"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZZP markt is toe aan innovatieve arbeidsverhoudingen

Goede arbeidsverhoudingen tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zijn essentieel voor de concurrentiekracht van Nederland. Dat vergt vernieuwing in die samenwerking en aanpassing van wet- en regelgeving. En een vrijplaats om ideeën uit te wisselen zonder vast te houden aan oude structuren en belangen.

Mobiliteit tussen werknemerschap en ondernemerschap van toenemend belang

Sociale vernieuwing staat voor mij gelijk met innovatieve arbeidsverhoudingen die horen bij de kenniseconomie. Dan moet je dus denken aan arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid die de juiste balans vormen tussen de belangen van opdrachtgevers en die van de zelfstandige professionals die die opdrachten uitvoeren. Naar mate we daar beter in slagen, krijg je vanzelf meer innovatie, een gezond ondernemersklimaat en een goede persoonlijke ontwikkeling. Zo’n situatie tref je niet overal aan; er zijn grote verschillen tussen bedrijfstakken en soms zelfs daarbinnen.

Wat we weten is dat bij economische tegenwind ontslagen worden voorkomen door het niet meer of minder contracteren van zelfstandigen. Maar voor de meeste  bedrijven geldt echter dat om te kunnen meedoen in de mondiale competitie ze afhankelijk zijn van een goed werkende arbeidsmarkt met een hoog percentage goed opgeleide professionals. Niet de contract vorm waarmee je werkt zou bepalend moeten zijn. Concurrentiekracht als geheel wordt bepaald door de snelheid waarmee de kennis en ervaring die wordt opgedaan bij innovatieve projecten ook weer door de betrokken professionals – werknemers en zelfstandigen – wordt gedeeld. Mobiliteit tussen het werknemersschap en het ondernemersschap wordt van toenemend belang.  Maar de realiteit is dat die overgang vaak niet soepel verloopt.

Groei zelfstandigen als emancipatiebeweging

Het is vreemd dat de groei van het aantal zzp’ers zo weinig wordt gezien als een emancipatiebeweging van zelfbewuste mensen die hun eigen weg kiezen. Negatieve connotaties als ‘dwangzelfstandige’ onder de dreiging van ontslag en ‘nepzelfstandigen’ en ‘de uitwassen van flex’ voeren te vaak de boventoon.

Zzp’ers zijn allerminst weggooiwerknemers of nepzelfstandigen. Hun betekenis neemt met de dag toe. Daarom is het ook van belang om goed in kaart te krijgen welke bestaande wet en regelgeving op dit moment de flexibiliteit en de mobiliteit van vakmensen belemmert en welke nieuwe arrangementen er kunnen worden bedacht om daar verandering in te brengen.

Rol bemiddelingsbureaus niet altijd dienstbaar aan zelfstandigen

Vernieuwen betekent ook dat je bereid moet zijn samen met anderen ‘out of the box’ te denken zonder je meteen iets aan te trekken van lopende afspraken en bestaande belangen.  Daartoe moet je dus een soort ‘vrijplaats’ inrichten waar nieuwe concepten uitgedacht worden die niet meteen onmogelijk lijken omdat de bestaande regels anders zijn. Wat mij betreft komt dan ook de rol en de positie van de bemiddelingsbureaus aan de orde omdat die soms niet erg dienstbaar zijn aan de belangen van de zelfstandige vakmensen die ze ‘bemiddelen.’

ZiPconomy als vrijplaats van ideeën

ZIPcomony kan zo’n vrijplaats  zijn. Waar mensen ‘out of the box’ kunnen denken en ideeën uitwisselen om tot nieuwe inzichten te komen voor sociale innovatie waar vakmanschap, kennis en de toegevoegde waarde van professionals voorop staat. Zonder vast te houden aan oude structuren en belangen.

FNV Zelfstandigen is binnen de FNV de sector voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. Doordat we zijn aangesloten bij de FNV profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk. Bekijk alle berichten van FNV Zelfstandigen

8 reacties op dit bericht

 1. Goed verhaal. nieuwe verhoudingen zijn hard nodig. de interim-markt is nu 1 grote vechtmarkt waar in de verhoudingen behoorlijk kapot gemaakt worden….

  • Ja dat horen wij ook van veel leden. Het is zoeken naar een nieuwe balans. Opdrachtgevers moeten ook inzien dat ze moeten investeren in de professionals die ze inhuren.

 2. “Wat mij betreft komt dan ook de rol en de positie van de bemiddelingsbureaus aan de orde omdat die soms niet erg dienstbaar zijn aan de belangen van de zelfstandige vakmensen die ze ‘bemiddelen.” Nu was ik ooit freelancer en heb ik tegenwoordig een bureau. Ik heb destijds uitstekend samengewerkt met een bureau tot wederzijds voordeel. Nu gaat de discussie vaak alleen over de marge en helaas niet over meerwaarde. Ik denk graag mee!

  • De vraag is ‘dat is de toegevoegde waarde van het bureau’. Investeren ze ook in de professionals die ze bemiddelen? Hoe gaat het vooral om de marge?

   • Ik vrees inderdaad dat iedereen de afgelopen twee jaar, bureaus en freelancers, vooral geinteresseerd was in de marge.
    De werkzaamheden van een bureau beginnen bij het vinden van de passende interimmer bij een opdracht en het vinden van een passende opdracht bij een interimmer. Een deel van de storing over bureaus zit in het zomaar ‘doorschuiven’ van interimmers. Wanneer je echter professioneel bemiddelt, heb je naar beide partijen toegevoegde waarde. Als bureau moet je het betreffende vak daarom echt kennen.
    Na de bemiddeling zijn allerlei diensten richting de interimmer denkbaar. De interimmer heeft dan echter ook veel zelf al geregeld. Op ons schaduwmanagement wordt bijvoorbeeld weinig een beroep gedaan, ons aanbod samen met een bank voor verzekeringen en financiering kreeg eveneens weinig respons. We moeten de meerwaarde er ook niet met de haren bijslepen…

 3. Heerlijk zo’n positief geluid uit FNV geledingen. Klinkt heel anders dan de discussie over het oneigenlijk gebruik van flexwerkers. Juist deze positieve stimulerende toonzetting hebben we in deze tijden nodig.
  Mijn complimenten Linde en veel succes met je missie.

 4. Het verbaast mij dat er relatief weinig wordt gesproken over de vergelijking van interne en externe uur tarieven. Ik ben meerdere malen in overheidsorganisaties uurtarieven tegengekomen van medewerkers in vaste dienst, die hoger lagen dan huidige inkoopprijzen voor ZZP ers. Dit terwijl er in de media en in de politiek regelmatig een beeld wordt geschetst van te dure externen.

  • Beste Wam,

   Terechte constatering. Interimmers zijn een gemakkelijke ‘prooi’ voor commentaar. Vandaag weer met de SP over inhuur externen bij provincie Zuid-Holland.