzp’er bijna € 7.000 op vooruit gaan, zo blijkt uit berekeningen van het Financieel Dagblad.

Het forse verschil wil het kabinet voor een deel corrigeren door lasten voor zzp’ers te verzwaren. Deze zomer is overwogen de € 0,5 miljard aan extra belasting voor de ongeveer 800.000 zelfstandigen zonder personeel naar voren te halen en daarmee het begrotingstekort over 2014 terug te dringen. Naar verluidt was dat echter te ingewikkeld en zijn er alternatieven gevonden. Voor 2015 staat de extra belasting wel op stapel. En volgens ingewijden wil de coalitie nog een stap verder gaan door ook voordelen voor werkgevers aan te pakken. Werkgevers besparen ook aanzienlijk op secundaire arbeidsvoorwaarden als hun werknemers verder gaan als zzp’er. En het levert flexibiliteit op: bij overtolligheid hoeven werkgevers geen ontslagpremies meer te betalen.”

Plannen al langer bekend

PZO is verbaasd over de berichtgeving in het Financieel Dagblad. De nieuwe plannen van de Commissie van Dijkhuizen zijn in juni reeds gepresenteerd. PZO heeft toen al in een reactie aangegeven geen voorstander te zijn van de invoering van een winstbox: invoering zal de positie van zelfstandige ondernemers verslechteren zowel direct (minder besteedbaar inkomen/vermindering werkkapitaal) alsook op termijn aantasten (pensioen/sparen/vangnet). De Commissie van Dijkhuizen presenteert verder maatregelen die ondernemers uit zouden moeten dagen om te groeien en te vernieuwen. Inbreuk maken op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, staat echter haaks op het standpunt om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren.

Opnieuw geeft men nu aan de rekening van het begrotingstekort neer te willen leggen bij zelfstandige ondernemers. Dit vanwege het feit dat men onterecht teveel geleid zou worden door de voordelen die het zelfstandig ondernemerschap zou bieden. Men gaat hier echter geheel voorbij aan de bewust economisch zelfstandige ondernemers. Ondernemers die doelbewust voor het ondernemerschap hebben gekozen met alle risico’s van dien. Zich niet laten dwingen door een ex-werkgever of een opdrachtgever, zelf verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en in hun eigen arbeidsongeschiktheid en pensioen voorzien en investeringen doen ten behoeve van hun onderneming. Ook als het even minder gaat, zijn het bij uitstek deze ondernemers die doorpakken en in een eigen inkomen blijven voorzien. Allerminst zijn het belastingprofiteurs en juist deze groep ondernemers zou verder gestimuleerd mogen worden nu het bij uitstek zelfstandige ondernemers zijn die de economie uit het slop kunnen trekken.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

Eén reactie op dit bericht