"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe flexibiliseert de kenniseconomie? ZiPconomy start scriptieprijs.

Hoe verandert de manier waarop we werken? Zijn hoogopgeleide kenniswerkers in 2025 nog wel in dienst van organisaties? Of is dan iedereen zelfstandig? Om een antwoord te vinden op zulke vragen, beloont ZiPconomy de beste masterscriptie over de flexibilisering van de kenniseconomie met een bedrag van 2.500 euro. De eerste inzendingen zijn binnen. Aanmelden kan tot 15 september.

Kenniseconomie verandert arbeidsmarkt en organisaties

Flexibilisering is de voornaamste trend op de snel veranderende Nederlandse en Vlaamse arbeidsmarkt voor kenniswerkers. Arbeidsrelaties worden losser en korter. Het aantal zelfstandigen groeit fors. Dat schept nieuwe verhoudingen voor organisaties en creëert nieuwe werkvormen. Met kansen, maar ook met schaduwzijden.

Om jongeren meer te betrekken bij deze discussies én om goed onderzoek te stimuleren heeft ZiPconomy het initiatief genomen om jaarlijkse een prijs uit te reiken voor de beste masterscriptie.

Ook Marien Kwant van hoofdsponsor AIM4 ziet het belang van onderzoek. “Als innovatieve netwerkorganisatie van zelfstandige interim professionals bewegen we continu mee met de markt. We merken daarbij dat het aantal zelfstandigen verder groeit en dat ze steeds jonger worden. Er komt een nieuwe generatie aan met een andere kijk op werk. En met andere behoeften. Dat vraagt wat van organisaties. Het is belangrijk dat daar goed onderzoek naar gedaan wordt. Vandaar onze keuze om deze bijzondere scriptieprijs als hoofdsponsor te ondersteunen”.

De ZiPconomy scriptieprijs wordt verder ondersteunt door die sponsors en partners Studentennet, Managementboek.nl en het blad Managementeam. Via de site van ZiPconomy en de sponsors zullen de resultaten van de beste onderzoeken bekend worden onder een grotere publiek. Direct na de zomer zullen de eerste blogs verschijnen.

Inschrijven kan tot 15 september
De scriptieprijs staat open voor Masterstudenten aan alle Nederlandse en Vlaamse faculteiten die hun scripties hebben afgerond in de periode van 1 januari 2011 tot 1 september 2012. Aanmeldingen dienen binnen te zijn op 15 september. Onderwerpen kunnen thema’s zijn als flexibilisering van arbeid, organisaties en de veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe organisatie- of werkvormen, over flexwerkers, ZZP’ers, beleidsvorming en wetgeving op dit terrein, de uitzend- of bemiddelingssector, de rol van internet of social media.

Op woensdagmiddag 21 november zullen drie genomineerden hun onderzoek presenteren tijdens een feestelijke bijeenkomst in het SER-gebouw en zullen zij vragen uit de zaal en van de jury beantwoorden. Op basis hiervan kiest de jury de winnaar. De beste scriptie wordt beloond met een bedrag van € 2.500,-. De twee andere genomineerden ontvangen elk € 500,-. Daarnaast is er een publieksprijs (een boekenpakket) voor de beste presentatie. De prijs zal worden uitgereikt door SER-voorzitter Wiebe Draijer.

Zie voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden: https://www.zipconomy.nl/over/scriptieprijs/

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts