"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZiPtalk: hoe kunnen finance professionals hun transformatie slim organiseren?

Wat zijn de trends en ontwikkelingen in het vakgebied van de finance professional? En wat betekenen deze voor hun eigen ontwikkeling en hun positie op de arbeidsmarkt? Daarover spraken Albert Allmers, directeur en initiatiefnemer van FinanceFactor en Joke Twigt, redacteur en onderzoeker bij ZiPconomy in de podcast ZiPtalk.

FinanceFactor en ZiPconomy hebben eind 2022 een groot onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de finance professional 2.0. Kernvraag was: wat zijn de voornaamste trends en ontwikkelingen in het vakgebied en wat betekenen deze voor hun eigen ontwikkeling en hun positie op de arbeidsmarkt? In deze aflevering van ZiPtalk gaat Narada Bouwman daarover in gesprek met Albert Allmers, directeur en initiatiefnemer van FinanceFactor en Joke Twigt, redacteur en onderzoeker bij ZiPconomy.

Minder cijfermatig werken

Finance professionals zien digitalisering als een van de sterkst groeiende ontwikkelingen in hun vakgebied. Dat vraagt vaardigheden om data in de breedte van de business te interpreteren. Het werk vraagt duidelijk meer inzicht in andere processen van een organisatie en het vermogen om buiten de eigen afdeling te kijken. Het werk verandert daardoor in het managen van de driehoek processen-systemen-mensen. De trend om minder cijfermatig en breder werkzaam te zijn, is hiermee duidelijk ingezet.

Van blauw naar kleur

Meest opvallende verandering voor de finance professional is het belang om intern te gaan samenwerken. Dat betekent echt dat zij zich andere vaardigheden moeten eigen maken. Een transformatie van die traditionele blauwe controller richting de tactische en strategisch denkende en acterende partner in business: van blauw naar kleur. Deze transformatie zien zij met vertrouwen tegemoet. Al kiezen zij nog wel voor traditionele manieren om zich persoonlijk te ontwikkelen, bijvoorbeeld het bijwonen van workshops, lezingen en masterclasses, of zij vinden het volgen van algemene media voldoende.

Dat zij nog vooral conventioneel naar hun persoonlijke ontwikkeling kijken, lijkt opvallend maar is logischer als men het DNA en waardenprofiel van de finance professional bekijkt, meent Allmers. “Financials zijn heel rationeel en vooral bezig met waar zij goed in zijn. De aard van hun werk vraagt ook om analyse en ratio. Beheersing van die vaardigheden staat vrijwel garant voor succes en de neiging om minder introspectief te zijn ligt op de loer. Het is mijn overtuiging dat als zij bewuster zijn van hun onderliggende waarden, zij de transformatie kunnen maken van de ‘blauwe’ rationele financial naar een kleurrijker professional.”

Linker en rechter hersenhelft

Allmers legt uit dat de denkstijl van de mens een directe relatie heeft met de structuur van het brein. Bij de linkerhersenhelft, die de natuurlijke voorkeur heeft van de finance professional, speelt de ratio een belangrijke rol. Logisch redeneren en structuur. Bij de rechterhersenhelft is dat juist emotie en empathie. Die kant, waar de soft skills zitten, is minder ontwikkeld bij financials.

Zijn advies aan de finance professional is: “De transformatie kan je wel maken, maar niet alleen. Organiseer een team om je heen waarin de juiste persoon op de juiste plek zit.” Een brede organisatieblik verkrijgen betekent volgens Allmers niet per definitie dat de finance professional zélf soft skills moet ontwikkelen die minder bij zijn natuurlijke DNA passen. Dé conclusie van het onderzoek is dan ook: houd rekening met hoe je brein is gestructureerd is. Als je meer vastzit aan de linkerzijde, organiseer dan die rechterkant en doe dat op een slimme manier. Je hóeft niet van dat blauwe af, zolang je maar kleur bekent!


Wil je de hele podcast beluisteren of bekijken? Beluister hem hier op Spotify (30 minuten) of bekijk de opname via YouTube:


Rapport ‘Finance Professionals bekennen kleur’

Het rapport ‘Finance Professionals bekennen kleur’ is het resultaat van een groot onderzoek door FinanceFactor en ZiPconomy onder hoog opgeleide finance professionals naar de toekomst van het vakgebied. Van de respondenten is het merendeel CFO (27 procent) of controller (45 procent).

In het onderzoek staat de vraag centraal wie de finance professional van morgen is en hoe deze omgaat met ontwikkelingen en de veranderende rol.

De feitelijke onderzoeksresultaten zijn letterlijk van een ‘gezicht’ voorzien door middel van vier grote interviews met finance professionals; mooie, inhoudelijke en persoonlijke portretten van vier mensen uit het vak.

Dit marktonderzoek onder finance professionals is in 2022 voor de eerste keer gehouden. De bedoeling is dit onderzoek tweejaarlijks te herhalen, zodat daarmee een marktmonitor ontwikkeld

Download het rapport ‘Finance Professionals bekennen kleur’ op de website van Finance Factor.


 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie