"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zzp’ers de knuffelbeer van de politiek!

De zomerstop is achter de rug, de partijen hebben hun partijprogramma gepubliceerd en de eerste debatten hebben reeds plaatsgevonden. In het heetst van de strijd wordt alles in werking gezet om ook de zzp’er over te halen om op 12 september een weloverwogen stem uit te brengen.

De politiek is eindelijk wakker geworden, mede dankzij de inzet van PZO zijn zzp’ers in de partijprogramma’s eindelijk significant op de agenda gezet. Opvallend is dat waar voorheen niet of nauwelijks aandacht werd besteed aan de zelfstandig ondernemer, het ondernemerschap en ook de zzp’er eindelijk serieus worden genomen. Onderwerpen waar PZO zich al jaren druk om maakt, zoals het aanpakken van de schijnzelfstandigheid, het bevorderen van kredietverstrekking aan ondernemers alsmede het toegankelijker maken van aanbestedingen voor kleine ondernemers passeren de revue en komen terug in de partijprogramma’s van de zichzelf respecterende partijen.

Ook zijn zo goed als alle partijen van mening dat de sociale voorzieningen voor zzp’ers toegankelijker moeten worden. Producten en diensten moeten beter aansluiten op de wensen van zzp’ers en ook zzp’ers moeten de mogelijkheid krijgen een goed pensioen op te kunnen bouwen met alle fiscale voordelen van dien. Het hoe en wat is bij de partijen echter nogal verschillend. PZO pleit voor een toegankelijk pensioenstelsel voor alle werkenden zodat ook zzp’er, net als werknemers in de 2e pijler, van de nodige schaalvoordelen kunnen genieten alsmede voor betere en toegankelijke verzekeringsproducten voor zzp’ers zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Geen verplichte voorzieningen voor ZZP´ers

PZO is beslist geen voorstander van het verplicht stellen van het afsluiten van dergelijke faciliteiten, immers hebben zzp’ers vrijwillig gekozen voor het ondernemerschap met alle risico’s van dien en daarom zou ook vrijwilligheid het uitgangspunt moeten blijven ten aanzien van dit soort onderwerpen! Maar de keuze ligt uiteraard bij u als zzp ‘er. Wenst u verplichtstelling van pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering of liever betere en toegankelijkere producten die aansluiten op uw concrete wensen als zelfstandig ondernemer op basis van vrijwilligheid?

Sommige partijen noemen de zzp’er tegenwoordig de held van de 21e eeuw. Dit is mooi en hier staat PZO natuurlijk achter. Maar nu is tijd om de uitgesproken woorden van de politiek te verruilen voor daden; dus eindelijk een pensioenstelsel dat toegankelijk is voor zzp’ers met alle schaalvoordelen van dien, eindelijk verzekeringsproducten die aansluiten op de wensen van zzp’ers en eindelijk aanbestedingen die ook openstaan voor kleine ondernemers zonder aanvullende hoge omzet eisen.

Het is aan u om op 12 september een weloverwogen keuze te maken. Wilt u aanvullende informatie luister dan op 4 september om 19.00 uur naar het Carré Debat. Onderwerpen als de zorg, het pensioen, de AOW en de economische crisis zullen door mij, Hans Biesheuvel van MKB Nederland, de CEO van Philips Hans de Jong en de voorzitter van de nieuwe Vakbeweging Ton Heerts uitvoerig onder de loep worden genomen. Uiteraard kunt u ook de PZO Programmavergelijker downloaden via onze website (www.pzo-zzp.nl). U krijgt dan in één oogopslag te zien wat de partijen voor u als zzp’er op het programma hebben staan.

Zorg dat u een goede keuze maakt zodat bij de nieuwe regering ook na de verkiezingen uw zzp-belang op het netvlies blijft staat.

Esther Raats-Coster, Voorzitter PZO

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

Eén reactie op dit bericht