"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Samenwerken met gecertificeerd bureau helpt risico’s verkleinen

Per 1 februari 2023 wijzigt het SNA-keurmerk voor uitzendorganisaties. Daarnaast komt er vanaf 2025 een certificeringsplicht voor deze branche. Paul Heinrichs, inspecteur bij Bureau Cicero vertelt over de aanpassingen.

Paul Heinrichs is inspecteur voor Bureau Cicero, een organisatie die bedrijven inspecteert op de normen die te maken hebben met arbeid. Heinrichs heeft jarenlange ervaring in het uitzendwezen, onder meer als secretaris van de NBBU. Naast het inspectiewerk schrijft Heinrichs ook mee aan normen en denkt hij mee over de ontwikkeling daarvan. Tijdens de Werf& ZiPconomy Webinarweek vertelt hij waar je op moet letten als je samen wilt werken met kwalitatief goede uitzenders.

Waar moet je als opdrachtgever op letten bij het inschakelen van een uitzendbureau?

“Als opdrachtgever moet je er op dit moment op letten of een uitzendorganisatie NEN-4400 gecertificeerd is en aangesloten is bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Op die manier beperk je het risico op problemen met de afdracht van loonheffingen en de afdracht omzetbelasting.”

Samenwerken met een gecertificeerd bedrijf is nu nog niet verplicht. Daar komt per 1 januari 2025 verandering in. Toch loopt een opdrachtgever risico als hij samenwerkt met een niet-gecertificeerd uitzendbureau. Welke risico’s zijn dat?

“Er zijn de risico’s van ketenaansprakelijkheid, de inlenersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid loon. Bij de ketenaansprakelijkheid ben je als opdrachtgever aansprakelijk voor de loonheffingen als de aannemer zijn belastingen niet betaalt. De inlenersaansprakelijkheid geldt bij samenwerking met uitzendondernemingen. De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de loonheffingen en de omzetbelasting, als blijkt dat de uitzendonderneming niet voldoet. Bij de aansprakelijkheid loon kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld als de werknemer niet het correcte loon uitbetaald krijgt. Dit speelt een grote rol als de uitzendonderneming onder het wettelijk minimumloon uitbetaalt. Je kunt dan als opdrachtgever heel snel aansprakelijk gesteld worden.”

Is het NEN-4400/ SNA-keurmerk de belangrijkste certificering?

“Het is zeker wel de belangrijkste. Daarnaast zie je dat de brancheorganisaties ABU en NBBU zelf keurmerken hebben ontwikkeld, waarin zij het SNA-keurmerk verplicht stellen. Maar daarbovenop kijken zij nog specifieker naar de beloning van de uitzendkracht en een aantal elementen die meer vallen onder het maatschappelijk ondernemen, zoals beleid rondom inclusiviteit en diversiteit. Zij gaan dus nog een stapje verder. Ook voor het keurmerk PayOK geldt dat er naar elementen uit de cao of inlenersbeloning wordt gekeken, bovenop het SNA-keurmerk. Ditzelfde geldt voor PayChecked, een keurmerk in de transportsector.”

Per 1 februari 2023 wijzigt het SNA-keurmerk op een aantal punten. Wat zijn de wijzigingen?

“Er komt meer aandacht voor de risico’s binnen een onderneming, bijvoorbeeld levering in arbeidsintensieve sectoren of ondernemingen die relatief lage lonen betalen. Het SNA-keurmerk gaat meer kijken naar welke activiteiten met een hoog risico een uitzendonderneming verricht en gerichter controleren op die elementen.

Per 1 februari kijkt de SNA ook hoe een uitzendonderneming procesmatig is ingericht.

Daarnaast was de SNA altijd een resultaatgerichte norm. Per 1 februari wordt er ook naar de voorkant van de activiteiten gekeken. Is de juiste kennis aanwezig en hoe is de onderneming procesmatig ingericht? Uitzendorganisaties moeten vanaf 1 februari aantonen dat er schriftelijk of digitaal vastgelegde procedures zijn rondom personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie en werk derden. Dit betekent een uitbreiding van de administratieve last voor deze ondernemingen.”

Met ingang van 2025 komt er een verplicht certificeringsstelsel voor de uitzendbranche. Kunt u daar iets meer over vertellen?

“De overheid zet in op een verplicht certificeringsstelsel voor de uitzendbranche. Vanaf 2025 mag je als opdrachtgever alleen werken met een uitzendbureau dat daadwerkelijk gecertificeerd is. Als je dat niet doet, is de consequentie dat je boetes kunt ontvangen en er aansprakelijkheden kunnen ontstaan.

Het wordt voor een opdrachtgever belangrijker om te kijken op welke wijze gebruik gemaakt wordt van extern personeel. Is dat samenwerken met een uitzendbureau, aanneming van werk, overeenkomst van opdracht of bemiddeling? Opdrachtgevers moeten qua inkoop goed gaan kijken welke voorwaarden en risico’s bij de ingekochte diensten bestaan.

Waarschijnlijk zal het SNA-keurmerk als basis dienen voor de nieuwe norm, aangevuld met elementen uit andere normen, bijvoorbeeld over de juiste beloning. De norm zal worden opgesteld en onderhouden door een zelfstandig bestuursorgaan, de Certificerende Instelling. De inhoud van de norm moet worden goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Particuliere inspectie-instellingen blijven dan de inspecties uitvoeren en de Nederlandse Arbeidsinspectie zal verantwoordelijk zijn voor de handhaving.”

Tijdens het webinar geeft u tips voor het professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgever en uitzendbureau. Kunt u alvast een tip geven?

“Aan beide zijden, dus uitzendbureau en opdrachtgever, is het belangrijk om je bewust te zijn van welke activiteit er in de praktijk uitgevoerd wordt. Is er sprake van uitzenden? Voor zover opdrachtgevers dat nog niet doen, geldt dat zij zich moeten voorbereiden op het feit dat zij per 1 januari 2025 verplicht worden om de inlenersbeloning door te geven aan het uitzendbureau. De inlenersbeloning is een term uit de Cao Uitzendkrachten. Daarin wordt omschreven welke elementen van de beloning zoals die gelden bij de opdrachtgever gevolgd moeten worden. Een voorbehoud: het wetsvoorstel Verplichte Certificering Uitzendbranche doorloopt op dit moment het wetgevingstraject en uiteraard kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden in dit traject.”


Kijk hier de webinar terug


 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie