"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Goed werkgeverschap is onze core business’

“Detacheerders zijn primair werkgevers”, stelt Daniëlle van der Kolk (Werkmandejong, VvDN). “Dat is ons beroep. Goed werkgeverschap doen we er niet zomaar bij, het is onze core business. En juist dat maakt ons interessant voor de markt.”

Daniëlle van der Kolk is algemeen directeur van Werkmandejong, detacheerder van voornamelijk young professionals. Van der Kolk is daarnaast bestuurslid van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) en actief in de commissie Goed werkgeverschap, dat op maandag 6 november a.s. een themabijeenkomst houdt.

Schakel op de arbeidsmarkt

Goed werkgeverschap is in het belang van detacheerders zelf. Zij zijn ook gebaat bij een goede employability van hun mensen. Niet voor niets investeren detacheerders volgens Van der Kolk meer dan gemiddeld in opleiding en ontwikkeling en gaan ze (vaak) vaste contracten aan met hun werknemers. “Detacheerders zijn als werkgevers belangrijk voor de arbeidsmarkt. Want wij leveren meervoudig gespecialiseerde diensten bij een tijdelijke vraag naar personeel.” Van der Kolk noemt als voorbeeld een bedrijf dat op zoek is naar een controller. “Dat bedrijf heeft maar een controller nodig en weet waarschijnlijk niet goed hoe en waar die te vinden is. Een gespecialiseerde detacheerder weet dat wel, die kent die markt en heeft misschien wel 40 controllers in dienst.” Zij vergelijkt de cruciale rol van de detacheerder met een stroomverdeler voor een elektriciteitsnet die ervoor zorgt dat je geen onder- of overspanning hebt in huis. “Wij werken op dezelfde manier mee aan een zo gelijkmatig mogelijke ‘verdeling’ op de arbeidsmarkt.”

Behoefte opdrachtgevers en werkenden

Detachering speelt in op de behoefte van zowel opdrachtgevers als werkenden. Het biedt organisaties (opdrachtgevers) de flexibiliteit die zij wensen voor tijdelijke, specialistische functies, stelt Van der Kolk. “Zij kunnen daardoor pieken opvangen en/of beschikken over expertise die ze zelf niet in huis hebben. Detachering is daarnaast een oplossing voor organisaties die met complexe werkgeversvraagstukken worstelen.” En het biedt de modern werkende vrijheid én zekerheid, legt Van der Kolk uit: “Gedetacheerden hebben binnen de zekerheid van een (vast) contract de flexibiliteit om een kijkje in de keuken te nemen bij verschillende organisaties, van corporate tot MKB. Zij kunnen vanuit een vast contract onderzoeken waar hun hart ligt en leveren tegelijkertijd toegevoegde waarde voor die organisatie.”

Vooral de jongere generatie spreekt dat aan volgens haar. “Die vragen zich af ‘wat wil ik doen?’ ‘wat vind ik leuk?’ en zoeken naar individuele uitdagingen.” Dat is een belangrijke doelgroep op de arbeidsmarkt die zich onderscheidt van zzp’ers, stelt Van der Kolk. “De jongere gedetacheerde kiest voor het werken voor verschillende opdrachtgevers opeen veilige manier, vanuit een (vast) contract.”

Zij voegt hieraan toe dat detachering zich overigens zeker niet alleen leent voor de jongere generatie. Ook meer ervaren professionals hebben hier behoefte aan, weet Van der Kolk uit de praktijk. “Detachering is een mooie opstap voor ambitieuze jongeren die aan het begin van hun carrière staan. Maar het voorziet zeker ook in de behoefte van senior professionals die niet langer alleen maar binnen één bedrijf willen blijven werken en juist de afwisseling in opdrachtgevers waarderen.”

Goed werkgeverschap in detacheringsland

Op maandagmiddag 6 november a.s. vindt de themabijeenkomst Goed werkgeverschap in detacheringsland plaats bij Reijn HRM in Helmond. Daniëlle van der Kolk geeft een presentatie over de visie van de VvDN hierop, Wim Davidse (Dzjeng, ZiPmedia) schetst de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en er vindt een rondetafeldiscussie plaats over de vraag ‘wat maakt een detacheerder een goed werkgever?’ Niet alleen detacheerders zelf, ook verschillende generaties gedetacheerden komen aan het woord.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via de site van de VvDN.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht