"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat vindt Tulpenfonds van de verplichte AOV voor zelfstandigen?

Het kabinet heeft plannen bekendgemaakt voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Wat vindt het Tulpenfonds daarvan en hoe kunnen zelfstandigen daarop anticiperen?

Zoals je wellicht deze week in het nieuws bent tegengekomen, wil het kabinet de arbeidsmarkt aanpakken met meerdere nieuwe regels. Ook de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen zijn verder uitgewerkt. De verzekering die moet komen biedt een uitkering van maximaal het minimumloon en kent een wachttijd van 1 jaar. Zelfstandigen met een BV vallen buiten de verplichting. Graag geven wij als Tulpenfonds onze reactie op dit nieuws.

Wat vindt Tulpenfonds van de verplichte AOV?

Tulpenfonds heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij voorstander is van een verplichte AOV. Er is een grote groep zelfstandigen in Nederland die niets heeft geregeld voor zichzelf bij uitval door ziekte. Dit is een risico voor deze mensen zelf, maar natuurlijk ook voor ons sociale stelsel.

Daarbij hebben we ook gepleit voor een opt-out optie ten opzichte van een publieke regeling. Dat wil zeggen dat je als zelfstandige zelf de keuze krijgt om buiten de publieke verzekering andere verzekeringen af te sluiten, mits deze aan de voorwaarden voldoen. Het is goed om te lezen dat dit nog steeds als optie wordt benoemd en onderzocht. Wij geloven in het feit dat je als zzp’er zelf wil bepalen welke oplossing bij jou past. Het maakt ons niet uit wát je regelt als je maar iets regelt!

Wat betekent dit voor Tulpenfonds en voor de crowdsurance/broodfondsen/schenkkringen?

Als Tulpenfonds zijn we klaar voor deze verandering en blijven we uiteraard bestaan om de best mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Deze verplichte AOV zorgt dat zelfstandigen nu weten dat deze verplichting eraan komt. Dit is het moment om zelf een keuze te maken.

Onze AOV tot Pensioen voldoet meer dan aan de nu gestelde eis voor de opt-out optie. Dat betekent dat wanneer je nu bij Tulpenfonds aansluit, je voor jezelf alvast een vangnet hebt georganiseerd dat hoogstwaarschijnlijk aan de eisen voldoet, waardoor je niet in een publieke regeling hoeft te worden geplaatst. Men verwacht dat hier een goede overgangsregeling voor komt, die ervoor zorgt dat iedereen zijn bestaande polis kan houden.

Het grote voordeel van de gekozen combinatie tussen crowdsurance/broodfonds/schenkkring en verzekering is dat we de periodes kunnen aanpassen terwijl de totale dekking tot aan pensioen gehandhaafd blijft. We hebben heel nadrukkelijk gekozen voor een verzekering als dekking voor de looptijd tot aan pensioen, omdat dit de meeste zekerheid biedt. Wie kan er tenslotte voorspellen wat er in 2040 of in 2050 aan de hand is?

Wat betekent dit voor de zzp’er, wat zou je nu moeten gaan doen?

Voor de zzp’er betekent dit dat wij adviseren om je te oriënteren op een AOV tot Pensioen vóórdat de verplichte AOV van kracht gaat zijn. Nu kun je als zelfstandige zelf bepalen wat je afsluit en dus wat bij je past. Het is belangrijk dat je dit voor jezelf regelt en nu is juiste het moment om je erin te verdiepen en dit op te gaan pakken! Ga je inlezen, bedenken wat voor jou belangrijk is en ga online op zoek naar oplossingen die bij jou en je situatie passen. Hiermee ben je zelf aan het stuur en wordt er niets voor je bepaald!

Maudie Derks is directeur van Acture, de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland en oprichter van het Tulpenfonds. Acture is een verzameling innovatieve bedrijven die werkt vanuit de missie dat het hebben van werk de beste inkomenszekerheid biedt. We ontwikkelen onze eigen verzekeringsproducten om voor iedereen een vangnet te kunnen bieden, bij uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met professionele begeleiding vanaf dag één, zodat je weer zo snel mogelijk in staat bent om je werk te hervatten. Bekijk alle berichten van Maudie Derks

3 reacties op dit bericht

 1. Deze commerciële bijdrage voor de Tulpenfonds-verzekering is misleidend.
  (Want) De minister stelt o.a. in haar brief:
  “Hierbij VERKENT het kabinet de mogelijkheid van een geclausuleerde mogelijkheid om uit de publieke verzekering te stappen (opt-out). Dit kan alleen als de werkende een private verzekering afsluit met ten minste dezelfde dekking en premie als de publieke variant. “

  Er wordt door Maudie Derks gesteld “Onze AOV tot Pensioen voldoet meer dan aan de nu gestelde eis voor de opt-out optie.” Dat zou dan moeten betekenen dat geen enkele aandoening door de Tulpenfonds verzekering wordt uitgesloten en dat iedereen minimaal € 200 moet betalen. En dat is niet het geval bij de Tulpenfonds verzekering. Ook het Tulpenfonds kan nog niet weten hoe de verplichte AOV er uit gaat zien, laat staan de opt-out regeling.

  Pas vanaf 2015 komt er wetgeving, invoering gebeurt op zijn vroegst in 2027 en bij een opt-out pas vanaf 2029. Als het er al van komt, want dan zijn er al lang weer verkiezingen geweest….!
  Het is onnodig zzp’ers nu al op kosten te jagen om deze Tulpenfonds verzekering aan te laten schaffen. Het is paniek zaaien in het belang van de Tulpenfonds verzekering.

  https://www.sharepeople.nl/verplichte-aov-zzp/

 2. Hallo Cosmas, dank voor je reactie op deze blog. Ter verduidelijking op de claim dat Tulpenfonds ‘meer dan voldoet aan de nu gestelde eis tot opt-out’ de volgende tovoeging: Tulpenfonds heeft, zelfstandig en in combinatie met haar partners, altijd de mogelijkheid om de aangeboden inkomensdekking aan te passen aan de minimale opt-out regels zoals deze in de toekomst gaan gelden. Vandaar deze claim. Ik hoop dat dit voldoende antwoord is op je opmerkingen.

  • Hallo Maudie,
   Dat betekent dus dat ook jullie je product zullen moeten gaan aanpassen aan een MOGELIJKE opt-out. Wat er precies aangepast moet worden weten we -op zijn vroegst- pas vanaf 2025. Bovendien, de kans is groot dat de voorgestelde opt-out helemaal niet doorgaat, want onuitvoerbaar op deze wijze.
   Om positief af te ronden: goed dat je het belang van een vangnet voor alle zzp’ers die blijvende arbeidsongeschiktheid niet kunnen financieren vanuit eigen middelen.
   Of dat nu een Tulpenfonds-verzekering is, of een oplossing zoals SharePeople maakt dan niet uit.