"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Over Maudie Derks

Maudie Derks is directeur van Acture, de grootste private uitvoerder van
sociale zekerheid in Nederland en oprichter van het Tulpenfonds.
Acture is een verzameling innovatieve bedrijven die werkt vanuit de missie dat het hebben van werk de beste inkomenszekerheid biedt. We ontwikkelen onze eigen verzekeringsproducten om voor iedereen een vangnet te kunnen bieden, bij uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met professionele begeleiding vanaf dag één, zodat je weer zo snel mogelijk in staat bent om je werk te hervatten.

ZP en Ondernemen
‘Optimistic bias’ bij bezorgde zzp’er verhindert vorming vangnet

Zzp’ers hebben tijdens de coronacrisis de schrik van hun leven gekregen. Het stoppen van opdrachten, de uitval van vraag en de inkomensval is voor 51 procent een serieuze zorg geweest. Niettemin heeft slechts een derde van de zzp’ers ‘iets’ geregeld om een terugval in inkomen op te vangen. De overheid kan deze groeiende groep relatief eenvoudig in staat stellen een betaalbare voorziening te treffen, zo betoogt Maudie Derks. [Lees meer …]