"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Cristel van de Ven: “Onbegrijpelijk dat Van Gennip vasthoudt aan ‘inbedding’ “

Inbedding als criterium voor schijnzelfstandigheid en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Over deze en andere elementen uit de kamerbrief van minister Van Gennip sprak ZiPconomy met Cristel van de Ven van VZN in de podcast ZIPtalk.

“Onbegrijpelijk”, zo reageert Cristel van de Ven op het feit dat Minister Van Gennip verder lijkt te willen met de term ‘inbedding’ als criterium of iemand als zzp’er kan werken (lees hier).

Maandag maakte het kabinet een pakket van veranderingen bekend om de hoeveelheid flexwerk terug te dringen (zie hier). Over hoe verder te gaan het ‘kwalificatiedossier’, oftewel welke criteria bepalen of er wel of niet een zzp’er ingehuurd kan worden, stond in de brief niets nieuws. Voor de zomer komt er een verdere uitwerking. Duidelijk is wel dat de Minister voorlopig vasthoudt aan het idee om het feit of het werk ingebed is in een organisatie een belangrijke rol te laten spelen bij die criteria.

Heilloze weg

VZN, waarvan Van de Ven voorzitter is, heeft in een brief aan het ministerie uitvoerig uiteengezet waarom dat pad alleen maar meer onduidelijkheid oplevert. In een aflevering van ZIPtalk noemt Van der Ven het een heilloze weg. “Modernisering van de term gezag vinden we al lastig en dan gaan we er iets bijzetten wat net zo subjectief ingewikkeld is. Want wat is inbedding eigenlijk? Wanneer is iets een primair proces en wie bepaalt dat? Kan een arbeidsrechter dat voor een ondernemer bepalen wat zijn of haar primaire proces is? Niet doen, zeggen wij.” 


ZiPtalk reactie VZN op plannen hervorming arbeidsmarkt kabinet

Cristel van de Ven was te gast in een nieuwe aflevering van ZIPtalk. Daarin bespraken we met haar ook de andere onderdelen van de kamerbrief van Minister Van Gennip. Waaronder de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. VZN pleit voor een wachttijd van twee in plaats van een jaar, maar gelooft vooral meer in een basisverzekering voor alle werkenden.

Beluister deze editie van ZiPtalk op Spotify of bekijk de video op YouTube


 

Van de Ven merkt dat er nog weinig concrete ideeën zijn over hoe de term inbedding handen en voeten te geven. Haar achterban gelooft meer in de route om met heldere criteria voor het ondernemerschap te komen.

Criteria voor ondernemerschap

“Er zijn ook al hele goede voorzetten vanuit de Belastingdienst om te bepalen of je een ondernemer bent. Dat zou je best wat scherper kunnen zetten. Als je aan een lijstje criteria voldoet, ben je zelfstandig ondernemer. En als je zelfstandig ondernemer bent, dan mag je ook inderdaad werken als zelfstandige.”

“Het zou ook best zo kunnen zijn dat volgens die criteria momenteel een aantal personen, zoals ze nu werken, dan niet meer dan zouden kwalificeren als zelfstandig ondernemer. Maar die mensen hebben dan de keuze. Ga ik mijn ondernemerschap aanpassen, waardoor ik wel aan die criteria voldoe? Of ga ik terug in loondienst, als ik toch precies op deze manier bijvoorbeeld heel lang bij dezelfde opdrachtgever voor een bepaald tarief wil gaan werken. Maar dan laat je de keuze bij de mensen.”

Zelfstandigen willen duidelijkheid

Zelfstandigen zijn volgens Van de Ven helemaal niet tegen nieuwe regels. Ze willen vooral duidelijkheid. “Ik wil weten waar ik aan toe ben, en dan kan het inderdaad best zijn dat ik wat moet aanpassen, maar dan weet ik ook hoe ik me moet gaan aanpassen. Moet ik bijvoorbeeld meerdere opdrachtgevers hebben of moet ik iets gaan doen aan het tarief, of moet ik bijvoorbeeld kunnen laten zien dat ik mijn ondernemers- en sociale risico’s goed heb afgedekt? Zeg maar wat ik moet laten zien. Ik wil heel graag blijven werken als zelfstandige. Dan ga ik ervoor zorgen dat ik aan die criteria ga voldoen.”

Plek van zelfstandigen in de polder

Van de Ven hoopt dat haar vereniging de komende tijd blijft groeien. “Wanneer ik rondloop in politiek Den Haag, merk ik dat hoe breder en groter je achterban is, hoe meer zeggenschap je ook daadwerkelijk krijgt. Dus dat zou heel mooi zijn. We maken stappen ten aanzien van de plek van zelfstandigen in de polder, maar die zijn nog lang niet groot genoeg. Dus we hadden het even over de SER, maar we zitten bijvoorbeeld nog niet in de stichting van de ”arbeid, waar ook heel veel wordt bepaald. Dus daar blijven we heel hard op doorgaan.”

Recht op zelfstandig ondernemerschap

“En uiteraard, we blijven doorgaan op het recht op zelfstandig ondernemerschap. Het is gewoon een werkrelatie waar heel veel mensen voor kiezen, waar ze heel erg goed in tot hun recht komen. Dat moeten we gewoon beter regelen en niet terug naar de klassieke tegenstelling werkgever-werknemerschap en de vaste baan als de heilige. Die tijd zijn we gewoon echt allemaal voorbij.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie