"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Rem op flexibiliteit en arbeidsmigratie zal zorgen voor nog extremere krapte op arbeidsmarkt’

De PVV en NSC hebben plannen om arbeidsmigratie verder aan banden te leggen. Volgens Henk Buitink (House of Covebo) zal dat leiden tot welvaartsverlies. “We kunnen onze borst natmaken, want er zal een enorme vraag naar arbeid komen met voor sommige sectoren potentieel ontwrichtende tekorten.”

Het structureel terugdringen van arbeidsmigratie en flexibiliteit op de arbeidsmarkt zal ertoe leiden dat essentiële sectoren zoals de zorg, techniek en logistiek niet langer normaal kunnen functioneren. Dat kan zelfs leiden tot een verlies aan welvaart, stelt Henk Buitink, Algemeen Directeur van uitzendorganisatie House of Covebo, een van de labels van multinational House of HR. Hij verwacht dat de huidige arbeidsmarktkrapte in 2024 nog aanzienlijk zal toenemen als gevolg van economisch herstel, vergrijzing en de energietransitie.

Wettelijke regelingen

Buitink reageert hiermee op de plannen van onder meer de PVV en NSC om arbeidsmigratie verder aan banden te leggen. Dit terwijl Nederland volgens hem nu al kampt met enorme tekorten op de arbeidsmarkt, en de komende jaren enorm veel extra handen nodig heeft om extra woningen te bouwen en de noodzakelijke energietransitie te faciliteren. “Ook aan de sterk stijgende zorgvraag kan alleen maar worden voldaan door de arbeidsmarkt van buitenaf te versterken”, aldus Buitink. Hij denkt dan ook dat een rem op arbeidsmigratie uiteindelijk zal gaan leiden tot een verlies van welvaart.

Dat laatste geldt, zij het in mindere mate, ook voor het ontmoedigen van flexwerk. Buitink: “Wij zijn er voorstander van dat flexwerk wettelijk goed geregeld wordt. Dat begint met te erkennen dat de vraag naar flexibele arbeid blijvend is, vanuit werkgevers en werknemers. Er zullen altijd schaarse hoogopgeleiden zijn die graag op detacheringsbasis of als zzp’er willen werken. Dat zullen we ook wettelijk moeten faciliteren.”

“Voor laaggeschoolde werknemers juichen wij een zekere vorm van bescherming toe; voor hen biedt het zzp-schap meer nadelen dan voordelen omdat een sociaal vangnet ontbreekt. Maar we zien in ons buurland België dat ook laagopgeleiden met vast werk graag een bijbaan nemen voor een of twee dagen per week, om meer variatie te hebben. We moeten dus toe naar een wettelijke regeling die meer differentieert naar doelgroepen, en flexibiliteit mogelijk maakt in tijd, type job en al dan niet thuiswerken.”

Arbeidsmarkt in 2024 nog veel krapper

Volgens Rika Coppens, CEO van House of HR, blijven uitzenders ook in de toekomst onmisbaar op de arbeidsmarkt. “Er zal altijd behoefte zijn aan een flexibele baan, in elke sector en op elk moment. Als overheid moet je dan de vraag stellen: hoe gaan we dat organiseren? Uitzenden blijft een heel mooi instrument om dat te regelen, maar ook voor zzp en detachering is er een plaats, afhankelijk van het type opdracht en het type profiel.”

“Als mensen niet langer in vaste dienst in bijvoorbeeld de zorg willen werken, maar wel als zzp’er, probeer dat dan als overheid gewoon op een goede manier te organiseren en zorg dat de fiscale uitwassen, verzekeringen en pensioenen goed geregeld zijn. Mensen flexibeler inzetten helpt om tekorten op te lossen”, aldus Coppens.

Zowel Coppens als Buitink verwachten komend jaar een verder economisch herstel, wat zal leiden tot een nog veel krappere arbeidsmarkt. Hierover zegt Buitink: “We kunnen onze borst natmaken, want er zal een enorme vraag naar arbeid komen met voor sommige sectoren potentieel ontwrichtende tekorten. Een voorbeeld is onze horeca, die voor covid veel meer sluitingsdagen heeft moeten invoeren, wat sowieso ook leidt tot een verlies aan welvaart.”

“Ons pleidooi aan de politiek is dan ook: zorg voor goed beleid op de arbeidsmarkt. Zorg voor een arbeidsmarkt die kan meebewegen met wat werkgevers nodig hebben en wat werknemers het liefste willen. En dat kan alleen als er een goede balans is tussen flex en vast, en als we voldoende mensen van buiten kunnen aantrekken.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie