"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Belemmeringsverbod

De Waadi legt aan werkgevers een belemmeringsverbod op, dat inhoudt dat de degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt niet kan tegenhouden dat de arbeidskracht in dienst treedt van de inlener.

Van de inlener die een werknemer in dienst wil nemen mag wel een ‘redelijke vergoeding’ voor kosten die te maken hebben met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding gevraagd worden.

Uit jurisprudentie blijkt dat het belemmeringsverbod ook geldt als Op grond van geldende rechtspraak kan dit belemmeringsverbod zelfs van toepassing zijn wanneer een zelfstandige via een tussenpartij bij een derde werkt.

Het is belangrijk op te merken dat het belemmeringsverbod niet in de weg staat aan een concurrentiebeding. Het belemmeringsverbod gaat immers alleen op wanneer de arbeidskracht direct in dienst van de inlener zou komen. Een concurrentiebeding waarin de arbeidskracht wordt tegengehouden om via een andere uitlener bij dezelfde partij arbeid te verrichten, is dus niet in strijd met het belemmeringsverbod.

Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht