"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Waar staan de Belgische en Nederlandse aanbieders op de wereldwijde VMS-markt?

De markt voor Vendor Management Systemen (VMS) wordt nog altijd gedomineerd door enkele grote Amerikaanse spelers. Onder de top, in het middensegment, verhardt de strijd tussen concurrenten. Daar blazen ook Belgische en Nederlandse VMS-aanbieders hun partij behoorlijk mee.

Het VMS onderzoeksrapport, editie 2023/24, biedt een helder overzicht van de wereldwijde VMS-markt en de positie van Nederlandse en Belgische VMS-aanbieders daarin.

De wereldwijde VMS-markt wordt gedomineerd door Beeline-IQ Navigator, SAP-Fieldglass, VNDLY (overgenomen door Workday) en PRO Unlimited (dat sinds 2022 Magnit heet en waartoe ook de Nederlandse MSP Brainnet behoort). Dit zijn ook namen die in Nederland en België zeer bekend zijn.

Marktaandelen

Dit blijkt uit het PEAK-Matrix-rapport 2022 van Everest Group (zie hieronder), waar aan de hand van ‘Spend Under Management’ wordt bepaald wat de huidige marktaandelen van de VMS’en zijn en hoe de jaarlijkse groei zich tot elkaar verhoudt.

Om een idee te geven, de totale wereldwijde managed spend (SUM) van de VMS-markt bedroeg in 2020 $ 178 miljard! (Bron: SIA). Let wel, dit zijn niet hun inkomsten. Dit Spend Under Management (SUM-) criterium geeft de hoogte van de factuurbedragen voor ingehuurd personeel weer, die jaarlijks door het VMS stromen. Dat is dus iets anders dan de omzet of winst van de VMS-leveranciers. Als je 100 externen factureert voor € 100,- per uur voor 1.600 uur per jaar dan is de SUM € 16 miljoen. Afhankelijk van de prijsstelling van de leverancier, soms per contract, per externe of per uur, is de daadwerkelijke omzet van de VMS-leverancier een stuk lager; bijvoorbeeld bij € 1,- per uur softwarelicentie is de omzet € 160.000,-.

Op basis van dit criterium zijn Beeline en SAP Fieldglass al een aantal jaren marktleider, met meer dan 20% marktaandeel. Door de overnames van onder meer Willhire en WorkforceLogiq zal ProUnlimited, allen nu onder Magnit vlag, waarschijnlijk ook in dat marktaandeel terecht komen. Dan zijn er acht spelers met een marktaandeel tussen 1 en 10%, waaronder de hier actieve spelers Nétive, Pixid, 3SS/Hays en VNDLY.

De verwachting is wel dat de komende jaren deze balans gaat verschuiven. Mede omdat Beeline een jaarlijkse SUM-groei heeft van meer dan 30% en andere spelers, waaronder Eqip en VNDLY en SAP Fieldglass, minder dan 20% groei. Het Nederlandse Nétive, het Belgische Connecting-Expertise en het Franse Pixid noteren alle drie een groei van tussen 20% en 30%.

België en Nederland

Hieruit valt te concluderen dat onder de top met de grootste VMS-spelers de strijd tussen de concurrenten in het middensegment verhardt. Daar bevinden zich dus VMS-aanbieders zoals het Franse Pixid en Directskills, het Belgische Connecting-Expertise (onderdeel van Pixid) en de Nederlandse VMS-leverancier Nétive.

Er komen meer spelers op de internationale markt en die kruipen qua prestaties dichter naar elkaar toe. Dat geldt ook voor de echte nieuwkomers (aspiranten) op de markt, die nog aan de voet van de berg staan en de ambities hebben om op te klimmen.

Er is in Europa, dus ook in Nederland en België, zeker ruimte voor meer lokale merken. De Europese inhuurmarkt bestaat eigenlijk niet; het is een verzameling van tientallen landen met zeer uiteenlopende wetgeving en culturen, die vragen om eigen, flexibele systemen waarvoor kennis van de lokale inhuurpraktijk is vereist. Vandaar dat in Nederland Nétive dominant is als VMS-leverancier, en in België geldt dat voor Connecting-Expertise en ProUnity (onderdeel HeadFirst Group).

Blauwe, witte en roze boorden

In het PEAK-Matrix-rapport 2022 van Everest Group worden ook de mogelijkheden en toepassingen van aanbiedende partijen per doelgroep met elkaar vergeleken. Everest onderscheidt twee doelgroepen werkenden, de bekende ‘blauwe boorden’ voor het hoogvolume-, operationele en productiewerk met veel ad hoc inhuur voor korte opdrachten, en de ‘witte en roze boorden’.

De witte boorden kennen we als de kenniswerkers, op kantoor, in een laboratorium of andere R&D-omgeving. Met roze boorden worden werkenden bedoeld in sociale sectoren als zorg en onderwijs. Zeker in de VS zijn veel VMS- en MSP-partijen gespecialiseerd in deze laatste sector. Een Nederlandse partij met focus op die roze boorden is bijvoorbeeld Elanza.

Vrijwel alle partijen in het Everest rapport zijn sterk tot zeer sterk ontwikkeld voor witte/roze boorden. Als je daarentegen ook een VMS zoekt voor blauwe boorden (uitzendkrachten), is het goed zoeken. Alleen de Franse partijen Pixid,  Directskills en Connecting-Expertise zijn daarin echt sterk (en iets minder in witte/roze boorden). Verder hebben Beeline, Nétive, Magnit, SAP Fieldglass en VNDLY hierin ‘redelijke’ mogelijkheden. Partijen als Hays/3SS, Eqip en VectorVMS hebben hierin nauwelijks functionaliteit. De verklaring ligt in het complexe inhuurproces voor uitzendkrachten dat erg bewerkelijk is: ad hoc aanvragen, erg korte opdrachten, wisselende uurlonen en dus ook tarieven, soms wisselende kostenplaatsen.

Lees ook:


VMS onderzoeksrapport, editie 2023/24

ZiPconomy heeft samen met haar Belgische tegenhanger NextConomy het VMS onderzoeksrapport, editie 2023/24, gepubliceerd. Dit rapport geeft een actueel overzicht van de aanbieders van Vendor Management Systeem-oplossingen die actief zijn in Nederland en België. Het rapport biedt diep inzicht in de verschillen tussen die aanbieders en een uitgebreid overzicht van de trends in de wereld van VMS.

Het rapport is gratis te downloaden of als hardcopy te bestellen.