"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De gevolgen van Rutte II voor de zelfstandige professional

De formatie heeft zijn eindstation bereikt! Maandagmiddag om 16.00 uur is het regeerakkoord van Rutte II gepresenteerd. Een akkoord dat op iedere Nederlander zijn uitwerking zal hebben. Het nieuwe kabinet heeft de zware taak op zich genomen fikse bezuinigingen door te voeren. Daarbij komen niet alleen onderwerpen als de zorg en de hypotheekrenteaftrek aan de orde, maar zullen ook ondernemers de rekening gepresenteerd krijgen op het gebied van de ondernemersfaciliteiten.

In een eerste reactie hebben belangenorganisaties dan ook gematigd positief gereageerd op het akkoord. Zo ook Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). PZO is natuurlijk blij dat er snel een regeerakkoord op tafel is komen te liggen. Dat is belangrijk voor Nederland. Echter plaatst PZO de nodige kanttekeningen bij de gepresenteerde plannen voor zzp’ers.

ZZP’ers nauwelijks genoemd

Opvallend is allereerst dat de zzp’er niet tot nauwelijks wordt genoemd in het akkoord en de berekeningen van het CPB. Dit terwijl het CPB zich eerder kritisch heeft uitgesproken over de ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek. PZO heeft toentertijd haar bezorgdheid uitgesproken, omdat voor veel zzp’ers de zelfstandigenaftrek van groot belang is voor hun ondernemerschap en afschaffing een grote groep echte zzp’ers onterecht zou straffen. Vervolgens heeft de commissie Van Dijkhuizen in haar rapport plannen gepresenteerd om de ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek, aan te pakken. Ook hier heeft PZO met verbazing op gereageerd.

Rutte en Samsom lijken nauwelijks gehoor te willen geven aan de geluiden van de ZZP organisaties. De uitgangspunten uit de partijprogramma’s lijken niet te worden omgezet in actie, dit terwijl PvdA leider Samsom de zzp’er de held van de 21e eeuw noemde en het juist de zzp’ers zouden zijn die de economie de nodige veerkracht zouden kunnen bieden. In tegenstelling tot deze en andere uitspraken lijkt de angst van PZO werkelijkheid te worden.

Zorgpremie plannen raakt ZZP’ers dubbel

De stelselwijziging rond de zorgpremies veroorzaakt veel commotie. Hij raakt de zzp’ers op twee manieren. Allereerst door de nieuwe inkomensafhankelijke premie vanaf een inkomen op het minimumloon tot ongeveer 70.000 euro. Met name zzp’ers met een (hoger) midden inkomen zullen hierdoor worden geraakt. Daarnaast zijn er plannen om het verlaagde percentage (5%) voor de al bestaande inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet aan te passen. Die zou gelijk worden getrokken met de inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemers (7,1%). In tegenstelling tot de werknemer, moet de zzp’er dit geheel uit eigen zak betalen.

Nieuwe belastingbox, inkomenseffecten onduidelijk

Zoals de plannen er nu voor liggen, zal de winstbox worden geïntroduceerd. Dit zal betekenen dat ondernemers die nu onder de inkomstenbelasting vallen straks in een nieuwe belastingbox belast worden met één tarief van 28%. Diverse ondernemersfaciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek, en het urencriterium zullen gaan verdwijnen. Over laatstgenoemde is PZO blij verrast. Het afschaffen van de ondernemersfaciliteiten zal daarentegen zzp’ers niet onaangetast achter laten en zou ertoe kunnen leiden dat zzp’ers gedwongen worden het ondernemerschap achter zich te laten. Dit terwijl er veel werkloosheid heerst en het juist ondernemers zijn die de economie uit het slop kunnen trekken. Een goede compenserende maatregel hiervoor moet nog gevonden worden en PZO zal dan ook in gesprek gaan met de politiek.

PZO heeft meerdere malen aangegeven dat men de ondernemersfaciliteiten veel meer in onderlinge samenhang moet bekijken en dat daarnaast rekening dient te worden gehouden met het feit dat de zzp’er voor eigen rekening en risico opereert, niet de bescherming geniet die de werknemer verkrijgt via zijn werkgever en dat de sociale voorzieningen nog steeds niet toegankelijk zijn voor zzp’ers.

PZO pleit daarom voor betere en duidelijkere CPB berekeningen over de verwachte inkomenseffecten voor zzp’ers. Daarnaast zou men voor eens en voor altijd goed onderscheid moeten gaan maken tussen de echte zelfstandige ondernemer en de groep schijnzelfstandigen. Pas wanneer de overheid dit scherp in het vizier heeft, kunnen de juiste acties worden gepresenteerd. PZO zal alles in werking stellen om het nieuwe kabinet hierin te adviseren en vraagt alle ZZP organisaties de krachten te bundelen om, ten aanzien van de belangen van zzp’ers, één spreekbuis te creëren richting de politiek!

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO